PowerPoint 2007 Test Soruları - Bilişim Konuları

PowerPoint 2007 Test Soruları

1. Powerpoint programı ne tür bir programdır?

A) İşletim sistemi
B) Kelime işlemci
C) Tablo grafik
D) Sunu hazırlama

2. Aşağıdakilerden hangisi şerit üzerindeki temel sekmelerden birisi değildir?

A) Başvurular
B) Animasyonlar
C) Slayt Gösterisi
D) Gözden Geçir

3. Power point programını kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Resim yapmak
b) Hesaplama yaptırmak ve tablo oluşturmak
c) Bir konuyu anlatmak için sunum hazırlamak
d) Bilgisayarda yazı yazmak

4. Powerpoint ne tür bir programdır?

a) Sunu Tasarım Programıdır
b) Tablo – Grafik Programıdır
c) Kelime İşlem Programıdır
d) İşletim Sistemidir

5. Powerpointte özgü menüler hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

a) Ekle, Animasyon, Slayt Gösterisi
b) Tasarım, Animasyon, Slayt Gösterisi
c) Giriş, Tasarım, Animasyon
d) Tasarım, Animasyon, Görünüm
6. Powerpoint programında daha önceden var olan dosyayı ekrana getirmek için hangi komutlar kullanılır?

a) Office Düğmesi – Kaydet
b) Office Düğmesi – Aç
c) Office Düğmesi – Yeni
d) Office Düğmesi – Baskı Önizleme

7. pp7 Yandaki butonun görevi nedir?

a) Aç
b) Kaydet
c) Yeni
d) Yazdır

8. pp8 Yandaki butonun görevi nedir?

a) Aç
b) Kaydet
c) Geri al
d) İleri

9. pp9 Düğmesinin adı nedir?

a) Word 2007
b) Office Düğmesi
c) Paint
d) Çizim

10. Slaytların küçük ekran görüntülerini aşağıdaki panellerden hangisinde görebiliriz?

A) Anahat
B) Görünüm Çubuğu
C) Slayt
D) Not
11. Bir sunuyu farklı kaydetmek için kullanılan tuş birleşimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) SHIFT+S
B) F12
C) CTRL+F4
D) CTRL+S

12. Sunu hazırlama programından çıkmadan sadece açık olan sunuyu aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle kapatabiliriz?

A) ALT+F4
B) CTRL+F4
C) pp12cDüğmesine tıklayarak
D) pp12d

13. Aşağıdakilerden hangisi Powerpoint 2007 de oluşturulan sunu dosyasının simgesidir?

A)pp13a
B)pp13b
C) pp13c
D) pp13d

14. Aşağıdakilerden hangisi Powerpoint gösterisi olarak kayıt edilen dosyaların simgesidir?

A) pp13a
B) pp13b
C) pp13c
D) pp13d

15. Aşağıdakilerden hangisi Powerpoint 2007 de oluşturulan sunuların uzantısıdır?

A) Pptx
B) Docx
C) Xlsx
D) Ppsx
16. Aşağıdakilerden hangisi Powerpoint 2007 de oluşturulan gösterilerin uzantısıdır?

A) Pptx
B) Docx
C) Xlsx
D) Ppsx

17.  pp17 araçların sırasıyla isimleri nelerdir?

A) Slayt sıralayıcısı – Normal – Slayt gösterisi
B) Normal – Slayt gösterisi – Slayt sıralayıcısı
C) Normal – Slayt sıralayıcısı –Slayt gösterisi
D) Slayt gösterisi – Slayt sıralayıcısı – Normal

18. Aşağıdakilerden hangisi Ofis düğmesine tıklanınca açılan dosya menüsünde bulunmaz?

A) Farklı Kaydet
B) Yayımla
C) Yazdır
D) Eklentiler

19. Tüm slaytları bir ekranda zamanlamalarıyla birlikte gösteren araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Normal görünüm
B) Slayt sıralayıcısı
C) Slayt gösterisi
D) Özel slayt gösterisi

20. Sunuların açıldığında doğrudan çalışmasını sağlamak için kayıt türü olarak hangisi
seçilmelidir?

A) PowerPoint sunusu
B) Gözden geçirilecek sunu
C) Web sayfası
D) PowerPoint gösterisi
21. PowerPoint’te her sayfa …………..denir. Bütün sayfalar birleşince ………….. oluşturur.

A) Sayfa – Belge
B) Slayt – Sunu
C) Sayfa – Kitap
D) Belge – Dosya

22. Aşağıdakilerden hangisi çalışmakta olduğunuz Powerpoint programını kapatmaz?

A) Ofis düğmesi-Kapat
B) Alt+F4 tuşlarına birlikte basarız
C) Sağ üst köşedeki X işaretini tıklarız
D) Ofis düğmesi-Powerpoint’ten Çık

23. Sunuyu kaydederken aşağıdakilerden hangisini belirtmek zorunludur?

A) Dosyanın boyutu
B) Dosyanın ismi
C) Slayt Yapısı
d)Sayfa yapısı

24. Sunuyu kapatmak için hangi komut verilmelidir?

A) Ofis düğmesi-Kapat
B) Düzen – Çıkış
c)Dosya – çıkış
D) Düzen – Çık

25. Bir slaytı % 55 oranıyla görebilmek için ne yapılmalıdır?

A) Görünüm-Anahat-% 55-Tamam
B) Görünüm-Asıl-Asıl Slayt
C) Görünüm-Küçük slayt-% 55-Tamam
D) Görünüm-Yakınlaştır-% 55-Tamam
26. Fotoğraf albümü hangi sekmeden oluşturulur?

A) Giriş
B) Ekle
C) Tasarım
D) Slayt gösterisi

27. PowerPoint 2007 programında yeni bir slayt eklemek için hangi yol izlenir?

A) Giriş-Yeni Slayt
B) Ekle-Yeni Slayt
C) Biçim-Slayt
D) Slayt Gösterisi

28. Aşağıdakilerden hangisi slayt silme yöntemlerinden birisi değildir?

A) Slayt Panelinden seçilir ve slayt üzerinde sağ tuş tıklanır ve ―Slayt Sil komutu tıklanır.
B) Slayt Panelinden seçilir ve ―Şerit üzerindeki ―Giriş sekmesinde yer alan ―Slaytlar bölmesinden ―Sil
komutu tıklanır.
C) Slayt Panelinden seçilir ve klavyeden DELETE tuşuna basılır.
D) Slayt Panelinden seçilir ve klavyeden SPACE tuşuna basılır.

29. Gizlenen bir slaytı aşağıdaki yöntemlerin hangisiyle tekrar görünebilir yapabiliriz?

A) Gizli olan slaytlar ―Slayt Panelinden seçilir ve farenin sağ tuşuna tıklanarak ―Slayt Göster seçilir.
B) Gizli olan slaytlar ―Slayt Panelinden seçilir ve ―Görünüm‖ menüsü altındaki ―Slayt Göster seçilir.
C) Gizli olan slaytlar ―Slayt Panelinden seçilir ve slaytlar üzerinde sağ tuş tıklanır, ardından açılan menüden ―Slayt Gizle komutu tıklanarak işareti kaldırılır.
D) Gizli olan slaytlar ―Slayt Panelinden seçilir ve slaytlar üzerinde sağ tuş tıklanır, ardından açılan
menüden ―Slayt Göster komutu tıklanarak işareti kaldırılır.

30. Farklı bir sunudan slayt eklemek için kullanılan ―Slaytları Yeniden Kullan komutu hangi şerit altında yer alır?

A) Giriş->Yeni Slayt
B) Ekle->Yeni Slayt
C) Giriş->Düzen
D) Giriş->Kopyala
31. Slayt düzeni içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Yer tutucular
B) Tablolar
C) Dosya Adı
D) Tema

32. Aşağıdakilerden hangisi yeni bir slayt ekleme yöntemlerinden değildir?

A) CTRL+M tuş birleşimiyle
B) CTRL+N tuş birleşimiyle
C) Şerit üzerindeki ―Giriş sekmesi ―Slaytlar bölümünden ―Yeni Slayt düğmesine tıklayarak
D) Slayt Paneli üzerinde boş bir alandayken farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden ―Yeni Slayt
komutuna tıklayarak

33. CTRL+M klavye kısa yolu PowerPoint’te …….. sağlar.

A) Yeni bir sunum açmayı
B) Yeni bir slayt eklemeyi
C) Yeni bir resim eklemeyi
D) Yeni bir bağlantı oluşturmayı

34. pp34Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni Belge
B) Yeni slayt
C) Slayt çoğalt
D) Belgeyi kapat

35. Seçili slaytlar hangi sekmeden gizlenir?

A) Animasyonlar
B) Ekle
C) Görünüm
D) Slayt gösterisi
36. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi Sunuya yeni slayt eklemez?

A) Giriş – Yeni Slayt
B) Ekle – Yeni slayt
C) Seçili slayt üzerinde enter tuşu
D) Seçili slayt üzerinde sağ tuş – Yeni slayt

37. Fotoğraf albümü hangi sekmeden oluşturulur?

A) Giriş
B) Ekle
C) Tasarım
D) Slayt gösterisi

38. Sunuya yeni slayt ekleme işlemini hangi simgeden gerçekleştiririz?

pp38

39. Seçili slayt’ın başlıklarını nesnelerin yerleşimini düzenleyen simge aşağıdakilerden
hangisidir?

pp39

40. Aşağıdakilerden hangisi seçilen slayt’ı gösteride gizler?

pp40
41. Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seçili alanın bir kopyasını hafızaya alır
B) Hafızadaki bilgiyi istenilen alana yapıştırır
C) Bloklu alanı silerek bir kopyasını hafızaya alır
D) Yeni bir çalışma sayfası açar

42. Aşağıdakilerden hangisi slaytın yatay mı dikey mi olacağının ayarlandığı kısımdır?

A) Sayfa Yapısı
B) Temalar
C) Slayt Yönlendirmesi
D) Düzen

43. Aşağıdakilerden hangisi tema düzeni içerisinde ayarlanmaz?

A) Yazı Tipleri
B) Animasyonlar
C) Renkler
D) Efektler

44. Aşağıdaki dolgu çeşitlerinden hangisinde istediğimiz birden fazla rengi seçerek kullanabiliriz?

A) Düz dolgu
B) Arkaplan resmi
C) Doku dolgusu
D) Gradyan dolgu

45. Bir LCD TV’de gösterilecek sununun en ideal en boy oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 16:9
B) 4:3
C) 1:2
D) 1:1
46. Sunuya ait sayfa yapısı ayarları şerit üzerinde hangi sekme altında yer alır?

A) Görünüm
B) Giriş
C) Tasarım
D) Slayt gösterisi

47. Slayt a tema hangi sekmeden eklenir?

A) Animasyonlar
B) Ekle
C) Slayt gösterisi
D) Tasarım

48. Slaytın yönlendirmesini değiştirmek için hangi yol izlenmelidir?

A) Görünüm – Slayt Yönlendirmesi
B) Ekle – Slayt Yönlendirmesi
C) Tasarım – Slayt Yönlendirmesi
D) Giriş – Slayt Yönlendirmesi

49. Hazırladığımız slaytlar hazır şablonları (temaları) hangi menüden uygulanır?

A)Giriş
B)Ekle
C)Tasarım
D)Animasyon

50. Slaytların zemin rengini nasıl değiştirebiliriz?

A) Görünüm-Slayt Gösterisi-(Renk seçilir)
B) Tasarım-Arka plan stilleri
C) Biçim-Tasarımı Uygula-(Renk seçilir)
D) Slayt Gösterisi-Özel Canlandırma
51. Powerpoint’te tüm slaytların küçük olarak görüldüğü görünüme ne ad verilir?

a.Not sayfası görünümü
b.Slayt sıralayıcı görünümü
c.Tüm slaytlar görünümü
d.Anahat görünümü

52. Bir sunudaki slaytların tamamını sırasıyla tam ekranda görüntülemek için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

A) Görünüm – Slayt Gösterisi
B) Biçim – Tasarımı Uygula
C) Görünüm – Anahat – Tamam
D) Slayt Gösterisi – Slayt Geçişi

53. Slâyt sıralayıcısı görünümündeyken slâyt nasıl silinir?

A) Slâyt seçilir Delete Tuşuna basılır.
B) Slâyt Görünümünde Slâyt silinmez.
C) Slâyt seçilir kopyala komutu verilerek silinir.
D) Hiçbiri

54. Power point de hazır olarak zemin rengi ve yazı tipi gibi ayarlar nerede bulunur?

A) Slayt düzeni
B) Slayt geçişi
C) Tasarım
D) Şablon

55. pp53Powerpointte yandaki düğmeler ne işe yarar?

a) Tema seçmeye yarar
b) Yeni slayt ekler
c) Belgeyi kapatır sıradaki belgeyi açar
d) Çalışmayı Word’e aktarır
56. Aşağıdakilerden hangisi pp56düğmesinin görevidir?

A) Kalın Yazı
B) İtalik Yazı
C) Büyük/Küçük Harf Değiştir
D) Karakter Aralığı

57. Aşağıdakilerden hangisi pp57düğmesinin değiştirdiği paragraf özelliğidir?

A) Satır aralığı
B) Metin Yönü
C) Sütunlar
D) Metin Hizalama

58. Klavye üzerinde yer almayan simge veya karakterleri slayta eklemek için Ekle sekmesinden hangi komut düğmesine tıklanır?

A) WordArt
B) Tarih ve Saat
C) Slayt Numarası
D) Simge

59. Birden fazla şekil kullanarak oluşturulan şekillerin tek bir nesne olarak birleştirmek için aşağıdaki komutlardan hangisini kullanmalıyız?

A) Birleştir
B) Grubu Çöz
C) Gruplandır
D) Nesne Biçimlendir

60. Aşağıdakilerden hangisi bir grafik türü değildir?

A) Pasta
B) Kek
C) Halka
D) Çubuk
61. Bir sunumdaki yazı tipi nereden değiştirilir?

A) Düzen / Nesne
B) Giriş / Yazı tipi
C) Görünüm / Normal
D) Biçim / Slayt tasarımı

62. Slaytın içine yazı yazmak için hangi işlem yapılmalıdır ?

A) Dosya-Yazdır tıklanır
B) Ekle- Metin kutusu tıklanır
C) Ekle-Açıklama tıklanır
D) Biçim-Slayt düzeni tıklanır

63. Şekildeki pp63simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çizim araç çubuğu
B) Metin Kutusu ekle
C) Grafik ekle
D) Otomatik şekil ekle

64. Slaytlara kendinize ait bir resmi eklemek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A) Ekle-Küçük resimler
B) Ekle-WordArt
C) Ekle-Çizimler-Resim
D) Görünüm-Küçük resimler

65. Slayta tarih ve saat ekleme işlemini aşağıdakilerden hangisi ile yaparız?

A) Araçlar-Biçim
B) Ekle-Üstbilgi ve Altbilgi
C) Ekle-Tarih ve Saat
D) Düzen- Özel Yapıştır
66. Flash bellekte bulunan bir sesin sunuya eklenmesi için hangi yol izlenmelidir?

A) Ekle – ses- Dosyadan ses
B) Ekle – ses –Ses kaydet
C) Slayt gösterisi – ses – dosyadan ses
D) Slayt gösterisi – ses – Ses kaydet

67. pp67Yandaki araçların sırasıyla isimleri nelerdir?

A) Metin gölgesi-Sağa yasla – Yazı boyutu
B) Kalın – Karakter aralığı – Yazı boyutu
C) Metin gölgesi – Karakter aralığı –Küçük/Büyük harf değiştir
D) Kalın – Karakter aralığı –Küçük/Büyük harf değiştir

68. Slaytlara ses eklemek için hangi işlemler yapılır?

A) Ekle-Kayıt-Film ve sesler
B) Araçlar-Özel animasyon-Film ve sesler
C) Ekle / Medya klipleri / Ses
D) Yapıştır-Film ve sesler

69. Powerpoint’te sunumumuza nereden video ekleriz?

A) Ekle –Resim –Video
B) Ekle – Video aç
C) Dosya aç –video
D) Ekle – Medya klipleri -Film

70. Power point programındaki bir slayta nasıl ses eklenir?

A) Ekle / Medya klipleri / Ses
B) Dosya / Resim / Dosyadan
C) Ekle / Ses
D) Ekle / Film / Video
71. Powerpointte metinler nereye yazılır?

a) Dikdörtgen şekli çizip içerisine
b) Kare çizip içerisine
c) Metin kutusu ekleyip içerisine
d) Slayt’a direk yazarız

72. Power pointteki slaytlara slayt numarası, tarih ve saat hangi menüden eklenir?

a) Görünüm / Slayt Numarası
b) Giriş / Slayt Numarası
c) Ekle / Slayt Numarası
d) Araçlar / Slayt Numarası

73. Powerpointte pp73ne işe yarar?

a) Başlıkları, metin kutularını, resimleri, hizalamaya yarar
b) Animasyonu şekillendirir
c) Slaytın kenarlarını kırparak atar
d) Eklenen resimleri gereksiz yerlerini 4 yönden daraltarak kesip atmaya yarar

74. Powerpoint 2007 programında aşağıdaki şekildepp74 görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?

a) Paragraf ile ilgili işlemler
b) Pano ile ilgili işlemler
c) Yazı tipi ile ilgili işlemler
d) Düzenleme ile ilgili işlemler

75. Powerpoint 2007 programında aşağıdaki şekilde pp75görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?

a) Paragraf ile ilgili işlemler
b) Çizimler ile ilgili işlemler
c) Yazı tipi ile ilgili işlemler
d) Düzenleme ile ilgili işlemler
pp76

76. Powerpoint 2007 programında yukarıdaki şekilde görülen bölüm ile hangi işlemler yapılır?

a) Paragraf ile ilgili işlemler
b) Çizimler ile ilgili işlemler
c) Yazı tipi ile ilgili işlemler
d) Düzenleme ile ilgili işlemler

77. pp77 Yandaki butonun görevi nedir?

a) Kes
b) Kopyala
c) Yapıştır
d) Biçim boyacısı

78. pp78Yandaki butonun görevi nedir?

a) Yazı Tipi Boyutu
b) Yazı Tipi
c) Yazı Tipi Kalınlaştır
d) Stil

79. pp79 Yandaki butonun görevi nedir?

a) Kalın
b) Kaydet
c) İtalik
d) Altı çizili

80. pp80Yandaki butonun görevi nedir?

a) Sağa Hizala
b) Ortala
c) Sola Hizala
d) Yasla
81. pp81 Yandaki butonun görevi nedir?

a) Altı Çizili
b) Aç
c) Araştır
d) Yazı Tipi Rengi

82. pp82 Simgesi ne işe yarar?

a) Tablo içerisindeki metnin yönünü değiştirir.
b) Word Art yazısı eklemeye yarar
c) Bütün tabloya A harfi yazmaya yarar
d) Yazı rengini değiştirmeye yarar

83. pp83 Simgesi ne işe yarar?

a) Tablo Ekler
b) Resim çizmeye yarar
c) Tablo çizmeye yarar
d) Kenarlık eklemeye yarar

84. Powerointte Klavyede bulunmayan bir simgeyi pp84 belgeye nasıl ekleriz?

a) Ekle – Simgeler – Simge (Soru wordle ilgili)
b) Ekle – Metin – Simgeler
c) Sayfa Düzeni – Simge – Simgeler
d) Giriş – Metin – Simgeler

85. pp85 Düğmesinin görevi nedir?

a) Yazıyı hizalamaya yarar
b) Satır aralığı seçeneklerini ekrana getirir
c) Çizgi eklemeye yarar
d) Madde işareti eklemeye yarar
86. pp86 Düğmesinin görevi nedir?

a)Smart art ekler
b) Word art ekler
c) Grafik ekler
d) Tablo ekler

87. pp87 Düğmesinin görevi nedir?

a)Smart art ekler
b) Word art ekler
c) Grafik ekler
d) Şekil ekler

88. pp88 Aşağıdaki şıkların hangisinde sıralanış doğru olarak verilmiştir

A. Yasla – Ortala – Sola hizala – Sağa hizala
B. Sola hizala – Ortala – Sağa hizala –Yasla
C. Ortala – Sola hizala – Yasla – Sağa hizala
D. Yasla – Sağa hizala – Ortala – Sola hizala

89. pp89

A) Girinti azalt – Girinti arttır

B) Girinti arttır – Girinti azalt
C) Numaralandırma – Madde işareti
D) Madde işareti – Numaralandırma

90. pp90 Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Küçük resim ekle
B) Metin Kutusu ekle
C) Dosyadan resim ekle
D) Otomatik şekil ekle
91. pp91 Şekildeki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dosyadan resim ekle
B) Metin Kutusu ekle
C) Küçük resim ekle
D) Otomatik şekil ekle

92. Slaytlara geçiş hangi sekmeden verilir?

A) Ekle
B) Tasarım
C) Slayt gösterisi
D) Animasyonlar

93. Slayt geçişi ne demektir?

A) Slayt içindeki yazı, resim gibi öğelerin canlandırılmasıdır.
B) Sunular arasındaki canlandırmalardır
C) Bir slayttan diğerine geçerken yapılan canlandırmadır
D) Slaytların yazıcıya gönderilmesidir

94. Bir sunudaki slâytları fare tıklatıldığında görünecek şekilde ayarlayınız.

A) Animasyonlar –slâyt geçişi
B) Slâyt gösterisi –Gösteriyi görüntüle
C) Slâyt gösterisi –özel Animasyon
D) Biçim –Slâyt Düzeni

95. Powerpointte slaytlar arası geçiş efekti nasıl verilir?

A) Animasyonlar – özel animasyon
B) Animasyonlar – slayt geçişi
C) Slayt gösterisi – gösteri ayarla
D) Slayt gösterisi – slayt geçişi
96. Aşağıdakilerden hangisi sunuyu gösterme yollarından biri değildir?

A) F5 tuşu
B) Görünüm – Slayt gösterisi
C) F4 tuşu
D) pp96aracı

97. pp97 simgesinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parla
B) Yeni slayt
C) Slayt gösterisi
D) Slayt gizle

98. Özel animasyon hangi sekmeden ayarlanır?

A) Ekle
B) Animasyonlar
C) Slayt gösterisi
D) Tasarım

99. Canlandırma efektlerini uygulayabilmek için hangi yol izlenmelidir?

A) Görünüm-Üstbilgi ve Altbilgi
B) Ekle-Slayt Düzeni
C) Animasyonlar – Özel Animasyon
D) Düzen-Canlandır-Efektler

100. Powerpointte ki nesnelere hareketli olarak animasyon nereden eklenir?

A) Animasyonlar / Özel animasyon
B) Slayt gösterisi / Slayt geçişi
C) Biçim / Slayt düzeni
D) Ekle / Animasyon
101. Aşağıdakilerden hangisi sununun süresi ile ilgili ayarlamaların yapıldığı yerdir?

pp101

102. pp102 Yandaki simgenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni Slayt
B) Slayt çoğalt
C) Özel Animasyon
D) Slayt Gösterisi

103. Slaytlar üzerindeki yazı ve resimlere efektler eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Slayt geçişi
B) Slayt tasarımı
C) Özel animasyon
D) Arka plan

104. Slayt gösterisini başlatmak için ……, gösteriden çıkmak için klavyeden …… tuşuna basılır.

A) F4-ESC
B) F5-ESC
C) ESC-F9
D) F8-ESC

105. Slaytların fare ile tıklamaksızın kendiliğinden belli sürelerle ekranda kalmasını sağlayan komut hangisidir?

A)Slaytı İlerlet
B)Özel Animasyon
C)Temalar
D)Arkaplan
106. Powerpoint’te nesneleri canlandırma(animasyon) ne için yapılır?

A) Canlandırılmayan nesneler sunumda gözükmez
B) Sunumun daha hızlı olması için
C) Sunumun daha etkileyici ve anlaşılır olması için
D) Canlandırma olmadan sunum olmaz

107. Powerpointte ki nesnelere hareketli olarak animasyon nereden eklenir?

a) Slayt gösterisi / Özel animasyon
b) Slayt gösterisi / Slayt geçişi
c) Animasyonlar / Özel animasyon
d) Slayt gösterisi / Animasyonlar

108. pp108 Powerpointte yandaki düğme ne işe yarar?

a) Yazılara, grafiklere, resimlere vb… öğelere giriş, çıkış yada vurgu efekti ekler
b) Ses ekler
c) Video Ekler
d) Resim Ses ve video ekler

109. Powerpointte pp109 yandaki düğmeler ne işe yarar?

a) Sayfayı yeniden açar
b) Slaytı yeniden açar
c) Slayt geçiş efekti seçmemizi sağlar
d) Slayt temasını değiştirir

110. Powerpointte pp110 yandaki kısım bu, şekilde görüldüğü gibi ayarlandıysa slayt ne şekilde geçer?

a) Otomatik olarak
b) Tıklandığında yada enter’a, boşluğa, aşağı tuşa, sağ tuşa basıldığında geçiş yapar
c) 0 saniye bekler ve geçer
d) Slaytı ve powerpointi fare tıklandığında kapatır
111. Powerpointte Kısayolu F5 olan pp111 yandaki düğme ne işe yarar?

a) Slaytı kapatır
b) Slayt gösterisini durdurur
c) Slaytı baştan başlatır
d) Slaytı kaldığı yerden başlatır

112. Powerpointte Kısayolu Shift+F5 olan pp112 yandaki düğme ne işe yarar?

a) Slaytı kapatır
b) Slayt gösterisini durdurur
c) Slaytı baştan başlatır
d) Slaytı kaldığı yerden başlatır

113. Powerpointte pp113 yandaki düğme ne işe yarar?

a) Süre gösterici bir sayaç koyarak izleyicilere o slaytta ne kadar süre geçirileceği hakkında bilgi verir.
b) Zamanlama provası yaparak, slaytlara geçiş süresi belirlemeye yarar
c) Slaytı hızlandırır
d) Slaytı yavaşlatır

114. pp114 Düğmesinin görevi nedir?

a) Köprü ekle (Bağlantı ekle de denebilir)
b) Çizgi ekle
c) Yer imi ekle
d) Madde işareti ekle

115. Bir sununun başlığını gösterimde yukardan sözcük sözcük gelecek şekilde gelebilmesi için aşağıdakilerden hangi yöntem kullanılmalıdır?

A) Biçim – Slâyt düzeni
B) Görünüm –Slâyt Sıralayıcısı
C) Animasyonlar – Özel Animasyon
D) Slâyt Gösterisi – Slâyt Geçişi
116. PowerPoint’teki bir sununun slaytlarına tarih ve saat ekleme işlemini aşağıdakilerden hangisi ile yaparız?

A) Araçlar-Biçim
B) Ekle-Üstbilgi ve Altbilgi
C) Ekle-Tarih ve Saat
D) Düzen- Özel Yapıştır

117. Powerpoint’te üstbilgi ve alt bilgi aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Slaytlara otomatik tarih eklenebilir
b) Slaytlara üstbilgi eklenebilir
c) Slayt numarası eklenebilir
d) Slaytlara sabit tarih eklenebilir

118. Hızlı erişim araç çubuğuna olmayan simgeleri eklemek nereden gerçekleşir?

a) Giriş sekmesinden
b) Görünüm sekmesinden
c) Excel seçeneklerinden özelleştir
d)Araçlardan

119. Powerpointte pp119 yandaki seçenekler seçilmişse ne olur?

a) Üstte ve sağda cetveller görünür ayrıca kılavuz çizgileri de görünür
b) Üstte ve solda cetveller görünür ayrıca kılavuz çizgileri de görünür
c) Üstte ve sağda cetveller görünür ancak kılavuz çizgileri görünmez
d) Üstte ve solda cetveller görünür ancak kılavuz çizgileri görünmez

120. Powerpointte pp120 ne işe yarar?

a) Başlıkları, metin kutularını, resimleri, hizalamaya yarar
b) Animasyona gidiş yolu gösterir
c) Slaytın hangi sırada açılacağı bilgisini verir
d) Cetvelleri açar kapar

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap