Python Input ve Print Fonksiyonları Kullanımı - Bilişim Konuları

Python Input ve Print Fonksiyonları Kullanımı

Python’da konsola (etkileşimli kabuk) veriler yazdırmak istendiğinde print( ) fonksiyonu, kullanıcıdan bir girdi almak istendiğinde ise input( ) fonksiyonu kullanılmalıdır. Ayrıca her iki fonksiyonun alacağı parametreler ve/veya beraber kullanılabileceği fonksiyonlar bulunmaktadır. 

print( ) Fonksiyonu:

print( ) fonksiyonu, konsola çıktı göndermek amacıyla kullanılır. Programların genellikle yapılan işlemler sonucunu kullanıcıya sunması gerekir. Programda veri print( ) fonksiyonu ile Python’daki konsolda görüntülenebilir. print( ) fonksiyonunun kullanımı:

print1

Yukarıdaki örneklerde print( ) fonksiyonu kullanılırken parantez içerisinde kullanılan değerlere argüman denilmektedir. Python, print( ) fonksiyonu argümanını kontrol ederek, belirtilen kurallara uyup uymadığını kontrol eder. Yanlış kullanımlarda hata vererek program çalışmaz.

print2

Yukarıdaki kullanımda Çift tırnak kapatılmadığı için program hata vermektedir.print( ) fonksiyonu kullanılırken argüman değerleri arasında aritmetiksel işlemler yapılabilir.

print3

print( ) Fonksiyonu ile Kullanılabilen Parametreler:

Ters Taksim( \ )

print4

Alt Satır Başı (\n)

print( ) fonksiyonu kullanılırken, karakter dizilerinde bazen alt satıra inme ihtiyacı duyulabilir. Python’da en sık kullanılan kaçış parametresi \n parametresidir.

print5

Sekme(\t)

Klavyeden tab tuşuna basıldığındaki gibi belirli karakter boşluk bırakılmasını sağlayan bir parametredir.

print6

end( ) Parametresi

Bu parametre print( ) fonksiyonu ile ekrana gönderilen değerlerin sonunda hangi işlemin yapılacağını belirtmektedir. Aşağıdaki örneklerde print fonksiyonu normalde alt alta yazdırırken end() parametresi ile istediğimiz satırları yan yana yazdırabiliriz.

print7

sep () Parametresi

print() fonksiyonu ile birlikte yazdırdığımız her bir argümanın arasına istediğimiz işareti koymamızı sağlayan parametredir. Aşağıdaki örneklerde de görülmektedir.

print8
Format( ) Metodu ile Biçimlendirme İşlemleri

Program yazarken bazı durumlarda bir string’in içinde daha önceden tanımlı string, float, int gibi farklı türden değerleri yerleştirmek isteyebiliriz. Böyle durumlar için Pythonda format( ) metodu bulunmaktadır.

print9

Yukarıdaki örnek program kodlarının ikisi de aynı işlemi yapmakta ve ekrana aynı şeyleri yazdırmaktadır. Ancak ikinci örnekte format() fonksiyonu kullanılarak daha kolay ve sade bir kod yapısı oluşturulmuştur.

input( ) Fonksiyonu:

input() fonksiyonu bir çok programlama dilinde kullanıcıdan yani klavyeden veri girişi yapmak için kullanılan hazır fonksiyondur. Kullanıcı klavyeden program içerisine bazı bilgiler eklemesi gerekiyorsa input() fonksiyonunu kullanması gerekir. Python programlama dilinde de kullanıcıdan bilgi almak için input() fonksiyonu kullanılır.

input( ) fonksiyonu kullanılırken kullanıcıdan alınan değer bir değişkene atanmalıdır.

print10

input() fonksiyonu ile klavyeden girilen tüm bilgiler string olarak algılanır. Rakamlarda string olarak kabul edilir. Eğer girilen rakam yada sayılar aritmetik işlemlerde kullanılacaksa herhangi bir sayısal tipe dönüştürülerek daha sonra işlemlere alınmalıdır.

Aşağıdaki birinci örnekte klavyeden girilen sayılar toplandığında string olarak algılandığı için yan yana toplanarak yazılacaktır.

print11

Aşağıdaki örnekte klavyeden girilen sayılar int() fonksiyonu ile sayısal bir tipe dönüştürülerek toplandığı için sayılar normal olarak toplama yapılmış ve sonuç yazdırılmıştır.

print12

 

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap