Programlama Temelleri 2.Dönem 2.Yazılı-Test-2 - Bilişim Konuları

Programlama Temelleri 2.Dönem 2.Yazılı-Test-2

1. Aşağıdakilerden hangisi büyüktür ya da eşittir manasına gelen karşılaştırma operatörleridir?

A) <=
B) !=
C) = >
D) >=

2.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) break komutu içerisinde bulunduğu case satırını sonlandırmak için kullanılır.
B) default bloğu bir Switch-Case yapısında bulunmasa da olur.
C) Bir Switch -Case yapısında birden fazla aynı değere sahip Case ifadesi olabilir.
D) Akış farklı bir case ifadesine yönlendirilmek istenirse goto anahtar sözcüğü kullanılır.

3. if(sayi1>0) || (sayi1<5) ifadesindeki koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A) sayi1 büyüktür sıfırdan ve sayi1 büyüktür 5’ten.
B) sayi1 büyüktür sıfırdan ve sayi1 küçüktür 5’ten.
C) sayi1 büyüktür sıfırdan veya sayi1 büyüktür 5’ten.
D) sayi1 büyüktür sıfırdan veya sayi1 küçüktür 5’ten.

4. Case bloğunu sonlandırmak için kullanılan anahtar kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) break                               
B) default
C) goto
D) return

5. Aşağıda verilen for döngüsü tanımlamalarından hangisinde döngü sonsuz bir döngüye girer?

A) for(int i=0;i<100;i++)
B) for(int i=0;i<100;i–)     
C) for(int i=100;i>0;i–)
D) for(int i=0;i<=100;i=i+5)

6.
Aşağıdakilerden hangisi bir döngü deyimi değildir?

A) IF…..ELSE        
B) FOR
C) FOREACH
D) DO…WHILE

7.Aşağıdakilerden hangisi veri tiplerinden değildir?

A) string
B) int
C) double
D) floor

8. İç-içe döngüler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) İç-içe en fazla 2 adet döngü kullanabiliriz.
B) Bir if koşulu içerisinde do-while döngüsü kullanamayız.
C) İç-içe kullanacağımız döngü sayılarında herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.
D) Hem do-while hem de while döngüsünü iç-içe kullanamayız.

9.
Aşağıdaki anahtar sözcüklerden hangisi belirtilen bir komut satırına dallanma içinkullanılır?

A) continue
B) goto                  
C) break
D) return

10. Dallanma komutlarıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Dallanma işlemi bir programda yalnızca ileriye dönük yapılabilir.
B) Dallanma işlemi bir programda yalnızca geriye dönük yapılabilir.
C) Dallanma işlemi bir programda hem ileri hem de geriye dönük yapılabilir.
D) Dallanma komutlarıyla ile bir döngünün içerisine atlama işlemi yapılabilir.

11.Veya mantıksal operatörü aşağıdakilerden hangisidir.

A) !=
B) ||      
C) &
D) &&

12.Aşağıdaki yerel değişken tanımlamalarından hangisi doğru yapılmıştır?

A) int sayi1          
B) metin ad
C) byteeyas
D) float 12

13.Aşağıdaki atama operatörlerinden hangisi doğru kullanılmıştır?

A) a= = 5
B) a+-
C) a++= 2
D) a+= 3

14.10 % 3 işleminin sonucu kaçtır?

A) 4
B) 1        
C) 3
D) 2

15. Ekrana imleç alt satırda olacak şekilde yazı yazdıran komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Console.Write();
B) Console.ReadLine();
C) Console.WriteLine();   
D) Console.ReadKey();

16. Klavyeden girilen string tipindeki veriyi enter tuşuna basılınca okumayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Console.Write();
B) Console.ReadLine();     
C) Console.WriteLine();
D) Console.ReadKey();

17. Klavyeden herhangi bir tuşa basmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Console.Write();
B) Console.ReadLine();
C) Console.WriteLine();
D) Console.ReadKey();      

18. Program boyunca sabit kalacak veriyi hangi kelime ile tanımlarız?

A) float
B) double
C) bool
D) const

19.int a=40 , c=100;
c++;    c-=a;   c–;  Soldaki işleme göre c ‘nin son değeri kaçtır.

A) 77
B) 60                     
C) 58
D) 16

20. Aşağıdakilerden hangisi ilişikisel operatörler arasında yer almaz.

A) ||                     
B) <=
C) !=
D) >

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap