Python Turtle (kaplumbağa) Örnekleri - Bilişim Konuları

Python Turtle (kaplumbağa) Örnekleri

kalem=turtle.Turtle() yazarak kalem isminde bir Turtle (kaplumbağa) nesnesi oluşturmuş oluruz. Kalem artık Turtle nesnesinin sahip olduğu tüm özelliklere sahip olacaktır. Böylece Turtle nesnesinin sahip olduğu fonksiyonlar kullanılarak çizim işlemleri yapılabilir. Nesnenin fonksiyonlarını yazarken nesne adından sonra nokta koyup fonksiyon adı yazılır. Örneğin, kalem. forward() kalem nesnesinin ileri gitme
fonksiyonudur. forward fonksiyonu gidilecek mesafeyi girdi olarak alır. Örneğin
kalem.forward (50) yazılarak elli birim ilerlenir. Çizim işlemi bitince turtle.done() fonksiyonu ile program tamamlanır. Böylece turtle modülü kullanarak kod yazmaya hazır hale gelinir.

Örnek-1: Python Turtle ile 100 birimlik düz çizgi çizdirme kodu.

import turtle
kalem=turtle.Turtle()
kalem.forward(100)
turtle.done()

Görünüm

turtle-ornek1-1

Örnek-2: Python Turtle ile sağa doğru 100 birimlik düz çizgi ve sonrasında 90 derecelik açı vererek aşağıya doğru 100 birimlik çizgi çizdirme kodu.

import turtle
kalem=turtle.Turtle()
kalem.forward(100)
kalem.right(90)
kalem.forward(100)
turtle.done()

Görünüm:

turtle-ornek1-2

Örnek-3: Python Turtle ile önce geriye doğru 100 birim sonra 90 derecelik açı ve tekrar geriye doğru 100 birimlik çizgi çizdirme kodu.

import turtle
kalem=turtle.Turtle()
kalem.backward(100)
kalem.right(90)
kalem.backward(100)
turtle.done()

Görünüm:

turtle-ornek1-3

Örnek-4: Python Turtle ile Left ve Forward komutlarını kullanarak 50 birimlik ve 45 derece açılı çizgi çizdiren kod.

import turtle
kalem=turtle.Turtle()
kalem.left(45)
kalem.forward(50)
turtle.done()

Görünümü:

turtle-ornek1-4

Örnek-5: Python Turtle ile kalem ile önce sağa 50 birimlik bir çizgi daha sonra 120 derece açı verilerek sağa doğru 50 birimlik çizgi çizdirme kodu.

import turtle
kalem=turtle.Turtle()
kalem.forward(50)
kalem.right(120)
kalem.forward(50)
kalem.right(120)
turtle.done()

Görünümü:

turtle-ornek1-5

Örnek-6: Python Turtle ile kalem ile kullanıcının klavyeden girmiş olduğu sayı kadar çizgi çizdiren kod.

import turtle
kalem=turtle.Turtle()
mesafe=float(input("çizgi mesafesini giriniz"))
kalem.forward(mesafe)
kalem.right(90)
kalem.forward(mesafe)
turtle.done()

Görünümü:

turtle-ornek1-6

Örnek-7: Python Turtle ile kalem ile kullanıcının klavyeden girmiş olduğu sayı, açı ve ikinci sayı uzunluğu kadar çizgi çizdiren kod.

import turtle
kalem=turtle.Turtle()
mesafe=int(input("çizgi mesafesini giriniz"))
donus_açısı=int(input("dönüş açısını giriniz"))
kalem.forward(mesafe)
kalem.right(donus_açısı)
kalem.forward(mesafe)
turtle.done()

Görünümü:

turtle-ornek1-7

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap