Programlama Temelleri 1.Dönem 2.Yazılı-3 - Bilişim Konuları

Programlama Temelleri 1.Dönem 2.Yazılı-3

1. Aşağıdaki değişken tanımlamalarından hangisi yanlıştır?

A) adres
B) 3gen
C) pi_sayisi
D) ortalama

2. 3**=3 işleminin sonucu hangisidir?

A) 3
B) 6
C) 18
D) 27

3. a==b ifadesinde hangi operatör kullanılmıştır?

A) Atama
B) Kimlik
C) Karşılaştırma
D) Mantıksal

4. Tüm elektronik sistemler “1” ve “0”lardan oluşan kod bloklarını çalıştıran “1” ve “0”lardan oluşan kodlama diline nedir?

A) Programlama dili
B) Makine dili
C) Yazılım
D) Kodlama

5. Python programlama dilinde aşağıdaki kullanımlardan hangisi doğrudur?

A) print(Merhaba Dünya!)
B) print”Merhaba Dünya!”
C) print(‘Merhaba Dünya!’)
D) print(“Merhaba Dünya!”)

6. Python programlama dilinde ekrana yazdırma komutu hangisidir?

A) get
B) yazdır
C) input
D) print

7. Python programlama dilinde klavyeden veri girişi yapmamızı sağlayan komut hangisidir?

A) input
B) print
C) for
D) if

8. Aşağıdaki programın ekrana vereceği çıktı nedir?

a= “HOŞGELDİN”
b= “ali”
print(a,b)

A) ali hosgeldin
B) HOŞGELDİN ali
C) ali HOŞGELDİN
D) koş ali koş

9. Aşağıdaki karşılaştırma operatörlerinden hangisi eşitse ifadesinin karşılığıdır?

A) =!
B) ==
C) =<
D) <>

10. Aşağıdaki operatörlerinden hangisi üs alma (Örn: 4′ ün küpü) ifadesinin karşılığıdır?

A) =!
B) =<
C) **
D) ==

11. Aşağıda verilen kodu inceleyiniz. Program çalışıp “Bir sayı yazınız” dediğinde kullanıcı 5 değerini girerse, programın ekran çıktısı ne olur?

sayi=int(input(“Bir sayı yazınız”))
sonuc=sayi*14
print(“Yazdığınız sayının 14 katı: ”,sonuc)

A) 60
B) 70
C) 80
D) 90

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “true” doğru değer döndürür?

A) 55<40
B) a=7, b= 2, a+b==4
C) 63==34
D) 92>45

13. Aşağıdaki python kodunun ekran çıktısı hangisidir?

a=5
b=10
c=15
d=a+b*c
print(d)

A) 225
B) 155
C) 30
D) 85

14. Aşağıdakilerden hangisi aritmetiksel operatörlerden biri değildir?

A) >
B) +
C) –
D) /

15. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını yanlarına yazınız.

(4-1)**2
9

a=6
a*=3
print(a)
18

(7//3)/2
1

16. Aşağıdaki kodlar çalıştırıldığında çıktılarının True mu yoksa False mu olduğunu yazınız

a=2
b=1
print (a!=b)
True

a=6
b=11
print (a>b)
False

a=5
b=3
print (a>b and b>2)
True

Not: 1-14. sorular 5 puan. 15-16. sorular 15 er puan süre 40 dakikadır.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

Yorum Yap

1 Yorum