Python Temel Liste Metotları - Bilişim Konuları

Python Temel Liste Metotları

Metotlar belirli yöntemler kullanarak listelerin işlevlerine erişilmesini sağlar. Python programlama dilinde Listenin metotları için dir( ) fonksiyonunu kullanarak tüm metotlar görülebilir. Bu metotlar yardımıyla listeler ekleme, çıkarma, arama, sıralama vb. birçok işlemin kolaylıkla yapabilmesini sağlamaktadır. Aşağıdaki tabloda python programlama dilinde en sık kullanılan liste metodlarından bazıları ve bu metodların işlevleri gösterilmektedir.

Sıra No Metot Adı Görevi
1 ‘append’ Listeye yeni eleman ekleme işlemini yapar. Bu metot ile listeye sadece bir eleman eklenebilir ve eklenen eleman listenin sonunda yer alır.
2 ‘clear’ Listeyi değil içindeki tüm ifadeleri silmeye yarar.
3 ‘copy’ Listeden listeye kopyalama işlevine yaramaktadır.
4 ‘count’ Listenin içinde sorgulanan elemandan kaç adet olduğunu bulmamızı sağlar.
5 ‘extend’ Listeler arası genişletme işlevini görür.
6 ‘indis’ Listedeki elemanları almamızı sağlar.
7 ‘insert’ Listenin istenilen indis numarasına eleman eklenebilir.
8 ‘pop’ Listedeki elemanın indisi ile silme işlem yapar. indis belirtmediğinizde ise varsayılan olarak listenin son elemanını siler. Ayrıca bu metot silinen ele manı ekrana yazmaktadır.
9 ‘remove’ Listede istenilen elemanın değerini yazarak silme işlemi yarar.
10 ‘sort’ Listenin elemanlarını alfabetik olarak sıralar.
11 ‘reverse’ Bu metot sort metodunun aksine listedeki elemanları ters alfabetik olarak sıralar.
12 ‘del’ Liste içerisinden bir elemanı silmek için kullanılır. Silme işlemi indis numa rasına göre yapılmaktadır.
Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap