Python Girilen Puanın Karşılığı Harfi Bulan Program - Bilişim Konuları

Python Girilen Puanın Karşılığı Harfi Bulan Program

Bu örneğimizde bir üniversite öğrencisinin herhangi bir dersten almış olduğu vize ve final notlarına göre, yine öğrencinin kendi gireceği vize yüzde oranı ve final yüzde oranına göre o dersin ortalamasını bulan program kodu. Öğrenci vize ve final notlarını kendisi girecek. Sonra ortalama hesaplaması yapılabilmesi için vize notunun ve final notunun ortalamaya yüzde olarak ne kadar katılması gerektiğini yine kendisi belirleyecek. Bu adımdan sonra öğrencinin o dersinin ortalaması hesaplanacak ve bulunan ortalamaya göre karşılık gelen harfi belirleyerek ekrana yazacak.

100 – 80 : A

79 – 70 : B

69 – 60 : C

59 – 5 0: D

49 – 0 : F

Programın python kodları:

basariPuani=-1#kontrol değerimiz

vizePuani=int(input('Vize puanını giriniz: '))
finalPuani=int(input('Final puanını giriniz: '))

vizeOraniYuzde=(int(input('Vize oranını % olarak giriniz (30, 40 gibi): ')))
finalOraniYuzde=(int(input('Final oranını % olarak giriniz (70, 60 gibi): ')))

#Alınan verilerin kontrol edilmesi
if (vizePuani>100 or vizePuani<0 or finalPuani>100 or finalPuani<0 ):
  print ('Girdiğiniz vize veya final puanlarını kontrol ediniz.')
elif (vizeOraniYuzde+finalOraniYuzde)<100:
  print ('Girdiğiniz vize veya % oranlarını kontrol ediniz toplam 100 olmalıdır.')
else:
  basariPuani=((vizePuani* vizeOraniYuzde/100)+(finalPuani* finalOraniYuzde/100))

#Bir hata yoksa basariPuani hesaplanır.
#Hesaplanmazsa ilk verilen -1 değeri kalır.
if (basariPuani>=0):
  print('Başarı puanı: ', basariPuani )
if (basariPuani>= 80 and basariPuani <= 100):
  print('Başarı notu : A')
elif (basariPuani>= 70 and basariPuani <80):
  print('Başarı notu : B')
elif (basariPuani>= 60 and basariPuani <70):
  print('Başarı notu : C')
elif (basariPuani>= 50 and basariPuani <60):
  print('Başarı notu : D')
elif (basariPuani< 50 ):
  print('Başarı notu : F')

pythonNotHarf1

pythonNotHarf2

pythonNotHarf3

pythonNotHarf4

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap