Programlama Temelleri 1.Dönem 2.Yazılı | Bilişim Konuları

Programlama Temelleri 1.Dönem 2.Yazılı

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Programlama Temelleri Dersi 1.Dönem 2.Yazılı

1.Değişken isimlendirme kurallarından 4 tanesini yazınız.(10puan)

2.Veri tiplerinden 4 tanesini yazınız.(10puan)

3.Aşağıdaki komutlarının görevlerini yazınız.(16puan)

Console.Write:
Console.WriteLine:
Console.Readkey:
Console.Readline:

4.Aşağıdaki programın ekran çıktısını yazınız.(20puan)


int x = 5;
int y;
y = 3;
Console.WriteLine("x değişkeninin değeri = " + x + "y değişkeninin değeri =" + y);
x++;
y=y+x;
Console.WriteLine("x değişkeninin değeri = " + x + "y değişkeninin değeri =" + y);
Console.ReadKey();

5.Klavyeden girilen iki sayının toplamını bulup ekrana yazdıran programın kodunu yazınız.(20puan)

6.Aşağıdaki program parçasındaki 10 adet eksik veya yanlış kullanımları satır numarası ve doğru şeklini yazınız.(30puan)


1. namespace kare_alan_cevre
2. {
3. class Program
4. {
5. static void Main(string[] args)
6. {
7. int kenar, cevre;
8. console.Write("Karenin bir kenar uzunluğunu giriniz: ");
9. kenar = ConvertToInt16(Console.ReadLine());
10. cevre : kenar * 4;
11. alan = kenar * kenar
12. Console.WriteLine("-------------------------------------------";
13. Console.WriteLine(" Karenin Çevresi : " + cevre);
14. Console.Writeline(" Karenin Alanı : + alan");
15. Console.ReadKey;
16. }
17.
18. }

CEVAPLAR

1.Değişken isimlendirme kuralları:

 Değişkenlerin isimleri alfabede bulunan karakterlerle veya _(alt çizgi) ile başlamalıdır.
 Bazı programlama dilleri büyük ve küçük harf duyarlıdır.
 Değişken isimleri birden fazla kelime olduğu zaman; kelimelerin arasına boşluk konmaz.
 Değişkenlerin isimleri !, ?, {, ] gibi karakterler içeremez.
 Programlama dili için tanımlanmış anahtar kelimelerini de değişken isimleri olarak kullanamayız.

2.Veri Tipleri:

Sbyte short int long byte ushort uint ulong float double desimal string

3.Komutların anlamı:

Console.Write :Ekrana yazar, imleç yanında durur.
Console.WriteLine :Ekrana yazar, imleç alt satırda durur.
Console.Readkey :Bir tuşa basana kadar ekranı bekletir.
Console.Readline :Klavyeden girilen string ifadeyi okutur.

4.Programın ekran çıktısı:

x değişkeninin değeri = 5, y değişkeninin değeri =3
x değişkeninin değeri = 6, y değişkeninin değeri =9

5.Programın kodu:

int sayi1, sayi2, toplam;
Console.Write("Birinci sayıyı giriniz: ");
Sayi1 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
Console.Write("İkinci sayıyı giriniz: ");
Sayi2 = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
toplam = sayi1 + sayi2;
Console.WriteLine("-------------------------------------------");
Console.WriteLine(" Sayıların toplamı : " + toplam);
Console.ReadKey();

6.Sorunun cevabı

7.satırda “alan” eksik
8.satırda console’nin c’si küçük
9.satırda “ConvertToInt16” ifadesinde nokta eksik
10.satırda “cevre : kenar” ifadesinde : yerine = olacak
11.satırın sonunda ; eksik
12.satırın sonunda ; den önce ) eksik
14.satırda Writeline komutunda L büyük olmalı
14.satırda (” Karenin Alanı : + alan”); ifadesinde son çifttırnak : dan sonra olmalı
15. satırda ; den önce () olmalı
17.satırda } olmalı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Comment Spam Protection by WP-SpamFree