Sistem Bakım ve Onarım Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Sistem Bakım ve Onarım Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları

No

Soru

Cevap

1

Bir bilgisayarın tüm parçalarını üzerinde barındıran ve bu parçaların iletişimini sağlayan elektronik devreye ne ad verilir?

Anakart

2

Üzerinde, mikro işlemci yuvası, bellek, genişleme yuvaları, BIOS, diğer kartlar için genişletme yuvaları, portlar ve diğer yardımcı devreler (sistem saati, kontrol devreleri gibi) yer aldığı devrenin adı nedir?

Anakart

3

Anakart bileşenleri, ……………..adı verilen iletken hatlarla veya doğrudan yonga setine bağlıdır. Noktalı kısma ne gelmelidir?

Veri Taşıyıcı Yol (BUS)

4

Anakart üzerinde yer alan bir dizi işlem denetçileri işlemini yapan elemana ne ad verilir?

Yonga Seti (Chipset)

5

Yönetici yongaların isimleri nelerdir?

Kuzey Ve Güney Köprüsü

6

…………..yongası temel olarak işlemciden, bellekten, AGP veya PCI ekspres veri yollarından sorumludur; bunların kontrolünü yapar ve bunlar arasındaki veri aktarımını sağlar. Noktalı kısımlara ne gelmelidir ?

Kuzey Köprüsü

7

………………yongası fonksiyonlarından dolayı işlemciye, bellek ve AGP slotlarına yakın olmalıdır. Noktalı kısımlara ne gelmelidir ?

Kuzey Köprüsü

8

………………… yongası ise giriş-çıkış birimlerinden, güç yönetiminden, PCI veriyolundan, USB ve anakarta entegre özelliklerden (ses ve ethernet gibi) sorumludur.

Güney Köprüsü

9

1 ve 2 numaralı kısımlara yongalar gelmelidir?

9

1-Kuzey Köprüsü

2-Güney Köprüsü

10

Anakart bileşenlerini gösteriniz?

 1011

Anakart üzerindeki bileşenlerin birbiriyle veri alışverişini sağlayan yollara ne ad verilir?

Veri Yolları

12

……… eski bir slottur ve 8-16 bit veriyoluna sahiptir. Bant genişliği çok düşük olduğundan günümüz anakartlarında kullanılmamaktadır. Noktalı yere ne gelmelidir?

Isa

13

 13Şekildeki slotu adı nedir ?

Pcı

14

Sadece ekran kartları için kullanılan veriyolunun adı nedir?

Agp

15

Veriyollarını eskiden yeniye doğru sıralayınız

ISA-PCI-AGP-Pcıe

16

Şekildeki portların isimleri sırasıyla nelerdir?

16

    Ps/2

      Usb

      S/Pdıf

Firewire

13-14.   E-Sata

 

 Lan (Rj45) 

    Portu

17.         Ses Giriş Ve

              Çıkışı

 

17

…………………..8 adet metal bağlantı noktası bulunan konnektördür. Bilgisayarlar arası iletişimde ve bilgisayarların yerel ağa bağlanmasında kullanılan ve ethernet olarak isimlendirilen bağlantı kablolarının ucunda yer alır. Noktalı kısma ne gelmelidir?

Lan (Rj45) Portu

18

25-pin’li …………………. port konnektörlerine  yazıcı, scanner ve diğer aygıtlar takılabilir. Noktalı kısma ne gelmelidir?

Paralel

19

19

Şekildeki portların isimleri sırasyıla nelerdir?

Paralel,Seri,Vga

20

 20

Onboard (kart üstü) anakartlarda HDMI görüntü veren yandaki şekildeki portun adı nedir?

 

Dvı

21

21  Şekildeki konektörün adı nedir?Sata

22

IDE/ATA/PATA aygıtlarında Master/Slave ayarları ne yardımı ile yapılır

Jumper

23

23 Şekildeki bağlantı kablosunun adı nedir?

 

 

Ide

24

24Chipset üreten firmalar nelerdir?

25

………..giriş ve çıkış aygıtlarını kontrol ederek sistemin açılmasını sağlar. Noktalı kısımlara ne gelmelidir?

Bıos

26

Ekran Kartı gibi donanımları açılışta (BOOT) test eden, donanımların voltaj düzeylerini ayarlayan,sistemi Hard Disk dışında bir sistemde çaıştırmak için başlangıç sürücüsünü belirlemeye yarayan, donanımların frekans ayarlarını yapan, kullanılmayan donanım parçalarını kapatmamıza olanak sağlayan  yazılımın adı nedir?

Bıos

27

BIOS’ta yapılan değişiklikler nereye kaydedilir?

Cmos

28

Anakart çeşitleri nelerdir?

Xt,At,Atx,Btx,Nlx

29

29

Anakart CPU Soketleri Nelerdir?

30

Towe (kule) kasa çeşitleri nelerdir?Full, Midi, Mini

31

………….220 Volt’luk şehir gerilimini 3,3 Volt, 5 Volt ve 12 Volt olmak üzere 3 farklı voltaj değerine indirmek ve bunu bileşenlere dağıtmaktır. Noktalı kısımlara ne gelmelidir?

Güç Kaynağı

32

32

Şekildeki Güç Kablolarının İsimleri Nelerdir?

33

………bilgisayarın birimlerinin çalışmasını ve bu birimler arasındaki veri (data) akışını kontrol eden, veri işleme (verileri değerlendirip yeni veriler üretme) görevlerini yerine getiren donanım birimidir. Noktalı kısma ne gelmelidir?

İşlemci

34

İşlemcinin diğer adları nelerdir?

35

İşlemci işlemleri …… sayı sistemini kullanarak yani 0 ve 1 sayılarını kullanarak yapar. Noktalı kısma ne gelmelidir?

İkilik

36

İşlemciler komut setlerine göre ….. ve …… olmak üzere ikiye ayrılır. Noktalı kısımlara ne gelmelidir?

CISC Ve RISC

37

Kompleks komutlara, yani bir seferde birden fazla işlemi yerine getirebilen komutlara sahip işlemci mimarisine ne ad verilir?

Cısc

38

Her seferinde tek bir işlem gerçekleştiren basit ve hızlı komutlara sahip işlemci mimarisine ne ad verilir?

Rısc

39

İşlemcinin anakartla iletişim kurmasını sağlayan uçlara ne denir ?

Pin

40

İşlemcide komut çalıştırma işlemlerini yapan bölüme ne ad verilir?

Çekirdek Core

41

Sistem belleğinden gelen veriler, çoğunlukla CPU’nun hızına yetişemez. Bu problemi çözmek için CPU içinde yüksek hızlı hafızalar bulunur, buna ne ad verilir?Ön Bellek (Cache)

42

…….çalışmakta olan programa ait komutların, verilerin geçici olarak saklandığı yüksek hızlı hafızalardır. Noktalı kısıma ne gelmelidir?

Ön Bellek (Cache)

43

Bir işlemcide L1 ve L2 değerleri yazıyorsa bu değerler neyi ifade etmektedir?

Ön Bellek (Cache)

44

İşlemcinin kullandığı yollar nelerdir?

Veri, Adres, Kontrol

45

Bir mikroişlemci 16 adres hattına sahipse adresleyebileceği maksimum hafıza kapasitesi ne kadardır?

2 16 = 65536 Bayt = 64 KB Olacaktır.

46

İşlemci hız birimi ne ile ifade edilmektedir?

Hz

47

1.7 GHZ hızındaki bir işlemci kaç MHZ’dir

1.7×1000=1700 MHZ’dir

48

İşlemcinin üreticinin etikette belirlediği hız değerinden yüksek değerlerde çalıştırılması işlemine ne ad verilir?

Hış Aşımı (Overclock)

49

İşlemciler yerleştirme yuvalarına göre çeşitleri nelerdir?

Soket,Slot

50

………. işlemcinin üzerine sürülen, ısıyı üzerinde tutmayarak oldukça hızlı bir şekilde soğutucuya ileten ve bu şekilde işlemcinin ısısını düşürmeye yarayan bileşiktir. Noktalı kısma ne gelmelidir?Termal Macun

51

İşlemci soğutma çeşitleri nelerdir?

Havayla, Suyla,Isı Borulu

52

……… işlemcinin istediği bilgi, komutları maksimum hızda işlemciye ulaştıran ve üzerindeki bilgileri geçici veya kalıcı  olarak tutan depolama birimleridir. Noktalı kısma ne gelmelidir?

Bellek

53

Elektrik kesildiğinde üzerinde ki bilgilerin silindiği bellek çeşidinin adı nedir?

Ram

54

Sadece okunabilir olan belleklere ne ad verilir?

Rom

55

Bir kez programlanır ve bir daha bu program üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamayan belleklerin adı nedir?

Prom

56

Yazma ve silme işleminin elektriksel olarak yapıldığı bellek çeşidinin adı nedir?

Eeprom

57

DRAM çeşitlerini eskiden yeniye doğru sıralayınız?

Fpm Dram

Edo Ram

Sd Ram

Ddr  Ram

Rd Ram

Ddr2 Ram

Ddr3 Ram

58

Bir belleğin isminin başında SO ibaresi varsa bu neyi göstermektedir?

Notebook Ram’i Olduğu

59

59SD RAM modülleri nelerdir?

 

60

60DDR modülleri nelerdir?

 61

61DDR2 modülleri nelerdir?

62

62DDR3 modülleri nelerdir ?

63

Modül yapısına göre bellek çeşitleri nelerdir?

  • Micro DIMM
  • SO DIMM
  • SIMM
  • RIMM

64

 64

Bir RAM’in üzerinde yandaki gibi bir ifade varsa bu RAM nekadarlık bir hafızaya , hangi bellek modülüne  ve ne kadar veriyolu hızına sahiptir ?

 

 

Hafıza: 1 GB

Bellek Modülü: DDR2

Veri Yolu Hızı: 667 Mhz

65

65Bir RAM’in üzerinde yandaki gibi bir ifade varsa bu RAM nekadarlık bir hafızaya , hangi bellek modülüne  ve ne kadar veriyolu hızına sahiptir ?

 

 

Hafıza: 4 GB

Bellek Modülü: DDR3

Veri Yolu Hızı: 1333 Mhz

66

Ram yetersiz olduğunda sabit diske daha çok başvurulduğundan sabit disk daha çok çalışıp ses üretir, buna  ne denir?

Disk Trashing

67

ESD arızası nedir?

Statik Elektrik Arızasıdır

68

Kuru bir havada çıplak ayağı, yün halıya sürtmek insana ne kadar volt statik elektrik yükleyebilir?

50000v

69

1 GB kaç MB’dır?

1×1024=1024 MB’dır.

70

5 KB kaç byte’dır?5×1024=5120 Byte’dır.

71

RAM belleğin hızı……………….hızından düşüktür. RAM’in bu hız düşüklüğüne ön bellek (cache) bellek yardımcı olur ve ikisi arasında ki arasındaki veri transferinde görev yapar, hızı dengeler. Noktalı kısma ne gelmelidir?

Cpu (Mıb, İşlemci, Mikroişlemci)

72

…………………., işlemcinin bellekten veriyi okuması için gerekli olan nanosaniye değerindeki zaman miktarıdır. Noktalı kısma ne gelmelidir?

Erişim Zamanı

73

……………..; bellek ölçü birimidir, 8 bit’ten oluşur. Noktalı kısma ne gelmelidir?

Byte

74

Belleklerde bulunan chipler düşük voltajla çalıştığı için statik elektrikten zarar görme ihtimali vardır. Bunu önlemek için ne yapılmamalıdır?

Elektrostatik Deşarj

75

İşlemcilerde kullanılan ……………….. teknolojisi tek bir fiziksel işlemcinin çok sayıda komut zincirini eş zamanlı olarak işlemesi ile performans artışı sağlamasıdır. Noktalı kısma ne gelmelidir?

Hyper –Threading

76

………… teknolojisi,  tek bir fiziksel işlemci içinde aynı frekansta çalışan iki tam yürütme/çalıştırma biriminden (çekirdek) oluşur. Noktalı kısma ne gelmelidir?

Çift Çekirdek

77

Dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen daha az güç kullanıp daha az ısınmayı,işlemci boyutunu küçülterek dizüstü bilgisayar boyutlarını da küçültmeyi, pil kullanım süresini artırmayı, kablosuz internete girmeyi ve daha yüksek performans sağlamayı amaçlayan işlemci teknolojileri nelerdir?

Centrino Ve Atom

78

İşlemcinin üzerine yerleştirilen ve işlemcinin çekirdeğindeki ısıyı kanatlarına çeken metallerden oluşan yapıya …………….denir. Noktalı kısma ne gelmelidir?

Soğutucu

79

……….. dönen disklerden oluşan, manyetik özelliğe sahip olan, bilgilerin depolandığı bilgisayar donanım birimidir. Noktalı kısma ne gelmelidir

Sabit Disk

80

Sabit diskte yer alan ………………., manyetik özelliğe sahip olmayan alüminyum ya da cam gibi malzemelerden yapılmaktadır. Noktalı kısma ne gelmelidir?Disk Plakaları

81

Disk plakalarının dakika da dönme hızına ne ad verilir?

Rpm

82

Yazma/okuma kafasının herhangi bir nedenden dolayı (sallantı, düşme vb.) disk yüzeyine değmesi sonucunda ilgili bölge hasar görebilir. Bu durumda ………… diye adlandırılan ölü bölgeler oluşur. Noktalı kısma ne gelmelidir?

Bad Sector

83

Sabit disk çeşitleri nelerdir?

ATA (IDE-EIDE), Serial ATA, SCSI, SAS, Firewire, USB Ve Fiber Channel.

84

84Şekilde yer alan bağlantı yuvasının adı nedir?

Ide

85

85Üzerinde  logosu bulunan bir bilgisayarda hangi teknoloji yer almaktadır.

Scsı

86

Masaüstü bilgisayarda kullanılan harddisklerin boyutu ne kadardır?

3.5’

87

Dizüstü bilgisayarlarda veya taşınabilir  harddisklerde genelde kullanılan sabit diskin boyutu nedir?

2.5’

88

SATA harddisk standartları nelerdir?

Sata1, Sata2, Sata3

89

Sabit diskte okuma kafasına ard arda iki defa aynı yönde elektrik uygulandığında manyetik disk üzerinde …….. bilgisi elde edilir. Noktalı kısma ne gelmelidir?

0

90

Sabit diskte okuma kafasına elektrik uygulandıktan sonra zıt yönlü ikinci bir elektrik uygulandığında manyetik disk üzerinde …….. bilgisi elde edilir. Noktalı kısma ne gelmelidir?1

91

………………………….., gerilim altında olmayan bütün tesisat kısımlarının uygun iletkenlerle toprak içerisine yerleştirilmiş bir iletken cisme (elektrot) bağlanmasıdır.Noktalı kısma ne gelmelidir?

Topraklama

92

………….., yassı dikdörtgen şeklindeki işlemciler için iki düzlem üzerine (enine ve boyuna) uzanan iğnelerin oturduğu yuvaya verilen addır. Noktalı kısma ne gelmelidir?

Soket (Socket)

93

CMOS’ta kaydedilen ayarlar bir süre sonra kayboluyor ve sık sık CMOS Checksum error hatası alınıyorsa anakartınızın üzerindeki ne değiştirilmesi gerekir?

Pil

94

Bilgisayarda birim zaman aktarılabilecek veri miktarına ne ad verilir?

Bant Genişliği

95

AGP veri yoluna hangi kart takılabilir

Ekran Kartı

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap

2 Yorum