Programlama Temelleri 2.Dönem 2.Yazılı - Bilişim Konuları

Programlama Temelleri 2.Dönem 2.Yazılı

1-) Aşağıdakilerden hangisi büyüktür ya da eşittir manasına gelen karşılaştırma operatörleridir?

A) <=
B) !=
C) = >
D) >=

2-) if(sayi1>0) || (sayi1<5) ifadesindeki koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A) sayi1 büyüktür sıfırdan ve sayi1 büyüktür 5’ten.
B) sayi1 büyüktür sıfırdan ve sayi1 küçüktür 5’ten.
C) sayi1 büyüktür sıfırdan veya sayi1 büyüktür 5’ten.
D) sayi1 büyüktür sıfırdan veya sayi1 küçüktür 5’ten.

3-) Case bloğunu sonlandırmak için kullanılan anahtar kelime aşağıdakilerden hangisidir?

A) break
B) default
C) goto
D) return

4-) Aşağıda verilen for döngüsü tanımlamalarından hangisinde döngü sonsuz bir döngüye girer?

A) for(int i=0;i<100;i++)
B) for(int i=0;i<100;i–)
C) for(int i=100;i>0;i–)
D) for(int i=0;i<=100;i=i+5)

5-) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) break komutu içerisinde bulunduğu case satırını sonlandırmak için kullanılır.
B) default bloğu bir Switch-Case yapısında bulunmasa da olur.
C) Bir Switch -Case yapısında birden fazla aynı değere sahip Case ifadesi olabilir.
D) Akış farklı bir case ifadesine yönlendirilmek istenirse goto anahtar sözcüğü kullanılır.

6-) Aşağıdakilerden hangisi bir döngü deyimi değildir?

A) IF…..ELSE
B) FOR
C) FOREACH
D) DO…WHILE

7-) Aşağıdaki anahtar sözcüklerden hangisi belirtilen bir komut satırına dallanma için kullanılır?

A) continue
B) goto
C) break
D) return

😎 Dallanma komutlarıyla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Dallanma işlemi bir programda yalnızca ileriye dönük yapılabilir.
B) Dallanma işlemi bir programda yalnızca geriye dönük yapılabilir.
C) Dallanma işlemi bir programda hem ileri hem de geriye dönük yapılabilir.
D) Dallanma komutlarıyla ile bir döngünün içerisine atlama işlemi yapılabilir.

9-) Aşağıda for döngüsü ile ilgili verilen kullanımlardan hangisi yanlıştır?

A) for(i=0;i<100;i=i+5)
B) for(i=0, j=100; i<j;i++, j–)
C) for(;;)
D) for(i=”A”;i<”Z”;i++)

10-) İç-içe döngüler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) İç-içe en fazla 2 adet döngü kullanabiliriz.
B) Bir if koşulu içerisinde do-while döngüsü kullanamayız.
C) İç-içe kullanacağımız döngü sayılarında herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir.
D) Hem do-while hem de while döngüsünü iç-içe kullanamayız.

11-) Tek boyutlu dizilerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Diziler, aynı tipteki değişkenleri tek bir adla saklayabildiğimiz veri yapılarıdır.
B) Diziler tanımlanırken kapasiteleri belirlenmelidir.
C) Programın akışı esnasında dizilerin kapasiteleri değiştirilebilir.
D) Programın akışı esnasında dizilerin türleri değiştirilemez.

12-) int[] dizi=new int[10] şeklinde tanımlanan bir dizi için aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) Dizinin son elemanı 10.indekse sahiptir.
B) Dizinin ilk elemanı 0.indekse sahiptir.
C) Dizinin son elemanı 9.indekse sahiptir.
D) Dizi maksimum 10 eleman barındırabilir.

13-) Dizilerin kapasiteleri tanımlanırken kullanılan karakterler aşağıdaki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) {}
B) []
C) ()
D) <>

14-) Aşağıdakilerden hangisi VE bağlacı için kullanılır?

A) &&
B) %
C) ||
D) =

15-) Aşağıdakilerden hangi ekrana yazdırdıktan sonra imleci alt satıra taşır?

A) Console.Write
B) Console.WriteLine
C) Console.Read
D) Console.ReadLine

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

16-) ( Y ) İç-içe birden fazla if ifadesi kullanılamaz.

17-) ( Y ) Dallanma işlemi bir programda yalnızca ileriye dönük yapılabilir.

18-) ( Y ) Goto anahtar sözcüğü ile bir döngü ve koşul bloğu içerisine dallanma işlemi gerçekleştirilebilir.

19-) ( D ) Eğer koşulun sağlanmaması durumunda işlem yapılması isteniyorsa, else ifadesine gerek duyulur.

20-) ( D ) For döngüsünde sayaç char türünde de olabilir.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap