Bilişim Konuları - Page 4

Latest articles

Bu örneğimizde Python programlama dilinde klavyeden girilen üç sayının ortalamasını bulan ve sonucu ekrana yazdıran program örneği. Öncelikle kullanıcıdan klavyeden üç tane sayı girmesini istiyoruz. […]

1)  Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla kullanılmaktadır? a-) Kalın b-) İtalik c-) Altı Çizili d-) Sola Hizalı 2)  Yandaki simge Microsoft Wordde hangi amaçla […]

1) Microsoft Word de hazırlanan belge yazıcıdan nasıl çıktı alınır? a-) Sayfa Düzeni– Yazdır b-) Ekle- Yazdır c-) Dosya – Yazdır d-) Dosya – Baskı […]

1) Giriş – Paragraf ayar seçeneği ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? a-) Seçilen paragrafın sağdan ve soldan girinti ayarları b-) Paragraflar arası boşluk ayarları c-) Hizalama […]

1)  Microsoft Word de yandaki düğmenin görevi nedir? a-) Geçerli belgeye kare eklemeye yarar b-) Seçilen çizimlere gölge vermeye yarar c-) Seçilen çizimlere üç boyut […]

1)  Microsoft Word de yandaki düğmenin görevi nedir? a-) Baskı ön izleme b-) Açık olan Word belgesini kapatır c-) Belgenin tamamını yazıcıdan çıkartır d-) Tek […]

1) Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur? a-) – Küçük Resim b-) – Metin Kutusu c-) – Tablo d-) – Otomatik metin 2) Belge içinde oluşturulmuş bir […]

1) Görünüm menü sekmesinde bulunan Pencere sekmesindeki böl seçeneği ne işe yarar? a-) Belgeyi iki parça halinde gösterir. b-) Tablodaki seçili hücreleri böler. c-) Tablodaki […]

1) Tablodaki bir hücreyi birkaç hücre haline getiren komut aşağıdakilerden hangisidir? a-) Hücreleri birleştir b-) Hücreleri böl c-) Tabloyu böl d-) Otomatik sığdır 2) Tablo […]

1) Microsoft Word uygulamasını başlatmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir? a-) Başlat –Donatılar – Microsoft Office – Microsoft Word2010 b-) Başlat –Microsoft Office – Microsoft Word2010 c-) […]

Bu örneğimizde Python programlama dilinde kullanıcının klavyeden girmiş olduğu bir sayının tek sayı mı yoksa çift sayı mı olduğunu bulan ve ekrana yazdıran programı yapacağız. […]