Php input Kullanımı - Bilişim Konuları

Php input Kullanımı

Php <input> Kullanımı

Genel amaçlı bir form etiketidir. Sonlandırıcı etiketi yoktur. Girdi türü type öğesinde belirtilerek farklı girdilerin alınmasını sağlar.

Girilecek Kod Görevi
type = "eleman türü" Eleman türü belirtilir. text, password, checkbox, radio, submit,
reset, file, hidden, image, button değerlerinden biri kullanılır.
Etiketin bu değerlerle nasıl kullanıldığı aşağıda örneklerle
açıklanmaya çalışılacaktır.
name = "isim" Girilen verinin hangi değişken ismi altında değerlendirileceğini
belirtmek için kullanılır. Mutlaka belirtilmelidir.
value = "değer" "radio" ve "checkbox" dışında bu parametrenin kullanımı
isteğe bağlıdır. Belirtilecek "değer", eleman türüne göre
değişir. Etiketin varsayılan değeri olarak kullanılır.
size = "değer" "text" ve "password" elemanlarında karakter sayısını,
diğerlerinde ise piksel cinsinden genişliği belirtmek için
kullanılır.
maxlength = "değer" "text" ve "password" elemanlarında girilebilecek en çok
karakter sayısını belirtmek için kullanılır. Ön tanımlı değeri
sınırsızdır.
checked = "değer" Sadece "radio" ve "checkbox" elemanlarında seçili eleman
"olarak belirtmek için kullanılır. Diğerlerinde yok sayılır.
src = "dosya ismi" "image" elemanında resim dosyasını belirtmek için kullanılır.
alt = "metin" Fare eleman üzerindeyken balon içinde görünecek açıklama
metni için kullanılır.
align = "left|center|right" Elemanın form üzerinde nasıl konumlanacağını belirtmek için
kullanılır.
readonly Veri girme amacıyla kullanılmayacak elemanlar içindir.
disabled Veri girişi engellenecek elemanlar içindir.
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Yorum Yap