Bilişim Konuları - Page 3

Visual Basic DateTimePicker İle Burçları Bulan Program

terazi1

Bu örneğimizde DateTimePicker nesnesi ile kullanıcının doğum tarihine göre hangi burçtan olduğunu bulan program yapacağız. Formumuza bir tane datetimepicker nesnesi bir tane textbox nensesi ve bir tane de picturebox nesnesi ekliyoruz. Daha sonra kullanıcının seçmiş olduğu tarihe göre o tarihe denk gelen burç hangisi ise burcu buluyoruz ve daha sonra …

Read More »

Bilişim Mesleki Yabancı Dil Performans Ödevi Konuları

proje-odevi

1- Motherboard (Mainboard) donanım elemanı hakkında en az 1 sayfa yabancı dilden Türkçeye çeviri yaparak her iki dildeki metnin çıktısını alınız. 2- CPU (Central Processing Unit) donanım elemanı hakkında en az 1 sayfa yabancı dilden Türkçeye çeviri yaparak her iki dildeki metnin çıktısını alınız. 3- RAM (Random Access Memory) donanım …

Read More »

Sistem Bakım ve Onarım Performans Ödevi Konuları

proje-odevi

1. Sorun Giderme Aşamaları Hakkında Araştırma Yaparak En Az 20 Slayttan Oluşan Bir Sunu Hazırlayınız. 2. Genel İşletim Sistemi Sorunları Hakkında Araştırma Yaparak En Az 20 Slayttan Oluşan Bir Sunu Hazırlayınız. 3. Bellek Kullanımı Sorunları Hakkında Araştırma Yaparak En Az 20 Slayttan Oluşan Bir Sunu Hazırlayınız. 4. Kurulum Ve Açılış …

Read More »

Sunucu İşletim Sistemi Performans Ödevi Konuları

proje-odevi

1- Sunucu yönetimi hakkında araştırma yaparak en az 30 slayttan oluşan sunu şeklinde hazırlayınız. 2- Sunucu çekirdeği hakkında araştırma yaparak en az 30 slayttan oluşan sunu şeklinde hazırlayınız. 3- Web Sunucusu (IIS) kurulumu hakkında araştırma yaparak en az 30 slayttan oluşan sunu şeklinde hazırlayınız. 4- Web Sunucusu (IIS) yönetimi hakkında …

Read More »

C# Console Değişken Tanımlama Örnekleri

cdegisken4

Visual C# console programında değişken tanımlama ve değişkene değer atama kuralları hakkında örnek programlar yapacağız. Değişkenleri İsimlendirme Kuralları 1. Değişkenlerin isimleri alfabede bulunan karakterlerle veya _(alt çizgi) ile başlamalıdır. Ama ilk harf hariç diğer karakterler sayı olabilir. 2. Bazı programlama dilleri büyük ve küçük harf duyarlıdır. Yani Sayi, sayi ve SAYI hepsi …

Read More »

Ofis Programları Performans Ödevi Konuları

proje-odevi

1- Microsoft Office 2003 programının kurulumunu resimli olarak anlatınız. 2- Microsoft Office 2007 programının kurulumunu resimli olarak anlatınız. 3- Microsoft Office 2010 programının kurulumunu resimli olarak anlatınız. 4- Microsoft Office 2013 programının kurulumunu resimli olarak anlatınız. 5- Microsoft Office 2010 Word programında Arayüz ve Görünüm ayarları hakkında resimli bilgi veriniz. 6- Microsoft …

Read More »

Veri Tabanı Performans Ödevi Konuları

proje-odevi

1- Tablo tasarımında kullanılan veri tiplerini araştırarak her veri türünü ayrı ayrı açıklayınız. 2- Veri tabanında kullanılan Birincil Anahtar ve Yabancıl Anahtar hakkında bilgi toplayınız ve örneklerle açıklayınız. 3- Tablolar arasında kurulan tablo ilişkileri hakkında araştırma yapınız. 4- Veri tabanı yedeği alma konusunda araştırma yapınız. 5- MySQL Server nedir açıklayınız. …

Read More »

Akış Şeması Soru Örnekleri

akisicon

1. Klavyeden girilen 1-25 arasındaki bir tamsayının faktöriyelini alan programın algoritma ve akış diyagramını yazınız. 2. Klavyeden ardı ardına sayı girişi isteyen ve bu sayı 10 ile 15 arasında olmadığı sürece bu işleme devam eden programın algoritma ve akış diyagramını yazınız. 3. 1 den 25 e kadar olan sayıların kareleri toplamını bulan …

Read More »

Akış Şeması Örnekleri

akissemasi4

SORU1: Yarıçapı verilen çemberin alanını ve çevresini hesaplayan program akışını çiziniz. SORU2: Üçkenarının uzunluğu girilen bir üçgenin eşkenar olup olmadığını test edecek program akışı şemasını geliştiriniz. SORU3: 1 den 100 e kadar sayıları yazdıran program akışını çiziniz. Soru4: Ekrana 5 defa GAZİ ÜNİVERSİTESİ yazdıran programın algoritma ve akış şemasını oluşturalım. [crayon-5c13871e4db12838848730/] Soru5:  Klavyeden girilen 2 sayıyı …

Read More »