Programlama Temelleri Ortalama Yükseltme Sınavı | Bilişim Konuları

Programlama Temelleri Ortalama Yükseltme Sınavı

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Programlama Temelleri Dersi Ortalama Yükseltme Sınavı

1. Değişken isimlendirme kurallarından 4 tanesini yazınız.

2. Klavyede girilen sayının faktöriyelini hesaplatıp ekrana yazdıran programın kodunu yazınız.

3. Klavyeden girilen 3 sayıdan en büyüğünü bulup ekrana yazdıran programın kodunu yazınız.

4. Ana programda kullanıcıdan 2 sayı isteyip bu sayıları alt programda toplatıp ekrana yazdıran programın kodlarını yazınız

5. Aşağıdaki işlemleri programda kullanacak şekilde yazınız. İşlem önceliğini belirtmek için parantez kullanınız.

A) 25*5-32+9 B) 45*3/23+3

CEVAPLAR

1. Değişken isimlendirme kuralları
• Sayı ile başlamamalı
o Program kodlarından olmamalı
o Boşluk bırakılmamalı
o Türkçe karakter kullanılmamalı

2. Sorunun cevabı
Dim fak,a as integer
Console.write(“sayı giriniz”)
a=console.readline
Fak=1
for i=1 to a
fak=fak*i
Next
Console.write(“Sayının faktöriyeli” & fak)
Console.readline

3.Sorunun Cevabı
Dim a,b,c as integer
Console.write(“sayı giriniz”) : a=console.readline
Console.write(“sayı giriniz”) : b=console.readline
Console.write(“sayı giriniz”) : c=console.readline
if (a>b) and (a>c) then console.write( “En büyük A’dır”)
if (b>a) and (b>c) then console.write( “En büyük B’dır”)
if (c>a) and (c>b) then console.write( “En büyük C’dır”)

4.Sorunun Cevabı

Sub topla(ByVal a As Integer, ByVal b As Integer)
Dim sonuc As Integer
sonuc = a + b
Console.WriteLine("Toplam= " & sonuc)
End Sub
Sub Main()
Dim s1, s2 As Integer
Console.WriteLine("1.Sayıyı Giriniz=") : s1 = Console.ReadLine
Console.WriteLine("2.Sayıyı Giriniz=") : s2 = Console.ReadLine
topla(s1, s2) : Console.ReadLine()
End Sub

5.Sorunun Cevabı

a) (25*5)- (3^2) +9
b)(45*3)/(2^3)+ 3

Lütfen Bu Yazıyı Değerlendirin
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Yorum Yap