Programlama Temelleri 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Programlama Temelleri 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları

1. Değişken nedir? Tanımını yazınız.

Değişkenler bir programlama dilinde verilerin depolanma alanlarını temsil eder. Tanımlanan her değişkene bellek bölgesinden bir alan ayrılır.

2. Programlama dilinde kullanılan değişken tiplerinden 3 tanesinin adını yazınız.

İnt, string, float, byte, double,decimal, char, bool

3. Console.Write() komutunun görevi nedir?

Ekrana yan yana yazdırma işlemi yapar.

4.  Console.WriteLine() komutunun görevi nedir?

Ekrana alt alta yazdırma işlemi yapar.

5. Console.ReadKey()komutunun görevi nedir?

Herhangi bir tuşa basana kadar programı bekletir.

6. Console.ReadLine()komutunun görevi nedir?

Klavyeden girilen bir ifadeyi yada sayıyı değişkene atar.

7. Aritmetik operatörler hangileridir?

+ (toplama), – (çıkarma), * (çarpma), / (bölme)

8. Mod alma işlemi ne demektir?

Bir sayının başka bir sayıya bölümünden kalan sonucu alma işlemine mod alma denir. Bu işlemi yapmak için % karakteri kullanılır.
9. İlişkisel operatörler hangileridir?

== Eşittir, != Eşit Değildir, > Büyüktür, < Küçüktür, >= Büyük Eşittir, <= Küçük Eşittir

10. If else deyiminin kullanımı nasıldır? Yazınız.

if(koşul)
{
Koşul doğruysa yapılacak işlemler;
}
else
{
Koşul yanlışsa yapılacak işlemler;
}

11. If else deyiminin akış şemasını çiziniz?

if-else

12. Döngü nedir?

Bilgisayar ortamında aynı şekilde tekrar eden veya belli bir kurala göre değişen işlemlere döngü denir.

13. Klavyeden girilen iki sayıyı toplayan ve ekrana yazdıran programı yapınız.

static void Main(string[] args)
{
string x, y, toplam;
Console.Write(“1. Sayıyı Giriniz: “);
x = Console.ReadLine();
Console.Write(“2. Sayıyı Giriniz: “);
y = Console.ReadLine();
toplam = x+y;
Console.WriteLine(“Sayıların Toplamı: ” + toplam);
Console.ReadKey();
}

 

Örnek Programlar
Örnek-1: Klavyeden girilen cinsiyet ve yaş bilgililerine göre kişinin askere gidip gidemeyeceğini bulan C# Console programını yapınız.

ornek1

Örnek-2: Klavyeden girilen yaş bilgililerine göre kişinin askere gidip gidemeyeceğini bulan C# Console programını yapınız.

ornek2
Örnek-3: Klavyeden girilen ders notuna göre dersten kalıp geçtiğini bulan C# Console programını yapınız.

ornek3

Örnek-4: Klavyeden girilen iki yazılı ve iki performans notuna göre ortalamasını hesaplayan ve sonuca göre o dersten geçip kaldığını bulan C# Console programını yapınız.

ornek4
Örnek-5: Klavyeden girilen iki sayı ve seçilen işlem türüne göre dört işlemi yapan ve sonucunu ekrana yazan C# Console programını yapınız.

ornek5

Örnek-6: Ekrana 10 kere Merhaba yazdıran programı for döngüsü ile yazdıran yazan C# Console programını yapınız.

ornek6
Örnek-7: Klavyeden girilen sayıya kadar olan sayılardan kaç tanesinin asal sayı olduğunu bulan ve asal sayıları ve asal sayı olmayanları ekrana yazdıran ve bunların kaç tane olduğunu bulan C# Console programını yapınız.

ornek7

Örnek-8: 1’den 100’e kadar olan sayıları alt alta ekrana yazdıran programı for döngüsü ile yapınız.

ornek8

Örnek-9: 0’dan 100’e kadar olan çift sayıları alt alta ekrana yazdıran programı for döngüsü ile yapınız.

ornek9
Örnek-10: Klavyeden girilen sayıya kadar olan sayıları alt alta ekrana yazdıran programı for döngüsü ile yapınız.

ornek10

Örnek-11: Klavyeden girilen sayıya kadar olan çift sayıları alt alta yazan ve bu sayıların toplamını bularak ekrana yazdıran programı for döngüsü ile yapınız.

ornek11

Örnek-12: Klavyeden girilen iki sayı arasında bulunan sayıları alt alta ekrana yazdıran ve bu sayıların toplamını bulup yazdıran programı for döngüsü ile yapınız.

ornek12
Örnek-13: 1’den 250’ye kadar olan sayıların toplamını bulan ve sonucu ekrana yazdıran programı for döngüsü ile yapınız.

ornek13

Örnek-14: Klavyeden girilen hava sıcaklığına göre havanın durumunu ekrana yazdıran programı yapınız.

ornek14
Örnek-15: Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olanı bulan programı yapınız.

ornek15

Örnek-16: Klavyeden girilen kullanıcı adı ve şifresine göre doğru giriş yapılıp yapılmadığını kontrol eden programı yapınız.

ornek16

Örnek-17: Klavyeden girilen puana göre o puanın beşlik sistemdeki karşılığını bulan programı yapınız.

ornek17
Örnek-18: Klavyeden girilen ad, soyad, sınıf ve numara bilgilerini ekrana yazdıran programı yapınız.

ornek18

Örnek-19: Bir değişken tanımlayıp, değer atayıp ekrana yazdıran programı yapınız.

ornek19

Örnek-20: Tamsayı ne ondalıklı sayı tanımlayıp bu sayıları ekrana yazdıran programı yapınız.

ornek20
Örnek-21: Tanımlanan değişkenlere değerler atayarak bu değerler ile ilgili işlemler yapıp sonucu ekrana yazdıran programı yapınız.

ornek21

Örnek-22: Klavyeden girilen ismi sabit ile birleştirerek ekrana yazdıran programı yapınız.

ornek22

Örnek-23: Klavyeden girilen ad, soyad, sınıf ve numara bilgilerini ekrana yazdıran programı yapınız.

ornek23
Örnek-24: Klavyeden girilen iki sayı ile dört işlem yapan programı yapınız.

ornek24

Örnek-25: Kenar uzunlukları klavyeden girilen dikdörtgenin alanını ve çevresini hesaplayan programı yapınız.

ornek25

Örnek-26: Bir kenar uzunluğu klavyeden girilen karenin alanını ve çevresini hesaplayan programı yapınız.

ornek26
Örnek-27: Klavyeden girilen iki yazılı iki performans notuna göre sonucu hesaplayıp tüm bilgileri ekrana yazdıran programı yapınız.

ornek27

Örnek-28: Girilen günlük ücret, mesai ücreti ve çalışılan gün sayısına göre brüt maaş vergi ve net maaşı hesaplayan programı yapınız.

ornek28

Örnek-29: Klavyeden girilen plaka numarasına göre o plakanın hangi ile ait olduğunu bulan programı yapınız.

ornek29
Örnek-30: Klavyeden girilen ay numarasına göre yılın hangi ayı olduğunu ekrana yazdıran programı switch case komutu ile yapınız.

ornek30

Örnek-31: Klavyeden girilen iki sayıyı seçilen işlem numarasına göre dört işlem yaptıran programı switch case komutu ile yapınız.

ornek31

Örnek-32: Klavyeden girilen hafta numarasına göre haftanın hangi günü olduğunu ekrana yazdıran programı switch case komutu ile yapınız.

ornek32
Örnek-33: Klavyeden girilen mevsim numarasına göre yılın hangi mevsimi olduğunu ekrana yazdıran programı switch case komutu ile yapınız.

ornek33

Örnek-34: Klavyeden girilen sayının tek sayı mı çift sayı mı olduğunu bulan programı yapınız.

ornek34

Örnek-35: Klavyeden girilen üç tane açının üçgen oluşturup oluşturmadığını bulan programı yapınız.

ornek35

Örnek-36: Klavyeden girilen sayının hem 3’e hem de 5’e bölünüp bölünmediğini bulan programı yapınız.

ornek36

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Yorum Yap

1 Yorum

  • Keşke program kodu olan yerleri resim değil de yazı şeklinde koysaydınız. Bu şekilde kopyalama yapamıyorum.