Python Mantıksal Operatörler - Bilişim Konuları

Python Mantıksal Operatörler

Python programlama dilinde kullanılan mantıksal operatörlerin kullanımına ilişkin bazı örnekler aşağıdaki program parçasında gösterilmiştir. Programlama dillerinde kullanılan mantıksal operatörler birden fazla şartlı durumlarda karar vermemizi sağlayan kodlardır. En çok kullanılan mantıksal operatörler AND (ve), OR (veya) ve NOT (değil) operatörleridir.

AND (ve) Operatörü: Birden fazla şartlı durumlarda tüm şartların doğru olması durumunda sonucun doğru olarak belirlenmesini sağlayan, en az bir yanlış olması durumunda sonucun yanlış olarak belirlenmesini sağlayan mantıksal operatördür.

OR (veya) Operatörü: Birden fazla şartlı durumlarda en az bir şartın doğru olması durumunda sonucun doğru olarak belirlenmesini sağlayan, tüm şartların yanlış olması durumunda sonucun yanlış olarak belirlenmesini sağlayan mantıksal operatördür.

NOT (değil) Operatörü: Mantıksal sınamalar sonucunda ortaya çıkan sonuca göre karar veren mantıksal operatördür. İşlemin sonucu doğru çıkmışsa yanlış, işlemin sonucu yanlış çıkmışsa doğru değerini döndürür.

Python Mantıksal Operatör Örnekleri:

#www.bilisimkonulari.com
a=25
b=35
c=45
print("a=25")
print("b=35")
print("c=45")
print("------------------------------------")
print("AND (ve) Operatoru Ornekleri")
print("-------------------------------------")
print("(a>b and b>c) :", (a>b and b>c))
print("(a<b and b>a) :", (a<b and b>a))
print("(a>b and b<c) :", (a>b and b<c))
print("(a>10 and b>30) :", (a>10 and b>30))
print("(a<5 and b>a) :", (a<5 and b>a))
print("(a==b and b<c) :", (a==b and b<c))
print("-------------------------------------")
print("OR (veya) Operatoru Ornekleri")
print("-------------------------------------")
print("(a>b or b<c) :", (a>b or b<c))
print("(a>b or b>c) :", (a>b or b>c))
print("(a>50 or b>10) :", (a>50 or b>10))
print("(a<b or b>5) :", (a<b or b>5))
print("(a<b or b<c) :", (a<b or b<c))
print("(a>b or c>b) :", (a>b or c>b))
print("-------------------------------------")
print("NOT (degil) Operatoru Ornekleri")
print("-------------------------------------")
print("not(b>c) : ", not(b>c))
print("not(a<b) : ", not(a<b))
print("not(b<30) : ", not (b<30))
print("not(a>50) : ", not (a>50))
print("not(20>c) : ", not( 20>c))
print("not(a<50) : ", not(a<50))

Ekran Görüntüsü:

python-mantiksal-operatorler

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap