Sistem Bakım Onarım 2.Dönem 2.Yazılı-3 - Bilişim Konuları

Sistem Bakım Onarım 2.Dönem 2.Yazılı-3

1-) Aşağıdakilerden hangisi bir sistem aracı değildir?

A ) Scanreg
B ) Defrag
C ) Scandisk
D ) Registry

2-) Windows 98’de başlatma kipleri ekrana gelmesi için klavyeden hangi tuşa basılır?

A ) F1
B ) F3
C ) F6
D ) F8

3-) Bilgisayarda yüklü olan bütün donanımın listesi aşağıdakilerden hangisinde görülür?

A ) Başarım
B ) Aygıt yöneticisi
C ) Genel
D ) Sanal bellek

4-) Aşağıdakilerden hangisi Autoexec.bat, config.sys, win.ini dosyalarına ulaşmayı sağlar?

A ) Scandisk
B ) Scanreg
C ) Defrag
D ) Sysedit

5-) PnP’nin anlamı nedir?

A ) Tak ve Çalıştır
B ) Uyumlu donanım
C ) Sistem performansı
D ) Aygıt yöneticisi

6-) Aşağıdaki komutlardan hangisi çalıştır komut penceresine yazılırsa yedekleme programını çalıştırır?

A ) Restore
B ) Ntbackup
C ) Differential
D ) Backup

7-) Ethernet kartının markası aşağıdakilerden hangisinde görülür?

A ) Donatılar
B ) Sistem araçları
C ) Aygıt yöneticisi
D ) Denetim masası

😎 Aşağıdakilerden hangisinde ağ ile ilgi yanlış bilgi verilmiştir?

A ) İki veya daha fazla bilgisayar arasında bağlantıdır.
B ) Ağda dosya ya da klasör paylaşımı olur.
C ) Ağ sadece kısa mesafeli bilgisayarlar arasında kurulla bilir.
D) Ağda yazıcı paylaşımı olur.
9-) Aşağıdakilerden hangisi hızlı yazıcı bağlantı noktasıdır?

A ) LPT bağlantı noktası
B ) COM1 bağlantı noktası
C )COM2 bağlantı noktası
D )SVGA bağlantı noktası

10-) Bir yazılım gereksinim duymamasına rağmen tuttuğu bellek miktarını serbest bırakmamasına ne ad verilir?

A) Bellek Akıntısı
B) Bellek Sızıntısı
C) Bellek Kaybı
D) Bellek Azalması

11-) Aşağıdakilerden hangisi sorun gidermede güvenli modda sistem ve yazılımlarla ilgili ayrıntılı girdileri görüntülemek için kullanılan araçtır?

A) Kurtarma Aracı
B) Aygıt Yöneticisi
C) Olay Görüntüleyicisi
D) Sistem Bilgisi

12-) Sistem geri yükleme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sistem geri yükleme noktası sadece sistem dosyalarını etkiler.
B) İstenilen zamanda geri yükleme noktası oluşturulabilir.
C) İşletim sistemi belirli aralıklarla geri yükleme noktasını otomatik olarak oluşturur.
D) İşletim sistemi sadece en son geri yükleme noktasına sistemin yüklenmesine izin verir.

13-) İşletim sisteminde yetersiz disk alanı hatasıyla karşılaşıldığında aşağıdaki çözüm yollarından hangisi önerilmez?

A) Kullanıcı dosya ve belgeleri silinebilir.
B) Sisteme yeni bir depolama ünitesi eklenebilir.
C) Sistem depolama ünitesi değiştirilebilir.
D) Kullanıcı dosya ve belgeleri farklı bir sürücüye taşınabilir.

14-) Diski bölümlendirmek için ___FDİSK_______ komutu kullanılır.

15-) Ana önyükleme kaydı, kısaca ___MBR_____ olarak adlandırılır.

16-) Belleğin yetersiz kalması durumunda kullanılan disk bölümüne _____TAKAS_____ alanı denir

Aşağıdaki sorularda cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
17-) ( D) Servis formunda arıza hakkında bilgi sağlıklı alınamamış ise onarım süresi uzayacaktır.

18-) ( Y) Bakım formuna sadece yapılan işlemlerin yazılması yeterlidir

19-). ( Y) Sistem geri yükleme işleminden sürücüdeki tüm dosyalar etkilenir.

20-) ( D) Sanal bellek işletim sistemi tarafından otomatik olarak yapılandırılır.

21-) ( D) Sistemin açılışı sırasında hiçbir sürücüde açılış bilgisi bulunmazsa No System Disk hatası ile karşılaşılır.

22-) ( D ) Fiziksel olarak zarar görmüş olan diskten veri kurtarılması daha zordur.

23-)( D ) Windows XP’nin başlaması için “ntldr.exe”, “ntde-tect.com” ve boot.ini açılış dosyaları mutlaka olmak zorundadır.

24-)( Y )Yeni bir sabit disk aldığımızda partionları(bölümleme) oluşturmadan formatlanacağından kullanabiliriz

25-) ( Y )NTFS biçimlendirilen sürücü format atılmadan FAT32 ye çevirilebilir.

26-) ( Y)Kasa içindeki güç kaynağının görevi sadece işlemciyi soğutmaktır.

27-)( D ) Bilgisayarı kapatmak için komut satırında shutdown komutu kullanılır.

28-)( D) Koruyucu bakım, sistemler zarar görmeden önce alınacak önlemleri içerir.

Not:İlk 16 sorunun doğru cevabı 4 Puan 17-28 soruların doğru cevabı 3 puandır.Toplam 100 PUANDIR

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap