PHP Girilen Para Tutarını Banknotlara Ayırma - Bilişim Konuları

PHP Girilen Para Tutarını Banknotlara Ayırma

Bu örneğimizde kullanıcının klavyeden girmiş olduğu bir para tutarının içerisinde hangi banknottan kaç tane olduğunu bulan ve ekranda ayrı ayrı gösteren php program kodlarını yazacağız. Bunun için iki tane php dosyası yapacağız. Birinci dosyada istenilen para tutarının girilmesini sağlayan form sayfası diğerinde ise girilen para miktarını banknotlara ayıran dosya olacaktır. Bu dosyaların kodları aşağıdaki gibidir. Sayfanın altında da kendiniz denemeniz için bir link bulunmaktadır.

paraayirma1.php dosyası kodları:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>PHP Parayı Banknotlara Ayırma-1</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>

<body>

<form action="paraayirma2.php" method="post">
<table border="0" bgcolor="#FF6666">
 <tr bgcolor="#00FF99">
  <td colspan="2" align="center">PHP Parayı Banknotlara Ayırma</td>
  </tr>
 <tr>
  <td>Para Tutarını Giriniz:</td>
  <td><input name="para" type="text" /></td>
 </tr>
 
 <tr bgcolor="#00FF99">
  <td>&nbsp;</td>
  <td><input name="gonder" type="submit" value="Parayı Ayrıştır" /></td>
 </tr>
</table>

</form>
<br />

</body>
</html>

paraayirma2.php dosyası kodları:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>PHP Parayı Banknotlara Ayırma-2</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>

<body>
<?php
$para=$_POST['para'];
$tpara=$para;

$a200=0;
$a100=0;
$a50=0;
$a20=0;
$a10=0;
$a5=0;
$a1=0;

 //200 lük banknot adedi
      if ($para >= 200)
      {
        $a200 = $para / 200;
        $tpara = $para % 200;
				$para = intval($tpara);
      }
 
      //100 lük banknot adedi
      if ($para >= 100)
      {
        $a100 = $para / 100;
        $tpara = $para % 100;
				$para = intval($tpara);
      }
 
      //50 lik banknot adedi
      if ($para >= 50)
      {
        $a50 = $para / 50;
        $tpara = $para % 50;
				$para = intval($tpara);
      }
 
      //20 lik banknot adedi
      if ($para >= 20)
      {
        $a20 = $para / 20;
        $tpara = $para % 20;
				$para = intval($tpara);
      }
 
      //10 luk banknot adedi
      if ($para >= 10)
      {
        $a10 = $para / 10;
        $tpara = $para % 10;
				$para = intval($tpara);
      }
 
      //5 lik banknot adedi
      if ($para >= 5)
      {
        $a5 = $para / 5;
        $tpara = $para % 5;
				$para = intval($tpara);
      }
 
      //1 lik banknot adedi
      if ($para >= 1)
      {
        $a1 = $para / 1;
        $tpara = $para % 1;
				$para = intval($tpara);
      }

?>

<table width="393" border="1" bgcolor="#FFFF66">
 <tr bgcolor="#00CCCC">
  <td colspan="2" align="center">PHP Parayı Banknotlara Ayırma</td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#99FF66">
  <td width="180">Girilen Para Tutarı:</td>
  <td width="239"><?php echo $_POST['para'];; ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#CC9966">
  <td>200'lük Banknot
  

 
  
  </td>
  <td><?php echo intval($a200); ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#CC9966">
  <td>100'lük Banknot</td>
  <td><?php echo intval($a100); ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#CC9966">
  <td>50'lik Banknot</td>
  <td><?php echo intval($a50); ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#CC9966">
  <td>20'lik Banknot</td>
  <td><?php echo intval($a20); ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#CC9966">
  <td>10'luk Banknot</td>
  <td><?php echo intval($a10); ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#CC9966">
  <td>5'lik Banknot</td>
  <td><?php echo intval($a5); ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#CC9966">
  <td>1'lik Para</td>
  <td><?php echo intval($a1); ?></td>
 </tr>
</table>
<A HREF="javascript:javascript:history.go(-1)">Geri dön</A>
<br />

</body>
</html>

Ekran Görüntüleri:

Para tutarı giriliyor.

para-ayirma1

İçinde bulunan banknotlara ayrılıyor.

para-ayirma2

Başka bir para tutarı giriliyor.

para-ayirma3

İçerisinde hangi banknottan kaç tane olduğu bulunuyor.

para-ayirma4

Kendin DENE

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap

2 Yorum