Python Temel Liste Metodları Örnekleri - Bilişim Konuları

Python Temel Liste Metodları Örnekleri

Aşağıda python programlama dilinde en çok kullanılan Liste Metodları ile ilgili kullanım örnekleri verilmiştir.

‘Append’ Metodu kullanımı

Bu metot listeye yeni bir eleman eklemek için kullanılır. Yeni eklenen eleman listenin en sonuna eklenir. Örnek şöyledir.

takimlar=[“gs”,”fb”,”bjk”]
takimlar.append(“ts”)
print(takimlar)
[‘gs’, ‘fb’, ‘bjk’, ‘ts‘]

‘Insert’ Metodu kullanımı

Bu metod listeye yeni bir eleman eklemek için kullanılır. Listeye yeni bir eleman eklemek için eklenecek olan elemanın hangi indis numarasına ekleneceği indis numarasıyla belirtilir. Yani listenin kaçıncı elemanı olacağı eleman listeye eklenirken belirtilir. Örnek şöyledir.

sebzeler =[“lahana”,”marul”,”pırasa”,”ıspanak”,”fasulye”]
sebzeler.insert(2,”patlıcan”)
print(sebzeler)
[‘lahana’, ‘marul’, ‘patlıcan‘, ‘pırasa’, ‘ıspanak’, ‘fasulye’]

‘Copy’ Metodu kullanımı

Bu metod ile bir listenin kopyası başka bir listeye eklenir. Kaynak listenin içerisindeki elemanlar aynı sıra ile hedef listeye kopyalanır. Örneği şöyledir.

iller1 =[“ankara”,”istanbul”,”samsun”,”amasya”,”kahramanmaraş”]
iller2=[]
iller2 = iller1.copy()
print(iller2)
[‘ankara’, ‘istanbul’, ‘samsun’, ‘amasya’, ‘kahramanmaraş’]

‘Count’ Metodu kullanımı

Bu metod bir liste içerisinde belirtilen elemandan kaç adet bulunduğunu bulur. Örneği şöyledir.

takimlar = [‘GS’,’FB’,’BJK’,’TS’]
print(takimlar.count(‘FB’))

1

takimlar = [‘GS’,’FB’,’BJK’,’FB’,’TS’,’FB’]
print(takimlar.count(‘FB’))

3

‘Extend’ Metodu kullanımı

Bu metod listede kendi elemanlarını muhafaza ederek başka bir listede bulunan elemanları içerisine ekleyerek genişleme işlemi yapar. Yani iki listenin elemanlarını birleştirir. Örneği şöyledir.

sehir1=[“adana”,”ankara”,”artvin”,”amasya”,”ağrı”]
sehir2=[“burdur”,”balıkesir”,”bursa”]
sehir1.extend(sehir2)
print(sehir1)
[‘adana ‘, ‘ankara’, ‘artvin’, ‘amasya’, ‘ağrı’, ‘burdur’, ‘balıkesir’,’bursa’]

‘Indis’ Metodu kullanımı

Bu metod ile verilen bir listenin elemanlarından istenen elemanın indis numarası bulunur. Örneği şu şekildedir.

sebzeler =[“lahana”,”marul”,”pırasa”,”ıspanak”,”fasulye”]
print(sebzeler.indis(“ıspanak”))
3

iller=[“sivas”,”samsun”,”sakarya”,”sinop”,”adana”,”ankara”]
print(sebzeler.indis(“adana”))
4

‘Clear’ Metodu kullanımı

Bu metod ile bir liste içerisinde bulunan tüm elemanlar silinir. Listenin içerisi tamamen boşaltılmış olur. Örneği şu şekildedir.

liste =[“ağaç”,”yaprak”,”toprak”,”su”,”ateş”]
liste.clear()
print(liste)
[]

‘Pop’ Metodu kullanımı

Bu metod ile liste içerisinde bulunan bir eleman indis numarası ile belirtilir ve bu eleman liste içerisinden silinir. İndis numarası ile birlikte kullanılır. Örneği şu şekildedir.

sebzeler =[“lahana”,”marul”,”pırasa”,”ıspanak”,”fasulye”]
sebzeler.pop(2)
print(sebzeler)
[‘lahana’, ‘marul’, ‘ıspanak’, ‘fasulye’]

‘Remove’ Metodu kullanımı

Bu metod ile listeden istenilen eleman silinir. Silinecek olan elemanın adı yazılarak kullanılır. Örneği şu şekildedir.

sehirler =[“adana”,”ağrı”,”bursa”,”konya”,”ankara”]
sehirler.remove(“konya”)
print(sehirler)
[‘adana’, ‘ağrı’, ‘bursa’, ‘ankara’]

‘Reverse’ Metodu kullanımı

Bu metod kullanıldığı listenin elemanlarını ters sıralayarak o şekilde yazdırır. Örneği şu şekildedir.

harfler=[a,s,d,f,g,h,j,k,l,ş]
harfler.reverse()
print(harfler)
[ş,l,k,j,h,g,f,d,s,a]

‘Sort’ Metodu kullanımı

Bu metod liste içerisindeki elemanları alfabetik olarak sıralamak için kullanılır. Örneği şu şekildedir.

meyveler=[“elma”,”armut”,”çilek”,”karpuz”,”erik”]
meyveler.sort()
print(meyveler)
[‘armut’, ‘çilek’, ‘elma’, ‘erik’, ‘karpuz’]

‘Del’ Metodu kullanımı

Bu metod ile liste içerisinden indis numarası verilen eleman listeden silinir. Örneği şu şekildedir.

takimlar = [‘GS’,’FB’,’BJK’,’TS’]
del takimlar[2]
print(takimlar)
[‘GS’, ‘FB’, ‘TS’]

Bu metodlardan başka listelerde kullanılan bir çok metod daha vardır. Listelerle birlikte kullanılan tüm metodları görmek için dir(list) şeklinde komut satırına yazıldığında aşağıdaki şekilde çıktı alınır.

[‘__add__’, ‘__class__’, ‘__contains__’, ‘__delattr__’, ‘__delitem__’, ‘__dir__’,’__doc__’, ‘__eq__’, ‘__format__’, ‘__ge__’, ‘__getattribute__’, ‘__getitem__’,’__gt__’, ‘__hash__’, ‘__iadd__’, ‘__imul__’, ‘__init__’, ‘__init_subclass__’,’__iter__’, ‘__le__’, ‘__len__’, ‘__lt__’, ‘__mul__’, ‘__ne__’, ‘__new__’,’__reduce__’, ‘__reduce_ex__’, ‘__repr__’, ‘__reversed__’, ‘__rmul__’, ‘__setattr__’,’__setitem__’, ‘__sizeof__’, ‘__str__’, ‘__subclasshook__’, ‘append’, ‘clear’, ‘copy’,’count’, ‘extend’, ‘indis’, ‘insert’, ‘pop’, ‘remove’, ‘reverse’, ‘sort’]

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap