Programlama Temelleri 2.Dönem 2.Yazılı2-Test - Bilişim Konuları

Programlama Temelleri 2.Dönem 2.Yazılı2-Test

1.İki metinsel ifadeyi karşılaştırmaya yaran metot aşağıdakilerden hangisidir?

A) Compare( )
B) Concat( )
C) Copy( )
D) Format( )

2. Metinsel ifadenin içerisinde başka bir ifadeyi aramak için kullanılan metot aşağıdakilerden hangisidir?

A)Concat()
B)Substring()
C)Contains()
D) CopyTo()

3. Rakamlardan oluşan metinsel bir ifadeyi belirli bir formda yazmak için kullanılan metinsel metot aşağıdakilerden hangisidir?

A) Insert( )
B) Concat( )
C) IndexOf( )
D) Format( )

4. Aşağıdakilerden hangisi trigonometrik işlemler için kullanılan bir metottur?

A) Sign( )
B) Pow( )
C) Sin( )
D) BigMul( )

5. Aşağıdakilerden hangisi bir sayının karekökünü almak için kullanılan bir metottur?

A) Sqrt( )
B) Cos( )
C) Atan( )
D) Sign( )

6. Aşağıdakilerden hangisi ondalıklı bir sayıyı yuvarlamak için kullanılan bir metottur?

A) Round( )
B) Abs( )
C) Tan( )
D) BigMul( )

7. Aşağıdakilerden hangisi IsLeapYear( ) metoduna parametre olarak gönderildiğinde, geriye true değeri döner?

A) 1923
B) 1453
C) 2012
D) 1881

8. Aşağıdakilerden bugünün tarihini ve saatini veren özelliktir?

A) DateTime.Today
B) DateTime.Now
C) DateTime.MaxValue
D) DateTime.MinValue

9. Aşağıdakilerden hangisi iki tarih arasındaki farkı bulmaya yarayan metottur?

A) Parse
B) Subtract
C) AddDays
D) AddYears

10. Aşağıdakilerden hangisinin geri dönüş değerinin türü int türündedir?

A) DateTime.Date
B) DateTime.DayOfWeek
C) DateTime.TimeOfDay
D) DateTime.Day

11.Aşağıdakilerden hangisi ekranda bir tuşa bekleyinceye kadar çıkmamak için gerekli koddur?

A) Console.ReadKey();
B)Console.WriteLine();
C)Console.Write();
D)Console. Line();

12.Aşağıdakilerden hangisi ekranda metin yazdırnak için gerekli koddur?

A) Console.ReadKey();
B)Console.WriteLine();
C)Console.Write();
D)Console. Line();

13. Bir metod ifadesinde return var ise bu metod ile ilgili ne söylenebilir?

A) Geri dönüşlü
B) Geri dönüşsüz
C) Çift yönlü
D) Hiçbiri

14. Bir metod ifadesinde void terimi var ise bu metod ile ilgili ne söylenebilir?

A) Geri dönüşlü
B) Geri dönüşsüz
C) Çift yönlü
D) Hiçbiri

15. Aşağıdakilerden hangisi bir diziyi ifade etmektedir?

A) int
B) string
C)double
D)array

16. Aşağıdakilerden hangisi programlama dili değildir?

A) C#
B) C++
C) Android
D) Java

17. Eğer koşulun sağlanmaması durumunda işlem yapılması isteniyorsa, hangi ifadeye gerek duyulur?

A) If
B) Else if
C) If Else
D) Else

18. Eğer If veya Else ifadelerinden sonra kaç komut yazılacak ise küme parantezleri ({}) kullanılmayabilir ?

A) İki
B) Bir
C) Üç
D) Beş

19. Aşağıdakilerden hangi komut, dizi (Array) elemanları üzerinden ilerleyen bir döngüdür.?

A) While
B) If
C) For
D) Foreach

20. Hangi döngüde koşul sağlanmadığı müddetçe döngü program kapanıncaya kadar çalışır?

A) While
B) If
C) Else
D) Switch-Case

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap