Ofis Programları 1.Dönem 2.Yazılı-Test - Bilişim Konuları

Ofis Programları 1.Dönem 2.Yazılı-Test

1-  CTRL+Z tuşunun görevi nedir?

A) Geri Al
B‐) Yeniden Yazılan
C‐) Yeni
D‐) Kaydet
2-  Metnin tamamını seçmek için hangi komutlar kullanılır?

A‐) Ctrl+S
B‐) Ctrl+V
C‐) Shift+A
D) Ctrl+A

3-  Metne 3 Boyutlu yazı eklemek için aşağıdaki komut dizisinden hangisi uygulanır?

A‐) Ekle – Resim – Word Art
B‐) Biçim – Kenarlıklar ve Gölgelendirme
C) Ekle – Metin – Word Art
D‐) Ekle – 3 Boyut

4-  maddeYandaki butonun görevi nedir?

A‐) Madde işareti verir
B) Madde numaralandırmasını verir
C‐) Artan sıralama yapar
D‐) Sayfa Numarası ekler

5- italik Yandaki butonun görevi nedir?

A‐) Kalın
B‐) Kaydet
C) İtalik
D‐)Altı çizili

6-  Metne bir tablo eklemek için hangi menü kullanılır?

A‐) Araçlar Menüsü
B) Ekle Menüsü
C‐) Tablo Menüsü
D‐) Biçim Menüsü

7-  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sütunlar harflerle isimlendirilir.
B) Satırlar sayılarla isimlendirilir.
C) Elektronik tablolama dosyasına kitap adı verilir.
D) Bir çalışma kitabında sadece bir sayfa bulunabilir

8-  Belgenin yazıcıdan çıkmadan önceki en son hâlini görmek için kullandığımız işlev aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baskı Önizleme (Ofis Düğmesi – Yazdır)
B‐) Sayfa Yapısı ‐ (Ofis Düğmesi – Yazdır)
C‐) Sayfa Düzeni ‐ (Ofis Düğmesi – Baskı Önizleme )
D‐) Hiçbiri

9-  Metin içerisinde istenilen kelimeyi aratmak için hangi komutlar kullanılır?

A‐) Giriş – Stiller – Bu
B‐) Ekle – Düzenleme ‐ Bul
C‐) Giriş – Yazı Tipi – Git
D) Giriş – Düzenleme Bul

10-  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre adresi doğru olarak yazılmıştır?

A‐) AB
B‐) 11
C‐) 1A
D) A1

11-  Sayı, hizalama ve yazı tipi gibi seçenekler hangi pencereden gerçekleşir?

A) Hücre Biçimlendirme
B‐) Ekle
C‐) Kenarlıklar
D‐) Yazıtipi

12-  Sayfaya Klavyede bulunmayan bir karakteri nasıl ekleriz?

A‐) Düzen – Simgeler – Simge
B) Ekle – Simgeler Simge
C-) Ekle – Metin – Simgeler
D‐) Ekle – Tablolar ‐ Simge

13-  Word programında metni gazete gibi sütunlara nasıl bölebiliriz?

A‐) Görünüm ‐ Paragraf – Sütunlar
B) Sayfa Düzeni – Sayfa Yapısı – Sütunlar
C‐) Sayfa Düzeni – Sütunlar
D‐) Ekle – Sayfa Yapısı – Sütunlar

14-   simgeSimgeleri ne işe yarar?

A) Alt simge ve üs simge eklemeye
B‐) X’in karesini almaya
C‐) X sayısını 2 ile çarpmaya
D‐) Matematiksel işlemler yapmaya

15-  Cetvel hangi menüden iptal edilir ve kaldırılır?

A‐) Giriş
B‐) Postalar
C‐) Görünüm
D‐)Ekle

16 Bir hücre içerisindeki biçimlendirmeyi başka hücreye kopyalamak için ne kullanılır?

A) Biçim boyacısı  
B‐) Hücre Biçimlendirme
C‐) Stiller
D‐) Görünüm

17-  Excel’de bitişik olamayan hücreleri seçmek için klavyeden hangi tuş kullanılır?

A‐) Page Up
B‐) Page Down
C) Ctrl
D‐) Shift

18-  Excel’de satır ve sütunun kesiştiği kısma ne ad verilir?

A) Sütün
B) Satır
C) Hücre
D) Hiçbiri

19 Belirli değerlere göre biçimlendirme yapmak için ne kullanılır?

A) Koşullu Biçimlendirme
B‐) Hücre Biçimlendirme
C‐) Stiller
D‐) Görünüm

20 stillHazır hücre biçimlendirmeleri uygulamak için ne uygulanır?

A‐) Yazım
B‐) Hücre Biçimlendirme
C‐) Gözden geçir
D) Hücre stilleri

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
3
+1
0
+1
0
+1
2
+1
1
+1
1
+1
1

Yorum Yap