Programlama Temelleri Yüz Yüze Ek Sınavı - Bilişim Konuları

Programlama Temelleri Yüz Yüze Ek Sınavı

1. Değişken nedir? Tanımını yazınız.

Değişkenler bir programlama dilinde verilerin depolanma alanlarını temsil eder. Tanımlanan her değişkene bellek bölgesinden bir alan ayrılır.

2. Programlama dilinde kullanılan değişken tiplerinden 3 tanesinin adını yazınız.

İnt, string, float, byte, double,decimal, char, bool

3. Console.Write() komutunun görevi nedir?

Ekrana yan yana yazdırma işlemi yapar.

4. Console.WriteLine() komutunun görevi nedir?

Ekrana alt alta yazdırma işlemi yapar.

5. Console.ReadKey() komutunun görevi nedir?

Herhangi bir tuşa basana kadar programı bekletir.

6. Console.ReadLine() komutunun görevi nedir?

Klavyeden girilen bir ifadeyi yada sayıyı değişkene atar.

7. Aritmetik operatörler hangileridir?

+ (toplama), – (çıkarma), * (çarpma), / (bölme)

8. Mod alma işlemi ne demektir?

Bir sayının başka bir sayıya bölümünden kalan sonucu alma işlemine mod alma denir. Bu işlemi yapmak için % karakteri kullanılır.

9. İlişkisel operatörler hangileridir?

== Eşittir, != Eşit Değildir, > Büyüktür, < Küçüktür, >= Büyük Eşittir, <= Küçük Eşittir

10. Döngü nedir?

Bilgisayar ortamında aynı şekilde tekrar eden veya belli bir kurala göre değişen işlemlere döngü denir.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap