PowerPoint Test Soruları | Bilişim Konuları

PowerPoint Test Soruları

1) Power Pointe yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir?

a) Ctrl+N
b) Ctrl+M
c) Ctrl+C
d) Ctrl+E

2) Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır?

a) Xls
b) Doc
c) Ppt
d) Txt

3) Power point sunumuzu hangi kısayol tuşu ile gösteri olarak başlatırız?

a) F1
b) F2
c) F4
d) F5

4) Power point programını kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Resim yapmak
b) Hesaplama yaptırmak ve tablo oluşturmak
c) Bir konuyu anlatmak için sunum hazırlamak
d) Bilgisayarda yazı yazmak ve düzenlemeler yapmak

5) Power point programındaki slaytların tümüne ne ad verilir?

a) Doküman
b) Şablon
c) Sunum
d) Sayfa
6) Power point programındaki bir slayta nasıl ses eklenir?

a) Ekle / Medya / Ses – Dosyadan Ses
b) Dosya / Resim / Dosyadan
c) Ekle / Ses
d) Ekle / Film ve sesler / Video

7) Power pointte metinler nereye yazılır?

a) Dikdörtgen şekli çizip içerisine
b) Kare çizip içerisine
c) Metin kutusu ekleyip içerisine
d) Slayt‟a direk yazarız

8) Power point de hazır olarak zemin rengi ve yazı tipi gibi ayarlar nerede bulunur?

a) Slayt düzeni
b) Slayt geçişi
c) Slayt tasarımı

9) Bir sunumdaki yazı tipi nereden değiştirilir?

a) Düzen / Nesne
b) Giriş / Yazı tipi
c) Görünüm / Normal
d) Biçim / Slayt tasarımı

10) Power pointte ki nesnelere hareketli olarak animasyon nereden eklenir?

a) Animasyonlar/Animasyon
b) Slayt gösterisi / Slayt geçişi
c) Biçim / Slayt düzeni
d) Ekle / Animasyon
11) Power pointteki slaytlara slayt numarası, tarih ve saat hangi menüden eklenir?

a) Görünüm
b) Biçim
c) Ekle
d) Araçlar

12) Başka bir Power point sunusundan istediğimiz slayt nasıl alınır?

a) Ekle / Yeni slayt
b) Ekle / Nesne
c) Ekle / Slayt çoğalt
d) Dosya / Aç

13) Hazırladığımız Power point sunusuna açılışına şifre hangi menüden verilir?

a) Biçim / Slayt düzeni
b) Araçlar / Özelleştir
c) Dosya / Sunuyu Koru / Parola ile şifrele
d) Biçim / Slayt tasarımı

14) Bir slâydı % 55 oranıyla görebilmek için ne yapılmalıdır?

a) Görünüm – Anahat – % 55 – Tamam
b) Görünüm – Asıl-Asıl Slâyt
c) Görünüm – Küçük slâyt – % 55 – Tamam
d) Görünüm – Yakınlaştır – % 55 – Tamam

15) Microsoft Powerpoint programında aşağıdakilerden hangisi bir dosyaya yeni slâyt eklemek için kullanılır?

a) Giriş / Slaytlar / Yeni Slayt
b) Standart araç çubuğunda Yeni slâyt kısayol tuşu
c) Görev Bölmesi çubuğundan Yeni slâyt kısayol tuşu
d) Ekle-Nesne-Microsoft Powerpoint Sunusu-Tamam
16) Slâyda resim eklemek için hangi yol izlenmelidir?

a) Ekle-Resim-Dosyadan-Ekle
b) Görünüm-Belge Bağlantıları-Disket
c) Dosya-Paketle-Yapıştır
d) Araçlar-Resim Ekle-Disket

17) Bir sunudaki slâytların tamamını ekranda görmek için hangisi uygulanmalıdır?

a) Durum Çubuğu-Slâyt Görünümü
b) Biçim-Tasarımı Uygula
c) Görünüm – Sunu Görünümleri / Slâyt sıralayıcısı
d) Slâyt Gösterisi-Slâyt Geçişi

18) “Görünüm-cetvel” seçeneği ne fayda sağlar?

a) Sunumuzdaki sayfa boyutunu ayarlamamızı sağlar
b) Sunu sayfamızdaki çerçevelerin boyutunu görmemizi sağlar
c) Sayfalar arası geçiş işlemi yapar.
d) Kelimeler arasındaki ölçüm yapar

19) PowerPoint gösterisi dosyalarının uzantısı nedir?

a) doc
b) xls
c) pps
d) ppt

20) Bir sunuda Times New Roman ile yazılmış başlığı Arial Black‟e çevirmek için hangi yol izlenir?

a) Ekle-Metin Kutusu
b) Araçlar-Yazım Kılavuzu
c) Giriş -Yazı Tipi
d) Görünüm-Anahat-Yazı Tipi
21) S Simgesinin görevi nedir?

a) Metne Gölge vermeyi sağlar.
b) Metni Kalın yazdırmayı sağlar.
c) Satırın hizasından yukarıda yazdırmayı sağlar.
d) Metni Wordart„a çevirmeyi sağlar.

22) Bir sunudaki slâytları fare tıklatıldığında görünecek şekilde ayarlayınız.

a) Slâyt gösterisi –slâyt geçişi
b) Geçişler – Zamanlama – Fare Tıklatmasında
c) Slâyt gösterisi –özel Animasyon
d) Biçim –Slâyt Düzeni

23) PowerPoint’teki bir sununun slâytlarına tarih ve saat ekleme işlemini aşağıdakilerden hangisi ile yaparız?

a) Görünüm-Yakınlaştır.
b) Ekle-Tarih ve Saat
c) Düzen- Özel Yapıştır
d) Dosya-Özellikler

24) Aşağıdakilerden hangisi çalışmakta olduğunuz Powerpoint programını kapatmaz?

a) Düzen-Kapat
b) Alt+F4 tuşlarına birlikte basarız
c) Sağ üst köşedek işaretini tıklarız.
d) Başlık çubuğu üzerinde sağ tuş-Kapat

25) Slâytların zemin rengini nasıl değiştirebiliriz?

a) Ekle-Slâyt Gösterisi-(Renk seçilir)
b) Tasarım – Arka plan – Arka Plan Stilleri (Renk seçilir)
c) Biçim-Tasarım Uygula-(Renk seçilir)
d) Ekle-Asıl slâyt-(Renk seçilir)-Uygula
26) Slâyt sıralayıcısı görünümündeyken slâyt nasıl silinir?

a) Slâyt seçilir Delete Tuşuna basılır.
b) Slâyt Görünümünde Slâyt silinmez.
c) Slâyt seçilir kopyala komutu verilerek silinir.
d) Hiçbiri

27) Sununun her bir bölümü ne ad verilir?

a) Slâyt
b) Belge
c) Kitap
d) Veritabanı

28) Aşağıdakilerden hangisi sunuyla ilgili kavramlardan birisi değildir?

a) Belirli bir konu hakkında hazırlanan gösteridir.
b) Slâytlardan meydana gelir.
c) Sunu dosyalarının uzantısı ppt dir.
d) Slâytlar Sunulardan oluşur.

29) Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile küçük resim eklenebilir.

a) Görev bölmesinden –Diğer Görev Bölmeleri Küçük Resim
b) Biçim menüsünden resim küçük resim
c) Ekle – Resimler – Küçük Resim
d) Bu yöntemlerin hiçbiri ile eklenemez

30. Sunularda kullanılabilecek müzik formatı hangisidir?

a) wav
b) mp3
c) avi
d) bmp
31. Sunu hazırlarken kullanılan resimlerde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

a) Resimler üzerinde sunu konusu ile alakasız yazı olmamalı.
b) Resimler üzerinde reklâm olmamalı
c) Çok Küçük Resimler sunularda kullanılmamalı
d) Hepsi

32. Sunuları oluşturan her bir sayfaya ne isim verilir?

a) Tema
b) Slayt
c) Animasyon
d) Metin

33. Slaytların birleşmesinden ne elde edilir?

a) Tema
b) Arka Plan
c) Sunu
d) Tasarım

34. Powerpoint programının kullanım amacı nedir?

A-) Çizimler yapabilmek
B-) Tablolar ve grafikler oluşturmayı sağlamak
C-) İnsanlara bir şeyler anlatmak için sunum oluşturmak
D-) Bilgisayarda düzenli yazılar yazabilmek

35. Powerpoint’te tüm slâytların küçük olarak görüldüğü görünüme ne ad verilir?

A-) Not sayfası görünümü
B-) Slayt sıralayıcı görünümü
C-) Tüm slaytlar görünümü
D-) Anahat görünümü
36. Powerpoint’te hazır olarak gelen zemin deseni, yazı rengi ve tipleri gibi ayarlar ne denir?

A-) Slayt düzeni
B-) Zemin taslağı
C-) Tasarım
D-) Taslak

37. Bir sunudaki yazıyı çerçevesiyle birlikte nasıl silersiniz?

A-) Metin kutusu üzerine sol tuş- DüzenTemizle
B-) Metin kutusu üzerinde – Sağ tuş-Sil
C-) Düzen-Slayt sil
D-) Metin kutusu çerçevesi üzerinde – Sağ tuş – Kes

38. Slayta resim eklemek için hangi yol izlenmelidir?

A-) Ekle – Resim – Dosyadan-Ekle
B-) Görünüm-Belge Bağlantıları-Disket
C-) Dosya – Paketle – apıştır
D-) Ekle – ClipArt-Tamam

39. Powerpoint’te sunumumuza nereden video ekleriz?

A-) Ekle –Resim –Video
B-) Ekle – Video aç
C-) Dosya aç –video
D-) Ekle – Medya / Video

40. Powerpoint’te slâytlar arası geçiş hangi komutla ayarlanır?

A-)Canlandırma
B-) Slayt Sıralayıcı
C-)Slayt Düzeni
D-) Geçişler
41. Bir slaytı % 55 oranıyla görebilmek için ne yapılmalıdır?

A-) Görünüm-Anahat-% 55-Tamam
B-) Görünüm-Yakınlaştır-% 55-Tamam
C-) Görünüm-Küçük slâyt-% 55-Tamam
D-) Görünüm-Tamam

42. Powerpoint’te nesneleri canlandırma ne için yapılır?

A-) Canlandırılmayan nesneler sunumda gözükmez
B-) Sunumun daha hızlı olması için
C-) Sunumun daha etkileyici ve anlaşılır olması için
D-) Canlandırma olmadan sunum olmaz

43. Aşağıdakilerden hangisi PowerPoint dosyadır?

A-) sunularım.doc
B-) bilgi.pps
C-) okuldizayn.ppt
D-) ppt.powerpoint

44. PowerPoint’teki bir sununun slâytlarına tarih ve saat ekleme işlemini aşağıdakilerden hangisi ile yaparız?

A-) Araçlar-Biçim
B-) Görünüm-Üstbilgi ve Altbilgi
C-) Ekle-Tarih ve Saat
D-) Düzen- Özel Yapıştır

45. ppt45 sembolü neyi ifade eder?

A-) Zamanlama provası
B-) Slâyt geçişi
C-) Slâyt gösterisini başlatır
D-) Hiçbiri
46. Slayt gösterisi – Gösteriyi görüntülemenin kısayolu aşağıdakilerden hangisidir?

A-) F2
B-) F3
C-) F4
D-) F5

47. Sunum programı başladığında, ekrana gelen ilk slayt hangi görünümdedir?

A-) Slâyt sıralayıcısı görünümü
B-) Slâyt görünümü
C-) Normal görünüm

48. Herhangi bir nesnenin tüm slâytlarda görünmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?

A-) Slâyt Gösterisi görünümü
B-) Tümüne uygula seçeneği
C-) Arka Plan menüsü
D-) Asıl slâyt seçeneği

49. Slayt numarası ekleme aşağıdaki yollardan hangisi kullanılarak yapılır?

A-) Ekle-Nesne
B-) Biçim- Madde İşaretleri ve Numaralandırma
C-) Görünüm-Alt bilgi ve Üst bilgi- Slayt Numarası seçeneği
D-) Ekle – Metin Penceresi – Slayt Numarası

50. PowerPoint‟de sayfa şeklini dikey olarak ayarlamak için aşağıdaki yollardan hangisi izlenir?

A-) Görünüm-Sayfa Şekli-Dikey
B-) Tasarım – Sayfa Yapısı Penceresi / Slayt Yönlendirmesi
C-) Biçim-Slâyt Tarsımı-Dikey
D-) Dosya-Baskı Önizleme
51. ppt51 Sembolü neyi ifade eder?

A-) Renkli-Gri Tonlama
B-) Kılavuz Çizgilerini Göster
C-) Slâyt Görünümü
D-) Tablo Ekle

52. Hazırlanan slâyda animasyon efekti uygulamak için uygulanması gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?

A-) Ekle-Animasyon efekti uygula
B-) Görünüm-Animasyon Efektleri
C-) Biçim-Animasyon Efekti
D-) Animasyonlar Menüsü – Animasyon

53. PowerPoint’te ppt53 simgesi aşağıdaki işlemlerden hangisini gerçekleştirir?

a) Seçili metni kalınlaştırır.
b) Seçili metni büyütür.
c) Seçili metni yazdırır.
d) Seçili metnin rengini değiştirir.

54. Bir slayta slayt numarası vermek için hangi sıra takip edilmelidir ?

a) Görünüm / Üstbilgi ve Altbilgi / Slayt Numarası
b) Düzen / Yeni Slayt
c) Ekle / Slayt Numarası
d) Araçlar / Slayt Numarası

55. PowerPoint’te bir sunu oluştururken dikkat edilecek en önemli iki nokta aşağıdakilerden hangisidir?

a) Artalan / Hizalama
b) Slayt Numarası / Tarih ve Saat
c) Yazı Tipi / Boyutu
d) Kompozisyon / Zamanlama
56. PowerPoint’ te sununun gösterimini sağlamak için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Düzen / Gösteriyi Görüntüle
b) Görünüm / Gösteriyi Görüntüle
c) Dosya / Gösteriyi Görüntüle
d) Slayt Gösterisi / Slayt Gösterisini Başlat

57. PowerPoint’te hazırlanan slaytların hepsinin aynı ekranda görüntülenmesini sağlayan menü / komut aşağıdakilerden hangisidir?

a) Görünüm / Slayt sıralayıcısı
b) Düzen / Slayt sıralayıcısı
c) Slayt Gösterisi / Slayt sıralayıcısı
d) Dosya / Slayt Sıralayıcısı

58. PowerPoint’ te slayta açıklama eklemek için hangi menü veya komut kullanılır?

a) Görünüm / Açıklama
b) Slayt Gösterisi / Açıklama
c) Ekle / Açıklama
d) Biçim / Açıklama

59. Slayta küçük resim eklemek için hangi menü veya komut kullanılır?

a) Görünüm / Resim / Küçük Resim
b) Biçim / Resim / Küçük Resim
c) Ekle / Yeni Slayt / Küçük Resim
d) Ekle / Resimler / Küçük Resim

60. PowerPoint’ te slayta mevcut düzenin dışında metin eklemek için hangi menü veya komut kullanılır?

a) Ekle / Metin Kutusu
b) Biçim / Metin Kutusu
c) Slayt Gösterisi / Metin Kutusu
d) Dosya / Metin Kutusu
61. PowerPoint’te slayta grafik eklemek için hangi menü veya komut kullanılır?

a) Biçim / Resim / Grafik
b) Ekle / Grafik
c) Görünüm / Grafik
d) Slayt Gösterisi / Resim / Grafik

62- Gösterime başlatılan bir sunuyu sonlandırmak için hangi işlem yapılmalıdır?

a) Esc Tuşuna basılır.
b) Ctrl tuşuna basılır.
c) Enter Tuşuna basılır.
d) Gösteri başlığından gösteriyi durdur seçimi yapılır.

63- Şekilde ppt63 belirtilen komutlarla Nesneye hangi görev verilir?

a) Animasyon Ekle
b) Kayıt
c) Biçim
d) Düzen

64. Doğrudan çalışabilir ( Gösteri ) olarak kaydetmek için hangi işlem yapılmalıdır?

a) Dosya – Farklı Kaydet – Kayıt Türü / PowerPoint Gösterisi
b) Kaydet / Gösteri
c) Düzen / Gösteri
d) F5 Tuşuna basılır.

65. Slayt üzerindeki metni çerçevesiyle birlikte nasıl silersiniz?

a) Düzen-Temizle-Tümü
b) Metin kutusu üzerinde – Sağ tuş – Sil
c) Düzen-Slayt sil-Metin kutusu
d) Metin kutusu çerçevesi üzerinde-Sağ tuş- Kes
66- PowerPoint sunusunun içeriğinde özel gösteri nasıl tanımlanır?

a) Dosya – Özel Gösteriler
b) Özel gösteri tanımlanamaz
c) Ekle– Özel Gösteriler
d) Slayt Gösterisi- Özel Gösteriler

67- PowerPoint sunusunu paketlemek için hangi işlem yapılmalıdır?

a) Dosya – Kaydet ve Gönder / CD için Paketle
b) Dosya – Gönder – CD’ye
c) Ekle– Paketle
d) Slayt Gösterisi – CD için Paketle

68. Slayt üzerine Tablo eklemek için hangi işlem yapılmalıdır?

a) Araçlar – Tablo
b) Slayt Gösterisi – Tablo
c) Düzen – Tablo
d) Ekle – Tablo

69. Slayt Üzerine eklenmiş bir tablo seçili iken Grubu Çöz komutu verildiğinde tabloda nasıl bir değişim gözlenir?

a) Herhangi bir değişim gözlenmez
b) Tablonun satırları ve sütunları birleştirilir
c) Tablonun biçimsel özelliği değişir
d) Tablo şekil formatına dönüşür.

70. Slayt üzerine Grafik Eklemek için hangi işlem yapılmalıdır?

a) Ekle – Grafik
b) Slayt Gösterisi – Grafik
c) Düzen – Grafik
d) Araçlar – Grafik

71. Sununun ESC karakterine kadar sürekli döngü oluşturması veya çalışması için hangi işlem yapılmalıdır?

a) Araçlar – Gösteri Ayarları
b) Slayt Gösterisi – Slayt Gösterisi Ayarla
c) Ekle – Döngü Oluştur
d) Düzen – ESC karakteri
e) Dosya – Özellikler

Yorum Yap

1 Yorum