Programlama Temelleri 2.Dönem 2.Yazılı-Karışık - Bilişim Konuları

Programlama Temelleri 2.Dönem 2.Yazılı-Karışık

 

S1àEğer string tipindeki “ad” değişkeninin içeriği “Ali” ise “Merhaba” mesajınıgörüntüleyen komut satırı aşağıdakilerden hangisidir?

A)If (ad = “Ali”){ Merhaba};                                   B) If (ad ==”Ali”)  Console.Write(“Merhaba”);
C)If (ad = =“Merhaba” )Write(“Merhaba”);         D)If (ad = “Ali”) Console.Write(“Merhaba”);           

S2àAşağıdaki komutlar çalışınca “Tokat” kelimesi kaç defa ekranda görüntülenir?(5p)

For(int i=1; i<=5;i++)
Console.WriteLine(“Tokat”);

  • 3                     B)  4                            C)  5                            D)  6

S3àAşağıdakilerden hangisi döngü deyimlerinden biridir?(5p)

A)If                                         B) Else If                                C) Switch Case                       D) For

S4à Aşağıdaki komut satırlarının çalışması sonucunda ekran çıktısı ne olur? (Integerolarak tanımlanan x değişkeninin değeri 5’dir.)
If (x == 0)

{Console.Write(“x sıfıra eşittir.”);}

Else if (x > 0)

{Console.Write(“x pozitif bir sayıdır. ”);}

Else

Console.Write(“x negatif bir sayıdır.”)

A) x sıfıra eşittir.                   B) x pozitif bir sayıdır.            C) x negatif bir sayıdır.        D) Ekranda bir mesaj gözükmez.

S5àProgram içerisinde farklı değerler alabilen ifadelere ne ad verilir?

A) Sabit                       B) Değişken                C) Program                 D) Hiçbiri

S6àAşağıdaki kod satırının işlevi hangi satırda doğru verilmiştir?
inta,b,c;

c=a+b;

A)   a ve b değişkenlerine ait değerlerin toplam sonucunu c değişkenine aktarır.
B)   c değişkeninin değerini a ve b değişkenlerine aktarır.
C)   a değişkeninin değerini c değişkenine aktarır ve b değişkeninin değeriyle toplar.
D)   a ve b değişkenlerindeki yazıları birleştirip c değişkenine atar.

S7àc =( a + b) / 2; komut satırının işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) a ve b değişkenlerinin ortalamasını c değişkenine aktarır
B) a ve b değişkeninin değerlerinin toplamını 2’ye böler, sonucu c değişkenine aktarır.
C) a değişkeninin değerini c değişkenine aktarır
D) b değişkeninin değerinin yarısını a değişkeni ile toplar c ye aktarır.

S8àAşağıdaki değişken isimlerinden hangisi yanlıştır?

A )String okul;                       B)int Koçhisar;              C)Charcokharf;                    D)string memleket;

S9àVisual C# programında kod yazarken satır sonlarına hangi karakter kullanılması zorunludur?

A)  “ (çift tırnak)                    B)  ; (noktalı virgül)                  C)  : (iki nokta)                       D)  , (virgül)

S10àAşağıdakilerden hangisi döngü komutudur?

A) main                                  B)if                              C)switch                                 D) while 

S11àA=B; komut satırının anlamı nedir?

A) A değişkeninin değerini B değişkenine aktarır.
B) B değişkeninin değerini A değişkenine aktarır.
C) A değişkeninin değeri B değişkeninin değerine eşit ise ekrana mesaj yazar
D) Hata verir.

S12àAşağıda verilen komutlardan hangisi program çıktısını ekranda tutmak için kullanılır?

A)Console.WriteLine()                       B)Console.Write()       C) Console.ReadKey()                        D) Convert.ToInt16()

S13àAşağıdakilerden hangisi büyüktür ya da eşittir manasına gelen karşılaştırma operatörleridir?

A)<=                                       B) !=                                       C) = >                                     D) >=

S14àm++; kod satırının işlevi hangi satırda doğru verilmiştir?

A) m değişkeninin değerini 1 artırır                 B) m değişkeninin değerini 2 artırır
C) m değişkeninin değerini 1 azaltır             D) Hata oluşur

S15àAşağıdakilerden hangisi karşılaştırma komutudur?

A) do while                             B) if                             C)for                           D)convert

S16à Klavyeden girilen iki sayının ortalamasını bulan programı yazın.

C16à
Console.WriteLine(“1. Sayıyı girin”);

int sayi1=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

Console.WriteLine(“2. Sayıyı girin”);

int sayi2=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
intort=(sayi1+sayi2)/2

S17à Klavyeden girilen sayının pozitif, negatif ya da sıfıra eşit olduğunu ekranda yazdıran programı yazın.

C17à
Console.WriteLine(“Sayı girin”);
intsayi=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());

if(sayi>0) Console.Write(“Pozitif”);
else if (sayi<0) Console.Write(“Negatif”);

else Console.Write(“Sıfır”);
Console.ReadKey();

S18à Ekrana 10 defa alt alta “Bilişim” yazdıran programı döngü komutları kullanarak yazın.

C18à
For(int i=1;i<11;i++) Console.WriteLine(“Bilişim”);
Console.ReadKey();

S19à‘For’ döngüsü kullanarak; klavyeden girilen sayıdan 0’a kadar olan sayıları alt alta ekrana yazdıran programı yazın.

C19à
Console.WriteLine(“Sayı girin”);
intsayi=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
for (int i=sayi;i>=0;i–) Console.WriteLine(i);
Console.ReadKey();

S20à ‘While’ döngüsü kullanarak; klavyeden girilen isim bilgisini klavyeden girilen sayı kadar alt alta ekrana yazdıran programı yazın.

C20à
Console.WriteLine(“İsim girin”);
string isim=Console.ReadLine();
Console.WriteLine(“İsim kaç defa yazılsın?”);
intsayi=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
int i=0;
while(i<sayi)
{
Console.WriteLine(isim);
i=i+1;
}
Console.ReadKey();

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap