Silverlight Mail ve Şifre Kontrolü - Bilişim Konuları

Silverlight Mail ve Şifre Kontrolü

Silverlight Mail ve Şifre Kontrolü. Girilen mail ve şifreyi kontrol ederek şifre ve mail adresinin doğruluğunu ve güvenirliğini kontrol eden program

-Mail adresi yanlış girilirse çeşitli renklerle ikaz ediyor
-Şifre 4 den kısa 7 den kısa ise çeşitli renklerle ikisinde de uyarıyor.
-Şifre tutarsız girilirse çeşitli renklerle uyarıyor

Uygulamanın MainPage.xaml dosyasının kodu:

<UserControl x:Class="soru1.MainPage"
  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
  xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
  xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
  mc:Ignorable="d"
  d:DesignHeight="300" d:DesignWidth="400" xmlns:sdk="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation/sdk">

  <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White">
    <Canvas Height="170" HorizontalAlignment="Left" Margin="10,8,0,0" Name="canvas1" VerticalAlignment="Top" Width="348" Background="#E6CEB399">
      <sdk:Label Canvas.Left="87" Canvas.Top="6" Height="28" Name="label1" Width="180" Content="Mail ve Şifre Kontrolü" Foreground="#FFF21313" FontSize="15" />
      <sdk:Label Canvas.Left="45" Canvas.Top="38" Height="28" Name="label2" Width="120" Content="Mail Giriniz" />
      <sdk:Label Canvas.Left="5" Canvas.Top="60" Height="28" Name="label3" Width="120" Content="Mail Tekrar Giriniz" />
      <sdk:Label Canvas.Left="43" Canvas.Top="85" Height="28" Name="label4" Width="120" Content="Şifre Giriniz" />
      <sdk:Label Canvas.Left="3" Canvas.Top="109" Height="28" Name="label5" Width="120" Content="Şifre Tekrar Giriniz" />
      <sdk:Label Canvas.Left="231" Canvas.Top="39" Height="28" Name="label6" Width="120" />
      <sdk:Label Canvas.Left="231" Canvas.Top="63" Height="28" Name="label7" Width="120" />
      <sdk:Label Canvas.Left="230" Canvas.Top="88" Height="28" Name="label8" Width="120" />
      <sdk:Label Canvas.Left="230" Canvas.Top="113" Height="28" Name="label9" Width="120" />
      <TextBox Canvas.Left="109" Canvas.Top="39" Height="23" Name="textBox1" Width="120" TextChanged="textBox1_TextChanged" />
      <TextBox Canvas.Left="109" Canvas.Top="63" Height="23" Name="textBox2" Width="120" TextChanged="textBox2_TextChanged" />
      <TextBox Canvas.Left="109" Canvas.Top="88" Height="23" Name="textBox3" Width="120" TextChanged="textBox3_TextChanged" />
      <TextBox Canvas.Left="109" Canvas.Top="113" Height="23" Name="textBox4" Width="120" TextChanged="textBox4_TextChanged" />
    </Canvas>
  </Grid>
</UserControl>

Uygulamanın MainPage.xaml.cs dosyasının kodu:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Animation;
using System.Windows.Shapes;

namespace soru1
{
  public partial class MainPage : UserControl
  {
    public MainPage()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void textBox1_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
    {
      
    }

    private void textBox2_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
    {
      if (textBox1.Text != textBox2.Text)
      {
        label7.Foreground = new SolidColorBrush(Colors.Red);
        label7.Content = "Mail uyuşmazlığı";
      }
      else
      {
        label7.Foreground = new SolidColorBrush(Colors.Green);
        label7.Content = "Mail Kabul Edildi";
      }
    }

    private void textBox3_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
    {
      int uzunluk;
      uzunluk = textBox3.Text.Length;
      if (uzunluk < 4)
      {
        label8.Foreground = new SolidColorBrush(Colors.Red);
        label8.Content = "Şifre Zayıf";
      }
      else if (uzunluk < 7)
      {
        label8.Foreground = new SolidColorBrush(Colors.Yellow);
        label8.Content = "Şifre Normal";
      }
      else
      {
        label8.Foreground = new SolidColorBrush(Colors.Green);
        label8.Content = "Şifre Güçlü";
      }
    }

    private void textBox4_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)
    {
      if (textBox3.Text != textBox4.Text)
      {
        label9.Foreground = new SolidColorBrush(Colors.Red);
        label9.Content = "Şİfre uyuşmazlığı";
      }
      else
      {
        label9.Foreground = new SolidColorBrush(Colors.Green);
        label9.Content = "Şifre Kabul Edildi";
      }
    }
  }
}

Uugulamanın ekran görüntüleri

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap