Bilişim Konuları - Sayfa 2 / 133 - Web Tasarımı & Bilgisayar Programlama

Son Yazılar

Visual C# programında tasarım yapmamıza kolaylık sağlayan ToolBox nesneleri bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 50 den fazla toolbox nesnesi bulunmaktadır. Bu nesnelerden en çok kullanılanları ve bu […]


Örnek 1 : harfler = [‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’, ‘i’, ‘u’,’e’,’i’,’b’]  listesindeki kaçar tane e,i ve k harflerinin olduğunu bulan python kodunu yazınız.

Ekran […]

Python programlama dilinde listeler kullanılırken bir liste aynı zamanda başka bir listenin elemanı olabilir. Liste içerisindeki bir alt liste aynı zamanda başka bir listenin elemanı […]

Aşağıda python programlama dilinde en çok kullanılan Liste Metodları ile ilgili kullanım örnekleri verilmiştir. ‘Append’ Metodu kullanımı Bu metot listeye yeni bir eleman eklemek için […]

Metotlar belirli yöntemler kullanarak listelerin işlevlerine erişilmesini sağlar. Python programlama dilinde Listenin metotları için dir( ) fonksiyonunu kullanarak tüm metotlar görülebilir. Bu metotlar yardımıyla listeler […]


1. Aşağıdakilerden hangisi sıcak renktir? A) Yeşil B) Mavi C) Mor D) Kırmızı 2. Aşağıdakilerden hangisi web sitesi taslağı oluştururken dikkat etmemiz gerek özelliklerden biri […]

Örnek-1: Kullanıcıdan (1-4) arasında sayı alınacak, bu sayıya göre sırasıyla İlkbahar-yaz-sonbahar-kış yazan programın kodlarını yazınız. 

Örnek – 2: Kenar uzunlukları girilen üçgenin çeşidini bulan […]

Bu örneğimizde bir üniversite öğrencisinin herhangi bir dersten almış olduğu vize ve final notlarına göre, yine öğrencinin kendi gireceği vize yüzde oranı ve final yüzde […]

“if” yapısında şart sağlanırsa blok içindeki kodlar çalışmaktadır. İf tek başına kullanılabilir Ancak şartın sağlanmadığı durumlarda herhangi bir işlem yapılmaz. “Else” ifadesi değilse anlamındadır. Yani […]


Bu örneğimizde python programlama dilinde klavyeden girilen kullanıcı adı ve şifresine göre kullanıcının doğru bilgiler ile giriş yapıp yapmadığını kontrol eden örneği yapacağız. Kullanıcı klavyeden […]

Python’da konsola (etkileşimli kabuk) veriler yazdırmak istendiğinde print( ) fonksiyonu, kullanıcıdan bir girdi almak istendiğinde ise input( ) fonksiyonu kullanılmalıdır. Ayrıca her iki fonksiyonun alacağı […]