Programlama Temelleri 1.Dönem 2.Yazılı-2 - Bilişim Konuları

Programlama Temelleri 1.Dönem 2.Yazılı-2

1. Aşağıdaki değişken isimlerinden hangisi hatalıdır?

A) ogrenciNo
B) OgrenciAd
C) ogrenci_soyad
D) ogrencisinif

2. Aşağıdakilerden hangisi veri tiplerinden değildir?

A) string
B) slong
C) int
D) byte

3. 8 bit işaretsiz tam sayı tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) byte
B) int
C) long
D) short

4. Program boyunca sabit kalacak veriyi hangi kelime ile tanımlarız?

A) float
B) double
C) bool
D) const

5. Aşağıdaki kullanımlardan hangisi ile önce arttırma işlemi yapılıp daha sonra atama işlemi yapılır?

A) ++a   
B) a++
C) +a
D) a+

6. Aşağıdaki yazımlardan hangisinin ekran çıktısı ptyazili21  şeklindedir.

A) Console.WriteLine(“X değeri = x y değeri=y”);
B) Console.WriteLine(“X değeri = {0} y değeri={1}” + 2 + 4);
C) Console.WriteLine(“X değeri = {0} y değeri={1}”, 2, 4);
D) Console.Write(“X değeri = {0} y değeri={1}”, 2, 4);

7. Hangi tarih formatını kullanırsak ekran çıktısı “Nisan” şeklinde olur?

A) Console.Write(“{0:MMM}”, DateTime.Now);
B) Console.Write(“{0:MMMM}”, DateTime.Now);
C) Console.Write(“{0:yy}”, DateTime.Now);
D) Console.Write(“{0:dddd}”, DateTime.Now);

8. Mod alma işlemini aşağıdaki karakterlerden hangisi gerçekleştirir.

A) >
B) !
C) %     
D) &

9. Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel operatörler arasında yer almaz.

A) ||
B) <=
C) !=
D) >

10. Ve mantıksal operatörü aşağıdakilerden hangisidir.

A) !=
B) ==
C) &
D) &&

11. (5+3)*4-6/2*3-(2*3) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir.

A) 33
B) 17
C) 25
D) 19

12. 4 > 2 işlemi ……….true……………… sonucunu üretir.

13. Koşul ifadelerinin karşılaştırılmasında kullanılan operatörlere …………ilişkisel……………………. denir.

14. ………!……..…operatörü „değil‟ anlamındadır. Değeri tersine çevirir.

15. Bir metin ifadesini ekrana yazdırmak için .Console.Write() ……. veya ……..Console.WriteLine()………..metodunu kullanırız.

16. Metni bir alt satırdan başlayarak yazdırmak için …\n …..parametresini kullanırız.

17. Muhtemel istisna oluşmasını düşündüğümüz kodları ………Try..Catch….. blokları arasına alırız.

18. (…D… )Tanımlanan bir değişkene, ancak tanımlandığı blok içinde ulaşılabilir.

19. (…Y…. )ogrNo ile OgrNO aynı hafıza bölgesini temsil eder.

20.(…Y…. )Birden fazla şartın olduğu durumlarda aritmetiksel operatörler kullanılır.

Her soru 5 puandır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap

2 Yorum