Robotik ve Kodlama 2.Dönem 1.Yazılı - Bilişim Konuları

Robotik ve Kodlama 2.Dönem 1.Yazılı

1. Aşağıda yer alan boşlukları sizlere verilen kelimelerden uygun olanı seçip doldurunuz. (5X3=15 Puan)
sıcaklık sensörü, kullanılabilir, , motorlar, mikrodenetleyici, motor sürücüler, sensör shield, lcd, geliştirilebilir

• Robot tabanlı proje geliştirmede önemli olan ……kullanılabilir………… ve ………geliştirilebilir……………. olmasıdır.
• ………mikrodenetleyici…………… kartları, eğitsel robotta yazılan robot kontrol komutlarını yorumlayıp motor sürücüye gerekli çalışma sinyallerini gönderen devre kartlarıdır.
• ……………Motorlar……… eğitsel robota hareket imkânı sağlayan, temelde elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren robot bileşenlerinden biridir
• ………Motor sürücüler……. mikrodenetleyici kartından gelen motor kontrol sinyallerini motora ileten elektronik devrelerdir.
• Mikrodenetleyici kartlar üzerindeki pinler yeterli gelmediğinde ilave pinler lehimlemek ya da ………..Sensör Shield……….. adındaki ilave kartlardan kullanmak gerekir.

2. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başına “D” yanlış ise “Y” yazınız. (5X3=15 Puan)

• ( D ) Eğitsel robotta redüktörlü DC motorlar kullanılmaktadır.
• ( D ) Sıcaklık ölçüm uygulamalarında TMP36 sensörü kullanılacaktır.
• ( Y ) Üzerinde kırmızı – kırmızı – kahverengi – altın renkleri olan direncin değeri 200 ohm’dur.
• ( Y ) Mikrodenetleyici IDE programında virgüllü sayıları tutan değişkenleri tanımlamak için int kullanılır.
• ( D ) Kütüphane çağırmak için #include kullanılır.

3. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel robotta kullanılacak malzeme listesi içinde yer almaz? (10 Puan)

A) Mikrodenetleyici kart
B) Motor sürücü
C) IR alıcı kod çözücü
D) Potansiyometre
E) Hiçbiri

4. Mikrodenetleyici IDE programında değişkenlerin seri port ekranında görüntülenmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir? (10 Puan)

A) Serial.print
B) Serial.begin
C) Serial.write
D) Serial.show
E) Serial.read

5. Mikrodenetleyici IDE programında yazının LCD ekranında görüntülenmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir? (10 Puan)

A) lcd.print
B) lcd.begin
C) lcd.write
D) lcd.show
E) lcd.read

6. Motorun döndürme kuvveti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akım
B) Tork
C) Kinetik
D) Moment
E) Volt

7. LCD ekranda “Hello World” yazmak için hazırlanan devre aşağıdaki gibidir. Bu devrenin istenilen işlemi gerçekleştirebilmesi için gerekli kodları yazınız. (Bağlı olan pinlerin tanımlaması yapılmıştır.)

lcdekran

#include <LiquidCrystal.h>
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
void setup() 
{
    lcd.begin(16, 2);
    lcd.print(“hello, world!”);
}
void loop() {
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(millis() / 1000);
}

 

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0

Yorum Yap