Seçmeli Grafik Animasyon 2.Dönem 2.Yazılı-Test - Bilişim Konuları

Seçmeli Grafik Animasyon 2.Dönem 2.Yazılı-Test

1.Aşağıdakilerden hangisi Görüntü işleme yazılımına ait bir sembol türü değildir?

A) Düğme
B) Grafik
C) Animasyon
D) Film

2. Aşağıdakilerden hangisi bir grafiği sembole dönüştürmek için kullanılan tuş ya da tuşlardır?

A) F8
B) Ctrl + F8
C) Ctrl + Shift + F8
D) Ctrl + Alt + F8

3. Aşağıdakilerden hangisi düğmenin herhangi bir etkileşimde olmadığı durumu ifade eder?

A) Yukarı
B) Üzerinde
C) Aşağı
D) Aşağıdayken üzerinde

4. Aşağıdakilerden hangisi düğmenin bağlantısının açılacağı sayfanın şeklini belirler?

A) Bağ
B) Alt
C) Hedef
D) Metin

5. Aşağıdaki hedef seçeneklerinden hangisi düğmeye tıklandığında bağlantıyı aynı pencerede açar?

A) _blank
B) _self
C) _parent
D) _top

6. Görüntü işleme yazılımı aşağıdaki sıcak nokta araçlarından hangisine sahip değildir?

A) Dikdörtgen Sıcak Nokta aracı
B) Oval Sıcak Nokta aracı
C) Daire Sıcak Nokta aracı
D) Çokgen Sıcak Nokta aracı

7. Aşağıdakilerden hangisi “Sıcak Nokta” eklemek için kullanılan araçtır?

A)grafik1
B)grafik2
C)grafik3
D)grafik4

8. Aşağıdakilerden hangisi ile etkin bölgeden başka bir sayfaya bağlantı verilebilir?

A) Alt
B) Tür
C) Hedef
D) Bağ

9. Dönüşümlü resimlere ait resimler hangi panelde saklanır?

A) Katmanlar
B) Durumlar
C) Stiller
D) Sayfalar

10. Durumlar paneli hangi tuş ya da tuşlar kullanılarak aktif hâle getirilir?

A) F2
B) Alt + F2
C) Shift + F2
D) Ctrl + F2

11. Tam ekran modundan çıkmak için hangi tuş kullanılır?

A) Alt
B) Shift
C) Ctrl
D) Tab

12. Görüntü işleme yazılımı çalışmaları dışa aktarılmadan önce hangi formatta kaydedilmelidir?

A) JPEG
B) GIF
C) PNG
D) TIFF

13. “En İyileştir” paneli hangi tuş ya da tuşlar yardımıyla aktif hâle getirilir?

A) F6
B) Ctrl + F6
C) Alt + F6
D) Shift + F6

14. Dışa Aktar dosya formatı hangi panelden seçilir?

A) Katmanlar
B) Stiller
C) En iyileştir
D) Bilgi

15. Tarayıcıda önizleme için hangi tuş kullanılır?

A) F1
B) F10
C) F11
D) F12

16. “Dışa Aktar” iletişim penceresi hangi tuşlar yardımıyla açılır?

A) Ctrl + R
B) Ctrl + Shift + R
C) Ctrl + Alt + R
D) Shift + R

17. “Slayt Gösterisi Oluştur” komutu hangi menüde yer alır?

A) Dosya
B) Değiştir
C) Komutlar
D) Pencere

18. Animasyonlu GIF’e ait değişen görüntüler hangi panelde tutulur?

A) Durumlar
B) Katmanlar
C) Stiller
D) Sayfalar

19. Soğan zarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tüm durumlar aynı anda görüntülenebilir.
B) Seçilen durum dışındaki durumlarda düzenleme yapılmaz.
C) Seçilen durum haricindeki durumlar içindeki nesneler soluk hâlde görülür.
D) İstenilen aralıktaki durumlar görüntülenebilir.

20. “Animasyonu Canlandır” komutunu aktif hâle getirmek için aşağıdaki tuş ya da tuşlardan hangisi kullanılır?

A) F8
B) Ctrl + Shift + F8
C) Alt+ Shift + F8
D) Ctrl + Alt + F8

21. Aşağıdakilerden hangisi şablonlar için söylenemez?

A) Şablonlar zaman tasarrufu sağlar.
B) Şablonlar PNG formatında kaydedilir.
C) Şablonlar düzenlenemez.
D) Görüntü işleme yazılımı hazır şablonlara sahiptir.

22. Aşağıdakilerden hangisi maske olarak eklenemez?

A) Vektörler
B) Bitmap resimleri
C) Metinler
D) Katmanlar

23. Maske Olarak Yapıştır komutu için hangi tuşlar kullanılır?

A) Ctrl + Shift + V
B) Ctrl + Alt + V
C) Shift + Alt + V
D) Ctrl V

24. Açılır menülerle ilgili hangisi yanlıştır?

A) Menü bağı eklenebilir.
B) Açılır menüler düzenlenebilir.
C) Görüntü işleme yazılımı önizleme penceresinde görüntülenir.
D) Sıcak nokta ya da dilimlere açılır menü eklenir

25. Ekranda bir defada görülen piksel sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nokta sayısı
B) Çözünürlük
C) LPI
D) DPI

 

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap