PHP Radio Buton İle Dört İşlem Hesaplama - Bilişim Konuları

PHP Radio Buton İle Dört İşlem Hesaplama

Bu örneğimizde php komutlarıyla ve radio button form elemanını kullanarak kullanıcının klavyeden girmiş olduğu iki sayıyı toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemlerini yaparak sonucu ekranda gösteren programı yapacağız. Sayıların girilmesi için bir form sayfası ve işlemlerin yapılması için de bir hesaplama sayfası olacak. Aşağıdaki kodlar klavyeden girilen iki sayıyı aritmetik işlemlere tabi tutarak sonucu hesaplamaktadır. Sayfanın altında ise kendinizin denemesi için bir bağlantı bulunmaktadır.

radiobutdortislem1.php dosyası kodları:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>PHP Radio Buton İle Dört İşlem-1</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>

<body>

<form action="radiobutdortislem2.php" method="post">
<table border="0" bgcolor="#FF99CC">
 <tr bgcolor="#FFCC66">
  <td colspan="2" align="center">Radio Buton İle Dört İşlem</td>
  </tr>
 <tr>
  <td>Birinci Sayıyı Giriniz:</td>
  <td><input name="sayi1" type="text" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>İkinci Sayıyı Giriniz:</td>
  <td><input name="sayi2" type="text" /></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>İşlem Türünü Seçiniz:</td>
  <td><p>
   <label>
    <input type="radio" name="RadioGroup1" value="1" id="RadioGroup1_0" />
    Toplama</label>
   <br />
   <label>
    <input type="radio" name="RadioGroup1" value="2" id="RadioGroup1_1" />
    Çıkarma</label>
   <br />
   <label>
    <input type="radio" name="RadioGroup1" value="3" id="RadioGroup1_2" />
    Çarpma</label>
   <br />
   <label>
    <input type="radio" name="RadioGroup1" value="4" id="RadioGroup1_2" />
    Bölme</label>
   <br />
  </p></td>
 </tr>
 
 <tr bgcolor="#FFCC66">
  <td>&nbsp;</td>
  <td><input name="gonder" type="submit" value="Hesapla" /></td>
 </tr>
</table>

</form>
<br />

</body>
</html>

radiobutdortislem2.php dosyası kodları:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>PHP Radio Buton İle Dört İşlem-2</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>

<body>
<?php
$sayi1=$_POST['sayi1'];
$sayi2=$_POST['sayi2'];
$secim=$_POST['RadioGroup1'];

if ($secim=="1")
{
	$islem=$sayi1+$sayi2;	
	$tur="Toplama";
}

if ($secim=="2")
{
	$islem=$sayi1-$sayi2;	
	$tur="Çıkarma";
}

if ($secim=="3")
{
	$islem=$sayi1*$sayi2;	
	$tur="Çarpma";
}

if ($secim=="4")
{
	$islem=$sayi1/$sayi2;	
	$tur="Bölme";
}

?>

<table width="300" border="1" bgcolor="#FFFF66">
 <tr bgcolor="#00CCCC">
  <td colspan="2" align="center">Raio Buton İle Dört İşlem</td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#99FF66">
  <td width="169">Birinci Sayı:</td>
  <td width="115"><?php echo $sayi1; ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#99FF66">
  <td>İkinci Sayı:</td>
  <td><?php echo $sayi2; ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#99FF66">
  <td>İşlem Türü:</td>
  <td> <?php echo $tur; ?> </td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Sonuç</td>
  <td><h2><?php echo $islem; ?></h2></td>
 </tr>
</table>
<A HREF="javascript:javascript:history.go(-1)">Geri dön</A>
<br />

</body>
</html>

Ekran Görüntüleri:

Girilen sayılar toplama işlemine tabi tutuluyor.

php-radio-buton-dort-islem1

Toplama işleminin sonucu aşağıdaki resimde görülmektedir.

php-radio-buton-dort-islem2

Girilen sayılar çıkarma işlemine tabi tutuluyor.

php-radio-buton-dort-islem3

Çıkarma işleminin sonucu aşağıdaki resimde görülmektedir.

php-radio-buton-dort-islem4

Girilen sayılar çarpma işlemine tabi tutuluyor.

php-radio-buton-dort-islem5

Çarpma işleminin sonucu aşağıdaki resimde görülmektedir.

php-radio-buton-dort-islem6

Girilen sayılar bölme işlemine tabi tutuluyor.

php-radio-buton-dort-islem7

Bölme işleminin sonucu aşağıdaki resimde görülmektedir.

php-radio-buton-dort-islem8

Kendin DENE

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap