Bilişim Konuları - Page 4

Latest articles

1. Eğer tablo birden fazla sayfaya taşarsa ilk sayfadaki başlığı diğer sayfalara otomatik olarak veren komut aşağıdakilerden hangisidir? a) Tablo/Tablo Ekle b) Düzen/Kopyala c) Tablo/Başlık Sütun […]

Soru 1:  Yanda gördüğünüz komutun görevi nedir? a) Yeni bir sayfa açar b) “Baskı Önizleme” komutudur. c) Sayfamızı kaydeder d) Önceden kaydettiğimiz dosyamızı açar Soru […]

Bu örneğimizde Java eclipse programında klavyeden girilen final ve vize notuna göre öğrencinin dersten kalıp geçtiğini bulan ve ortalamasıyla birlikte ekrana yazdıran java programını yapacağız. […]

1. =TOPLA(B2;B7) formülün açılımı aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. B2 ile B7 arasındaki sayıların toplamını alır b. Sadece B2 ve B7 hücrelerinin toplamını […]

151. Biçim –Sütun – En Uygun Genişlik seçeneği aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar? a. Satır yüksekliğini daraltır ve yazıyı buraya sıkıştırarak sığdırır b. Sütun genişliğini hücrede […]

1. Seçili hücreye kenarlık eklemek için izlenen yol aşağıdaki maddelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. Biçim – Hücreler – Hizalama – Kenarlık b. Biçim – Hücreler […]

1. Biçim Menüsü Hücreler komutunun klavyedeki kısa yolu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a. CTRL + 2 b. CTRL +1 c. CTRL + 3 d. […]

1.  Yan tarafta görülen şekildeki iki madde hangi komut içerisinde yer alır? a. Ekle b. Satır c. Hücreler d. Sütun 2.  şekilde yansıyan harfler Excel […]

1. Her sayfanın üstüne ve her sayfanın altına girilen Üst Bilgi ve Alt Bilgi komutları hangi menüde yer alır? a. Görünüm b. Dosya c. Ekle d. […]

1. Aşağıda yazılı maddelerden hangisi Düzen menüsü için söylenemez? a. Sayfa Silme, Sayfayı Kaydetme b. Satır ekleme, Kopyalama yapmak c. Çalışma Sayfası Silme, Satır Silme […]

Java programlama dilinde kullanıcının klavyeden girmiş olduğu herhangi bir ifadeyi tersten yazdıran program. Substring komutu ile girilen ifadenin her bir karakterini teker teker okutarak bunları […]