Python String İşlemleri | Bilişim Konuları

Python String İşlemleri

Python programlama dilinde de her programlama dilinde olduğu gibi stringler vardır. Bu yazımızda Python dilinde stringler nasıl kullanılır bunu anlatmaya çalışacağız.

String programlama dilinde metin anlamına gelebilir genel olarak. Yani string işlemleri demek metin işlemleri demektir. Metin üzerinde yapılan işlerdir. Bu işlemler genel olarak aşağıdaki örneklerde anlatılmıştır.

Bir string tanımlamanın iki yolu vardır.
Birincisi çift tırnak kullanarak string tanımlama işlemi
>>> “bilişim”
‘bilişim’

İkincisi tek tırnak işareti arasına yazarak tanımlamak.
>>> ‘bilişim’
‘bilişim’

Tek tarafı tek tırnak diğer tarafı çift tırnak olarak tanımlayamayız. O zaman hata verir.
>>> “okul’
SyntaxError: EOL while scanning string literal

String içerisinde tek tırnak kullanmak istediğimizde dış taraflara çift tırnak yazabiliriz.
>>> “Hasan’ın bugün doğum günü”

\ ters slaş kullanımı. Bu karakter önüne geldiği karakterin anlamını değiştiriyor. Bunu kullanarak kesme işaretini string içerisinde kullanabiliriz.
>>> ‘Hasan\’ın bugün doğum günü’

Stringler ile ilgili işlemler yapabiliriz. Mesela daha sonra değişkenlerde tekrar anlatacağız ama giriş yapalım. İki string ifadeyi toplayabiliriz.
>>> x=”bilişim”
>>> y=”konuları”
>>> “bilişim ” + “konuları”
‘bilişim konuları’
>>> x+y
‘bilişim konuları’

Bir string ile bir değişkeni birleştirerek kullanabiliriz.
>>> a=”bilişim”
>>> a + ” konuları”
‘bilişim konuları’

Bir değişkende bulunan değeri istediğimiz kadar yazdırmak için normal çarpma işlemini kullanabiliriz.
>>> a=”bilişim”
>>> a
‘bilişim’
>>> a + a + a
‘bilişimbilişimbilişim’
>>> a * 3
‘bilişimbilişimbilişim’

Genel olarak python dilinde string işlemleri bu şekilde yapılmaktadır.

Python kodları:

Yorum Yap