PHP Radio Button İle Başlık Etiketi Kullanımı - Bilişim Konuları

PHP Radio Button İle Başlık Etiketi Kullanımı

Bu örneğimizde kullanıcının klavyeden girmiş olduğu bir ifadeyi yine klavyeden seçmiş olduğu bir başlık numarasına göre o büyüklükte ekrana yazdırma işlemini yapan php kodlarını yapacağız. Öncelikle ifade ve başlık seçiminin yapılabilmesi için bir form sayfası ve ifadenin istenen boyutta gösterilmesini sağlayan diğer php sayfasından oluşmaktadır. Dosyaların kodları aşağıdaki gibidir. Sayfanın altında örneği denemeniz için bir link bulunmaktadır.

basliketiketi1.php sayfası kodları:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Radio Buton Başlık Etiketi Kullanımı-1</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>

<body>

<form action="basliketiketi2.php" method="post">
<table border="0" bgcolor="#FF99CC">
 <tr bgcolor="#FFCC66">
  <td colspan="2" align="center">Radio Buton Başlık Etiketi Kullanımı</td>
  </tr>
 <tr>
  <td>Bir İfade Yazınız:</td>
  <td><input name="metin" type="text" /></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#66CCFF">
  <td>Başlık Seçiniz:</td>
  <td><p>
   <label>
    <input type="radio" name="RadioGroup1" value="1" id="RadioGroup1_0" />
    H1 Etiketi</label>
   <br />
   <label>
    <input type="radio" name="RadioGroup1" value="2" id="RadioGroup1_1" />
    H2 Etiketi</label>
   <br />
   <input type="radio" name="RadioGroup1" value="3" id="RadioGroup1_1" />
   H3 Etiketi</label>
   <br />
   <input type="radio" name="RadioGroup1" value="4" id="RadioGroup1_1" />
   H4 Etiketi</label>
   <br />
   <input type="radio" name="RadioGroup1" value="5" id="RadioGroup1_1" />
   H5 Etiketi</label>
   <br />
   <input type="radio" name="RadioGroup1" value="6" id="RadioGroup1_1" />
   H6 Etiketi</label>
   <br />
   </p></td>
 </tr>
 
 <tr bgcolor="#FFCC66">
  <td>&nbsp;</td>
  <td><input name="gonder" type="submit" value="Başlığa Göre Yazdır" /></td>
 </tr>
</table>

</form>
<br />

</body>
</html>

basliketiketi2.php sayfası kodları:<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Radio Buton Başlık Etiketi Kullanımı-2</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
</head>

<body>
<?php
$metin=$_POST['metin'];

$baslik=$_POST['RadioGroup1'];

if ($baslik=="1")
{	
	$numara="H1";
}

if ($baslik=="2")
{	
	$numara="H2";
}

if ($baslik=="3")
{	
	$numara="H3";
}

if ($baslik=="4")
{	
	$numara="H4";
}

if ($baslik=="5")
{	
	$numara="H5";
}

if ($baslik=="6")
{	
	$numara="H6";
}?>

<table border="1" bgcolor="#FFFF66">
 <tr bgcolor="#00CCCC">
  <td colspan="2" align="center">Radio Buton Başlık Etiketi Kullanımı</td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#99FF66">
  <td>Girilen İfade:</td>
  <td><?php echo $metin; ?></td>
 </tr>
 <tr>
  <td>Seçilen Başlık:</td>
  <td><?php echo $numara; ?></td>
 </tr>
 <tr bgcolor="#99FF66">
  <td>Başlığa Göre İfade:</td>
  <td><?php echo "<".$numara.">"; ?><?php echo $metin; ?><?php echo "<".$numara."/>"; ?></td>
 </tr>
</table>
<A HREF="javascript:javascript:history.go(-1)">Geri dön</A>
<br />

</body>
</html>

Ekran Görüntüleri:

baslik1 baslik2
baslik3

baslik4

baslik5

baslik6

Kendin DENE

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap

1 Yorum