Php String Fonksiyonları | Bilişim Konuları

Php String Fonksiyonları

Php String Fonksiyonları
 

Php String Fonksiyonları. Php ile kullanılan ve metinler yani stringler üzerinde çeşitli işlemleri yapmamızı sağlayan fonksiyonlardır. En çok kullanılan php fonksiyonlarından bazıları aşağıda anlatılmaya çalışılmıştır.

strlen()

ltrim()

strtoupper()

md5()

chr()

rtrim()

ucfirst()

sha1()

explode()

trim()

ucwords()

 

implode()

substr()

str_replace()

 

str_split()

strtolower()

nl2br()

 

1) strlen($metin) Fonksiyonu

Verilen metnin karakter sayısını yani uzunluğunu verir.


2) chr($sayi)

Verilen ascii koda karşılık gelen karakteri verir. Bilindiği üzere klavye üzerindeki her karakterin 255 e kadar olan bir ascii kodu vardır.


3) explode($ayirici,$metin)

Verilen metni belirtilen ayırıcı karaktere göre parçalar ve bir dizi olarak gönderir. Örneğin bir cümledeki kelimeleri bir diziye aktaralım. Buradaki ayırıcımız boşluk karakteri olacaktır.

Örnek: Veritabanına 2010-04-25 şeklinde kaydedilen tarihi ekrana 25 Nisan 2010 şeklinde yazdıralım.

Örnek: Bir paragrafta kaç kelime ve kaç cümle olduğunu bulalım.

4) implode($ayirici,$dizi)

Bu fonksiyon explode() fonksiyonunun aksine bir dizideki değerleri belirtilen ayırıcıyla birleştirerek biraraya getirir. Örneğimizde bir cümleyi oluşturan kelimelerin bulunduğu diziyi birleştirip cümlemizi kuralım.

Örnek: Ayları arasına – koyarak birleştirip ekrana yazdıralım.

5) str_split($metin,$sayi)

Verilen metni verilen sayı kadar karakter gruplarına bölerek bir diziye dönüştürür. Eğer sayı belirtilmezse, metni harf harf bölerek bir diziye atar.

Örnek: Verilen örnek bir iban kodunu dörtlü gruplara bölerek ekrana yazdıralım.


6) ltrim($metin), rtrim($metin), trim($metin)

Verilen metnin sırasıyla solundaki(left-ltrim), sağındaki(right-rtrim) ve her iki tarafındaki(trim) gereksiz boşlukları temizler.
Örneğin bir formdan gelen metnin soluna yada sağına gereksiz boşluklar bırakılmışsa bunların temizlenmesi gerekmektedir. Aslında bu tür basit işlemler için web sunucu meşgul edilmek istenmez. Bundan dolayı bu tür kontroller için istemci taraflı çalışan javascript kodları kullanılır.

Verdiğimiz örnekte boşlukları temizlemeden önceki ve sonraki ekran çıktıları aynı görünebilir. Ancak kaynak koddaki farklılıklara dikkat ediniz. Örneğin bir kullanıcı adının başına yada sonuna boşluk bırakılarak yazılması üye girişinde hataya sebep olacaktır. Çünkü kontroller görünüre göre değil esas bilgiye göre yapılır. Bundan dolayı gereksiz boşlukların temizlenmesinde fayda vardır.

7) substr($metin,$baslangic,$uzunluk)

Bir metnin belirtilen başlangıç konumundan itibaren istenilen uzunluktaki bir parçasını gönderir. Yani metinlerin belirli bir bölümünü almak için kullanılır.

Unutmayın ilk karakterin konumu sıfır(0) dır.

Örnek: Bir dosyanın uzantısını bulalım.

8) strtolower($metin), strtoupper($metin)
Verilen metni sırasıyla küçük harfe ve büyükharfe dönüştürür.

Bu örnekte bazı türkçe karakterlerin düzgün görüntülenmediğini farketmişsinizdir. Bu sorunu çözmek için mb_strtolower() ve mb_strtoupper() fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Bu iki fonksiyona türkçenin karakter kodu verilerek düzgün sonuçlar alınabilir.

9) ucfirst($metin), ucwords($metin)

Bu iki fonksiyon sırasıyla verilen metnin ilk karakterini (ucfirst) ve metindeki her kelimenin ilk karakterini(ucwords) büyük harfe dönüştürür.

10) str_replace($kaynak,$hedef,$metin)

Verilen metindeki kaynak karakterlerin yerine hedef karakterileri koyarak değiştirme yapar. Bu fonksiyon küçük/büyük harf duyarlıdır.

Örnek: Bu örneğimizde bir dizideki bir değeri başka bir değerle değiştirelim.

Örnek: Sınav tarihlerinin yazılı bulunduğu metindeki ingilizce günleri ürkçe günlerle değiştirelim.

Burada belirtilen metinde varsa Monday yerine Pazartesi, Tuesday yerine Salı, …. yazılacaktır. Aslında bu işlem ile birçok farklı kelime değiştirilmektedir. Aranan değerler bir dizi şeklinde, buna karşılık gelecek değerler de aynı sıralamada farklı bir dizide belirtilmiştir.

Örnek: Bir sınıftaki öğrencilerin aldığı notların yazı karşılıklarını yazdıralım. Öğrenci numaraları indis olsun.

Bu kez üzerinde çalışılan bir metin değil bir dizidir.($bilisim10b)


11) nl2br($metin)

String ifadelerde kullanılan ve alt satıra geçmeyi sağlayan yerine kaynak kodda yazmak için kullanılır.

Sayfanın kaynak koduna bakınız. kaynak kodda bir alt satıra geçerken sayfada bir alt satıra geçmemektedir. nl2br() fonksiyonu ile yerine
yazılarak hem kaynak kodda hem de sayfada bir alt satıra geçilmektedir.

12) md5($metin), sha1($metin)
Sırasıyla aldığı metne karşılık gelen karmaşık md5 ve sha1 kodlarını verir. Genelde kaydedilecek şifreleri şifrelemek için kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Comment Spam Protection by WP-SpamFree