Programlama Temelleri 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Programlama Temelleri 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

1. Aşağıdaki değişken tanımlamalarından hangisi yanlıştır?

A) adres
B) 3gen
C) pi_sayisi
D) ortalama

2. 3**=3 işleminin sonucu hangisidir?

A) 3
B) 6
C) 18
D) 27

3. a==b ifadesinde hangi operatör kullanılmıştır?

A) Atama
B) Kimlik
C) Karşılaştırma
D) Mantıksal

4. Aşağıdaki fonksiyonların hangisi ile kullanılan veri tipi öğrenilebilir?

A) type
B) print
C) str
D) update

5. Sadece True ve False değerlerini döndüren veri tipi hangisidir?

A) int
B) string
C) float
D) bool

kaynaklar=[“Kitap”, “Makale”, “Tez”, “Rapor”, “Bildiri”]
print(kaynaklar[1])
6. Yukarıdaki kod nasıl bir çıktı üretir?

A) Kitap
B) Makale
C) Tez
D) Rapor

sayilar=[1, 3, 5, 7, 9, 11, 13]
print(sayilar[1:6:2])
7. Yukarıdaki kod nasıl bir çıktı üretir?

A) [1, 3, 7, 11]
B) [3, 5, 7, 9, 11, 13]
C) [3, 7, 11]
D) [3, 7, 11, 13]

donanim=[“fare”, “klavye”, “hoparlör”, “bellek”, “ekran”]
donanim.pop(2)
print(donanim)
8. Yukarıdaki kod nasıl bir çıktı üretir?

A) [‘fare’, ‘klavye’, ‘bellek’, ‘ekran’]
B) [‘fare’, ‘klavye’, ‘hoparlör’]
C) [‘fare’, ‘klavye’, ‘hoparlör’, ‘bellek’, ‘ekran’]
D) [‘fare’, ‘klavye’]

egitim = {“Okul”:”School”, “Öğrenci”:”Student”, “Öğretmen”:”Teacher” }
9. Yukarıdaki kod satırında hangi veri tipi kullanılmıştır?

A) String
B) Liste
C) Set
D) Sözlük

birimler = (“bit”, “inç”, “byte”, “hertz”, “piksel”, “bit”, “byte”)
say=birimler.count(“bit”)
print(say)
10. Yukarıdaki kod nasıl bir çıktı üretir?

A) 5
B) 4
C) 3
D) 2

11. Herhangi bir elektronik cihaza işlem yaptırmak için yazılan komutlar dizisine ne denir?

A) Hesap makinesi
B) Program
C) Donanım
D) Kavrama

12. Tüm elektronik sistemler “1” ve “0”lardan oluşan kod bloklarını çalıştıran “1” ve “0”lardan oluşan kodlama diline nedir?

A) Programlama dili
B) Makine dili
C) Yazılım
D) Kodlama

13. Python programlama dilinde aşağıdaki kullanımlardan hangisi doğrudur?

A) print(Merhaba Dünya!)
B) print”Merhaba Dünya!”
C) print(‘Merhaba Dünya!’)
D) print(“Merhaba Dünya!”)

14. Python programlama dilinde ekrana yazdırma komutu hangisidir?

A) get
B) yazdır
C) input
D) print

15. Python programlama dilinde klavyeden veri girişi yapmamızı sağlayan komut hangisidir?

A) input
B) print
C) for
D) if




16. Aşağıdakilerden hangisi python programlama dilinin özelliklerinden birisi değildir?

A) Kapalı kaynak kodlu olması
B) Ücretsiz olması
C) Hızlı ve kolay kurulabilmesi
D) Sade ve kolay okunabilen kod yapısı

17. Python’da “Hello World” çıktısını hangisi verir?

A) echo “Hello World” Your answer
B) echo(“Hello World”);
C) p(“Hello World”)
D) print(“Hello World”)

18. Python programlama dilinde oluşturulan program dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) .pt
B) .py
C) .ph
D) .pn

19. Aşağıdaki programın ekrana vereceği çıktı nedir?

a= “HOŞGELDİN”
b= “ali”
print(a,b)

A) ali hosgeldin
B) HOŞGELDİN ali
C) ali HOŞGELDİN
D) koş ali koş

20. Aşağıdakilerden hangisi değişken ismi olarak kullanılabilir?  

A) 1sayı
B) birinci.sayı
C) sayi1
D) 2incisayı

21. Python kodlama dilinde (değer=10.5) gibi bir değişken tanımlanmıştır. Bu değişkenin türü nedir?   

A) String(Metinsel)
B) Float(Ondalık)
C) Design(Görsel)
D) Numerical(Sayısal)

22. Aşağıdaki karşılaştırma operatörlerinden hangisi eşitse ifadesinin karşılığıdır?   

A) =!
B) ==
C) =<
D) <>

23. Aşağıdaki operatörlerinden hangisi üs alma (Örn: 4′ ün küpü) ifadesinin karşılığıdır?

A) =!
B) =<
C) **
D) ==

24. Aşağıdaki operatörlerden hangisi kalanı bulma(mod alma, örn:7’nin 3′ e bölümünden kalanı bulma) bulma ifadesinin karşılığıdır?

A) =!
B) %
C) **
D) //

25. Aşağıda verilen kodu inceleyiniz. Program çalışıp “Bir sayı yazınız” dediğinde kullanıcı 5 değerini girerse, programın ekran çıktısı ne olur?

sayi=int(input(“Bir sayı yazınız”))
sonuc=sayi*14
print(“Yazdığınız sayının 14 katı: ”,sonuc)

A) 60
B) 70
C) 80
D) 90

26. Metinsel bir ifadeyi Sayısal bir ifadeye çevirmek için hangi komutu kullanırız?   

A) Str()
B) Float()
C) Numeric()
D) İnt()

27. Aşağıda verilen değişken ismi ve değerlerinden hangisi doğru tanımlanmıştır?

A) Okul numarası=”47100012″
B) dogumYeri=”Çorum”
C) OgrenciAdi=Pınar
D) Doğum yılı=1999

28. Aşağıdaki ifadelerden hangisi “true” doğru değer döndürür?

A) 55<40
B) a=7, b= 2, a+b==4
C) 63==34
D) 92>45




29. Python programlama dilinde kullanılan değişkenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Alt çizgi (_) karakteri kullanılamaz
B) Boşluk bırakılamaz
C) Değişken adı rakamla başlayamaz
D) as, not, if, for gibi özel komut olan isimler kullanılamaz

30. Python programlama dilinde eşit değildir işareti hangisidir?

A) !=
B) ==
C) $$
D) !*

31. Python’da hangisi ile yorum satırı oluşturulur ?

A) /* … */
B) //
C) #
D) “”

32. Aşağıdaki python kodunun ekran çıktısı hangisidir?

a=5
b=10
c=15
d=a+b*c
print(d)

A) 225
B) 155
C) 30
D) 85

33. Aşağıdaki python kodunun ekran çıktısı hangisidir?

import math
x = math.pow(2, 3)
print(x)

A) 23
B) 6
C) 8
D) 5

34. Aşağıdakilerden hangisi aritmetiksel operatörlerden biri değildir?

A) >
B) +
C) –
D) /

35. Aşağıdakilerden hangisi tam sayı bölme yapar. (Bölme işleminde sadece tam kısım alınır.)

A) \\
B) **
C) //
D) %

36. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını yanlarına yazınız.

2**5 32
5//2 2
4+3 7
11%3 2
5/2 2
2*5 10
3-5 -2
(4-1)**2 9
(7//3)/2 1

37. Aşağıdaki işlemler sonucunda ekrana yazan ifadeleri yanlarına yazınız.

a=3
a+=2
print(a)
 

5

a=6
a*=3
print(a)
 

18

a=5
a**=3
print(a)
 

125

a=11
a%=3
a**=3
print(a)
 

8

 

 38. Aşağıdaki karşılaştırma operatörlerinin isimlerini yanlarına yazınız.

== Eşittir
!= Eşit değildir
< Küçüktür
> Büyüktür
<= Küçük eşittir
>= Büyük eşittir




39. Aşağıdaki kodlar çalıştırıldığında çıktılarının True mu yoksa False mu olduğunu yazınız

a=3
b=4
print (a!=b)
False
a=6
b=6
print (a==b)
True
a=2
b=1
print (a!=b)
True
a=6
b=11
print (a>b)
False
a=9
b=7
print (a>b)
False
a=5
b=5
print (a>=b)
True

40. Aşağıdaki kodlar çalıştırıldığında çıktılarının True mu yoksa False mu olacağını yazınız.

a=5
b=3
print (a>b and b>2)
True
a=6
b=6
print (a==b and a<10)
True
a=2
b=4
print (a==b or a>b)
False
a=2
b=4
print (a!=b or a>8)
True
a=9
b=7
print (not(a>b))
False
a=5
b=5
print (not(a>=b and a<1))
True
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
5
+1
2
+1
1
+1
4
+1
1
+1
1
+1
7

Yorum Yap