Python Liste Örnekleri - Bilişim Konuları

Python Liste Örnekleri

Örnek 1 : harfler = [‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’, ‘i’, ‘u’,’e’,’i’,’b’]  listesindeki kaçar tane e,i ve k harflerinin olduğunu bulan python kodunu yazınız.

harfler = ['a', 'e', 'i', 'o', 'i', 'u','e','i','s']
count = harfler.count('e')
print('e harflerinin sayısı:', count)
count = harfler.count('i')
print('i harflerinin sayısı:', count)
count = harfler.count('k')
print('k harflerinin sayısı:', count)

Ekran Çıktısı:

python-liste1

Örnek 2 : 4 tane listeyi tek seferde tanımlayarak bu listelerin her birisine bir tane eleman atayan ve bu liste içeriklerini gösteren python kodunu yazınız.

liste1,liste2,liste3,liste4= ['ankara',125,3.14,'bilişim']
print(liste1)
print(liste2)
print(liste3)
print(liste4)

Ekran Çıktısı:

python-liste2

Örnek 3 : liste = [34,1,56,334,23,2,3,19,67,78,32,45] listesinin elemanlarını küçükten büyüğe doğru ve büyükten küçüğe doğru sıralayan python kodlarını yazınız.

liste = [34,1,56,334,23,2,3,19,67,78,32,45]
liste.sort()
print('küçükten büyüğe doğru',liste)
liste.reverse()
print('büyükten küçüğe doğru',liste)

Ekran Çıktısı:

python-liste3

Örnek 4 : Birinde isimlerin olduğu diğerinde soyisimlerin olduğu iki farklı liste yaparak üçüncü bir listeye de bu isim ve soy isimleri birleştirerek yazdıran python kodlarını yazınız.

isimler = ['ali','veli','ayşe','fatma','ahmet']
soyisimler = ['türk','yaprak','toprak','yılmaz','bulut']
ad_soy1 = isimler[0] +' '+ soyisimler[0]
ad_soy2 = isimler[1] +' '+ soyisimler[1]
ad_soy3 = isimler[2] +' '+ soyisimler[2]
ad_soy4 = isimler[3] +' '+ soyisimler[3]
ad_soy5 = isimler[4] +' '+ soyisimler[4]
print(ad_soy1)
print(ad_soy2)
print(ad_soy3)
print(ad_soy4)
print(ad_soy5)

Ekran Çıktısı:

python-liste4

Örnek 5 : Bu örnekte var olan bir listeye insert komutu kullanarak yeni elemanlar ekleyip daha sonra bu elemanları ekranda gösteren python kodunu yazınız.

liste = ['bir','iki','dört']
liste[2]='üç'
liste.insert(3,'dört')
liste.insert(4,'beş')
liste.insert(5,'altı')
liste.insert(6,'yedi')
liste.insert(7,'sekiz')
liste.insert(8,'dokuz')
print(liste)
['bir', 'iki', 'üç', 'dört', 'beş']

Ekran Çıktısı:

python-liste5

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap