Programlama Temelleri 2.Dönem 2.Yazılı-Test - Bilişim Konuları

Programlama Temelleri 2.Dönem 2.Yazılı-Test

1.Aşağıdakilerden hangisi büyüktür ya da eşittir manasına gelen karşılaştırma operatörleridir?

A) <=
B) !=
C) = >
D) >=

2. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) break komutu içerisinde bulunduğu case satırını sonlandırmak için kullanılır.
B) default bloğu bir Switch-Case yapısında bulunmasa da olur.
C) Bir Switch -Case yapısında birden fazka aynı değere sahip Case ifadesi olabilir.
D) Akış farklı bir case ifadesine yönlendirilmek istenirse goto anahtar sözcüğü kullanılır.

3. if(sayi1>0) || (sayi1<5) ifadesindeki koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A) sayi1 büyüktür sıfırdan ve sayi1 büyüktür 5’ten.
B) sayi1 büyüktür sıfırdan ve sayi1 küçüktür 5’ten.
C) sayi1 büyüktür sıfırdan veya sayi1 büyüktür 5’ten.
D) sayi1 büyüktür sıfırdan veya sayi1 küçüktür 5’ten.

4. Case bloğunu sonlandırmak için kullanılan anahtar kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) break
B) default
C) goto
D) return

5.Aşağıda verilen for döngüsü tanımlamalarından hangisinde döngü sonsuz bir döngüye girer?

A) for(int i=0;i<100;i++)
B) for(int i=0;i<100;i–)
C) for(int i=100;i>0;i–)
D) for(int i=0;i<=100;i=i+5)

6. Aşağıdakilerden hangisi bir döngü deyimi değildir?

A) IF…..ELSE
B) FOR
C) FOREACH
D) DO…WHILE

7.Aşağıda for döngüsü ile ilgili verilen kullanımlardan hangisi yanlıştır?

A) for(i=0;i<100;i=i+5)
B) for(i=0, j=100; i<j;i++, j–)
C) for(;;)
D) for(i=”A”;i<”Z”;i++)

8. İç-içe döngüler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) İç-içe en fazla 2 adet döngü kullanabiliriz.
B) Bir if koşulu içerisinde do-while döngüsü kullanamayız.
C) İç-içe kullanacağımız döngü sayılarında herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.
D) Hem do-while hem de while döngüsünü iç-içe kullanamayız.

9.Aşağıdaki anahtar sözcüklerden hangisi belirtilen bir komut satırına dallanma için kullanılır?

A) continue
B) goto
C) break
D) return

10.Dallanma komutlarıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Dallanma işlemi bir programda yalnızca ileriye dönük yapılabilir.
B) Dallanma işlemi bir programda yalnızca geriye dönük yapılabilir.
C) Dallanma işlemi bir programda hem ileri hem de geriye dönük yapılabilir.
D) Dallanma komutlarıyla ile bir döngünün içerisine atlama işlemi yapılabilir.

11.Aşağıdakilerden hangisi bir döngü çeşidi değildir?

A) IF
B)WHILE
C) FOR
D)DO WHILE

12.Tek boyutlu dizilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Diziler, aynı tipteki değişkenleri tek bir adla saklayabildiğimiz veri yapılarıdır.
B) Diziler tanımlanırken kapasiteleri belirlenmelidir.
C) Programın akışı esnasında dizilerin kapasiteleri değiştirilebilir.
D) Programın akışı esnasında dizilerin türleri değiştirilemez.

13. Dizilerin kapasiteleri tanımlanırken kullanılan karakterler aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) {}
B) []
C) ()
D) <>

14. int*+ dizi=new int*10+ şeklinde tanımlanan bir dizi için aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Dizinin son elemanı 10.indekse sahiptir.
B) Dizinin ilk elemanı 0.indekse sahiptir.
C) Dizinin son elemanı 9.indekse sahiptir.
D) Dizi maksimum 10 eleman barındırabilir.

15. Aşağıda verilen dizilerle ilgili metotlardan hangisi dizi içerisindeki elemanları silmeye yarar?

A) IndexOf
B) Reverse
C) Sort
D) Clear

16. Dinamik diziler (ArrayList) ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Dinamik dizilerin kapasiteleri programın akışı esnasında değiştirilebilirler.
B) Count özelliği dinamik dizilerin içerisindeki eleman sayısını verir.
C) Capacity özelliği dinamik dizilerin içerisindeki eleman sayısını verir.
D) Dinamik diziler içerisinde farklı türlerde veri depolayabiliriz.

17. Aşağıda verilen dizilerle ilgili metotlardan hangisi dizi içerisindeki elemanları sıralamaya yarar?

A) IndexOf
B) Reverse
C) Sort
D) Clear

18. Aşağıda verilen dizilerle ilgili metotlardan hangisi dizi içerisindeki elemanları tersten başlatır?

A) IndexOf
B) Reverse
C) Sort
D) Clear

19. Aşağıda verilen dizilerle ilgili metotlardan hangisi dizi içerisindeki elemanı bulmak için kullanılan metodlardan biridir?

A) IndexOf
B) Reverse
C) Sort
D) Clear

20. Bir diziyi büyükten küçüğe sıralatmak için diziye sırayla ne uygulatılması gerekir?
A) Sort-Reverse
B) Reverse-Sort
C) Sort-IndexOf
D)Reverse-IndexOf

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap

4 Yorum