Programlama Temelleri C# Console Performans Ödevleri - Bilişim Konuları

Programlama Temelleri C# Console Performans Ödevleri

Ödev1

Kullanıcının klavyeden girdiği dört sayıdan büyük olanının hangisi olduğunu ekrana yazan programı yazın.

Ödev2

Bir çalışanın maaşı 1000 TL’dir ve çalıştığı şirketle yıllık %15 artış ile anlaşmıştır. Beş yıl sonra maaşını hesaplayan programı yazın.

Ödev3

Bir bankamatik müşterisine bankamatikten çekmek istediği para sorulacak. Çekeceği paraya göre kaç tane 200’lük, kaç tane 100’lük, kaç tane 50’lik, kaç tane 20’lik, kaç tane 10’luk ve kaç tane 5’lik verilmesi gerektiğini bulan programı yazın.

Ödev4

Klavyeden girilecek n sayısının Faktöriyelini (n!) hesaplayan ve yazdıran programı yazınız.

Ödev5

Klavyeden girilen 20 tamsayının kaçının sıfır, kaçının tek ve kaçının çift olduğunu bulan ve yazdıran programı yazınız.

Ödev6

Klavyeden verilen bir sayının (X) yine klavyeden verilen i. üssünü ( Xi ), üs alma işlemini kullanmadan hesaplayan ve ekrana yazdıran bir bilgisayar programı hazırlayınız.

Ödev7

Kullanıcının girdiği sayıya ait çarpım tablosunu yazdıran programı hazırlayın.

Ödev8

Bir kenar uzunluğu kullanıcı tarafından girildiği halde * işareti ile kare oluşturan programı hazırlayın.

Ödev9

inch-cm, kg-lbs, Celcius-Fahrenheit çevirisini kullanıcının tercihine göre yapan programı hazırlayın.

Ödev10

0-1000 arasındaki tam kare olan sayıları bulan programı hazırlayın.

Ödev11

0-X arasındaki sayıları sayının değeri kadar yazdıran programı hazırlayın. Örnek: 122333444455555…

Ödev12

Kayıtlı bir sayıyı (0-100 arası) tahmin ettiren, aşağı yukarı diyerek ip ucu veren ve 10 tahmin hakkı veren programı hazırlayın.

Ödev13

Kullanıcının girdiği 2 sayı arasındaki sayıların toplamını bulan programı hazırlayın.

Ödev14

10 ile 100 arasındaki tam sayılardan asal sayı olanları bulan programı yazın.

Ödev15

Ard arda girilen rasgele 10 tam sayının ortalaması ile bu sayılardan en büyük ve en küçük olanının ortalamasını bularak elde edilen bu 2 ortalamanın farkını bulan programı yazın.

Ödev16

Girilen 4 haneli bir tam sayının yüzler hanesindeki sayı degerinin 3 ile bölümünden elde edilen kalanın aynı sayının birler hanesindeki deger ile farkını bulan programı yazın.

Ödev17

Bir ders için yapılan iki ara sınav ve bir genel sınav sonucu değerlendirilerek geçme notları hesaplanacaktır. Bu dersin geçme notu 1. ara sınav notunun %20’si, 2. ara sınav notunun %30’u ve genel sınav notunun %50’si toplanarak hesaplanmaktadır. Geçme notunu hesaplayan ve sonucu ekrana yazdıran programı yazın.

Ödev18

Isı ölçü birimi olarak kullandığımız Santigrat ( C), Fahrenayt ( F) biçiminde de ifade edilebilir. Fahrenayt ölçüsünde suyun donma noktası 32F, kaynama noktası 212F’dir. 0C’dan 100C’a kadar 5C’lık artışlarla her Santigrata karşı gelen Fahrenayt değerlerini hesaplayarak bir liste biçiminde yazdıran programı hazırlayınız

Ödev19

Klavyeden girilen bir sayının tüm basamaklarını alt alta yazan programı hazırlayınız

Ödev20

Klavyeden girilen sayının tüm basamaklarındaki sayıları toplayıp yazdıran programı hazırlayınız

Ödev21

Klavyeden girilen 20 sayıdan en büyüğünü ve en küçüğünü bulup ekrana yazdırmamızı sağlayan programı hazırlayınız

Ödev22

1-100 arasındaki tüm asal sayıları ekrana yazdıran programı hazırlayınız

Ödev23

Klavyeden girilen 20 adet sayıdan kaç tanesinin pozitif olduğunu bulan ve ekrana yazdıran programı hazırlayınız.

Ödev24

Klavyeden girilen 20 adet sayıdan kaç tanesinin negatif olduğunu bulan ve ekrana yazdıran programı hazırlayınız.

Ödev25

Klavyeden girilen bir sayının tüm tam bölenlerini bulup listeleyen programı yazın.

Ödev26

Klavyeden girilen üç sayıdan büyüklük sıralamasına göre ortadakini bulup ekrana yazan programı yazın.

Ödev27

Klavyeden girilen A ve B gibi iki sayının bölme işlemi kullanmadan sadece toplama ve çıkarma kullanarak kalanlı bölme yapan programı yazın.

Ödev28

Klavyeden girilen bir sayının OBEB’ini bulmamızı sağlayan programı hazırlayınız

Ödev29

Klavyeden girilen bir sayının OKEK’ini bulmamızı sağlayan programı hazırlayınız

Ödev30

Klavyeden girilen sayıdan başlayıp 1’e kadar sayıları 5’er 5’er azaltarak ekrana yazdıran programı hazırlayınız

Ödev31

Klavyeden girilen 20 sayıdan çift olanların ortalamasını bulup ekrana yazan programı hazırlayınız

Ödev32

Klavyeden girilecek x değeri için aşağıdaki işlemi yaptıracak programı hazırlayınız. 1! + 2!+ 3! + …………………. X!

Ödev33

Klavyeden girilecek y değeri için aşağıdaki işlemi yaptıracak programı hazırlayınız. 1²+2²+3²+4²+……. +y²

Ödev34

Klavyeden girilen A ve B gibi iki sayıyı, çarpma işlemi kullanmadan sadece toplama ve çıkarma kullanarak çarpıp sonucu programı yazın.

Ödev35

Kullanıcıdan 2 sayı girmesi, sonrasında işlemi (+ , – ,*,/ ) seçtirmesini sağlayarak, seçmiş olduğu işleme göre sonucu ekrana yazdıran programı hazırlayınız.

Ödev36

Sıfır –0 girilinceye kadar klavyeden okutulan değerlerin ortalamasını hesaplayıp ekrana yazan programı yazın.

Ödev37

Klavyeden girilen 20 sayıdan kaç tanesinin 3 ile tam bölündüğünü bulup ekrana yazdıran programı hazırlayınız.

Ödev38

30′dan 1′e kadarki sayıları azaltarak ekrana yazdıran programı hazırlayınız.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
2
+1
0

Yorum Yap

10 Yorum