Bilişim Konuları - Page 4

Visual Basic Listbox İle Öğrenci Notu Hesaplama

listboxileogrencidurumu3

Bu örneğimizde bir üniversitede öğrenim gören öğrencilerin ad soyad numara bilgilerini ve giriş tarihini alarak hangi fakültede okuduğunu bulan ve girilen vize ve final notuna göre ortalamasını hesaplayarak sonucu hem rakam hemde harf olarak bulan ve bunları ayrı ayrı listbox nesnelerinde gösteren visual basic programını yapacağız. Öğrenci numarasına göre öğrencinin …

Read More »

Bilgisayarın Tarih İçerisindeki Gelişimi

pctarihigelisimi4

Bilgisayarın gelişiminin, günümüzden 5000 yıl önce abaküsün bulunması ile başladığı söylenebilir. İnsanoğlu ilk defa abaküs kullanarak bir araç yardımı ile sayıları saymaya başlamıştır. Tarihsel süreç içerisinde kâğıt ve kalemin bulunması ile sayılarla işlemler kâğıt üzerine taşınmıştır. 17. yüzyıla gelene dek abaküs ve kâğıt kalem ile toplama işlemini gerçekleştiren başka bir makine keşfedilmemiştir. 1642 …

Read More »

Bilgisayara Giriş

bilgisayarresmi

Bilgisayar dışında hiçbir ürün modern hayatın özüne bu kadar somut olarak girmemiştir. Bilgisayarlar sosyal hayatımızın hemen her alanında karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde bilgisayarlar, basit hesaplamaların dışında çok daha fazla işlevsel alanlarda kullanılmaktadır. Bugün, bir süpermarketin satılan ürünlerinin hem stokunun tutulması, hem de kasaya getirilen yüzlerce çeşit ürünün fiyatlarının okunmasında bilgisayarlar kullanılmaktadır. …

Read More »

Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları-3

web-tasarimi-simge

1. Aşağıdakilerden hangisi IDE (Tümleşik geliştirme Ortamı)’nin özelliklerinden değildir? A)Sözdizimi renklendirmesi yapabilen kod yazım editörü sağlaması B)Harici derleyici, yorumlayıcı ve hata ayıklayıcı sunması C) Birçok ek işi yapmak amacıyla küçük inşa araçları sunması D)Programlama sürecinde verimli kullanım sağlaması 2. Aşağıdakilerden hangisi Başlangıç sayfasında teknik makalelerin yer aldığı alandır? A) Komut …

Read More »

Web Tasarımı ve Programlama 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları-2

web-tasarimi-simge

1. Web sayfasının tasarım görünümü ve kodları bir arada görüntülendiği görünümün adı nedir? A) Kod B) Tasarım C) Bölünmüş Kod D) Kod ve Tasarım 2. Dreamweaver’da  yandaki simgeye tıklandığında hangi işlem gerçekleştirilir? A) Site Tanımlama B) İçeri Aktarma C)Hiyerarşi D) Grafik Ekleme 3.Dreamweaver’de önizleme tuşu nedir? A) F1 B) F3 …

Read More »

Gelişmiş İnternet Uygulamaları 2.Dönem 1.Yazılı

gelismis-internet-uygulamalari

1 Bir nesnenin sol, üst, sağ ve alt kenarlardan uzaklığını belirler. Margin 2 Dörtgen çizimleri için kullanılan komutun ismini yazınız. Rectangle 3 Nesnelerde saydamlık ayarı yapmak için kullanılan bir özelliktir. 0 ile 1 arasında bir değer alır bu nesnenin ismi nedir Opacity 4 Şeklin dış kenarlarını nasıl bir kesikli çizgi …

Read More »

Microsoft Excel Test Çalışma Soruları-2

microsoft-excel-min

1. Gözden Geçir – Değişiklikler – Sayfayı Koru seçeneği ne işe yarar? a-) Metin değerlerinin yazı tiplerini değiştirir b-) Sayfalardaki bilgileri koruma altına almaya yarar c-) Kullanıcının başka bir sayfaya geçmesini önler d-) Sadece sayı girişlerini önler 2. Veri tablosunun grafiğini oluşturmak için hangi yöntem izlenir? a-) Ekle – Çizimler …

Read More »

Microsoft Excel Test Çalışma Soruları-1

microsoft-excel-min

1. Excel’de yandaki düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir? a-) Satır/sütunları otomatik toplar. b-) Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar. c-) Yeni bir Excel satırı ekler. d-) Yeni bir Excel sütunu ekler. 2.  Excel’de yandaki düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir? a-) Aktif hücredeki bilgiyi siler. b-) Satır ve sütunların ortalamasını alır. c-) Fonksiyon ekle …

Read More »

C# Console Aritmetik Operatörlerin Kullanımı Örnekleri

cconsole-maas-hesaplama

Bu yazımızda C# console ekranda aritmetik operatörlerin kullanımıyla ilgili örnekler yapacağız. Aritmetik operatörler genellikle sayılar üzerinde işlemler yapmak için kullanılır. Klavyeden girilen sayılar yada önceden tanımlanmış sayılarla ilgili matematiksel işlemlerin yapılmasını sağlayan operatörlerdir. En çok kullanılanları toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve üs alma operatörleridir. Bunlarla ilgili örnek kodlarımız aşağıdaki örnek …

Read More »

Visual Basic ListBox Ekleme Silme Örneği

listboxeklecikar1

Bu örneğimizde bir listbox nesnesine textbox’lardan girilen ders kodu ve ders adlarının eklenmesini sağlayan bir program yapacağız. Öncelikle yeni bir form açarak form üzerine gerekli olan textbox listbox ve button nesnelerini ekliyoruz. Daha sonra Listeye ekle butonuna gerekli olan ListBox1.Items.Add(TextBox1.Text + ” ” + TextBox2.Text) kodu yazarak ders kodu ve ders adını …

Read More »

ATP-12/A Sınıfı Açık Kaynak İşletim Sistemi Dersi Performans Ödevleri

proje-odevi

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ATP-12/A Sınıfı Açık Kaynak İşletim Sistemi Dersi Performans Ödevleri Ödev her öğrenci için ayrı verilmiştir. İsminizin karşısındaki ödevi ödev formatında hazırlayarak 31 Aralık 2018 Pazartesi Saat 13:30 ‘a kadar dosya içerisinde teslim edilecektir. Dikkat Edilecekler: Kapak sayfası olacak. İçindekiler sayfası olacak. Detaylı ödev hazırlanacak. Kaynakça Sayfası, …

Read More »