Sistem Kontrol Uygulamaları 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Sistem Kontrol Uygulamaları 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

1. …………………,elektrik enerjisini kullanarak hareket enerjisi üretirler. (MOTORLAR)

2. ……………., DC dinamo, DC motor ve AC seri motorun, dönen kısmıdır. (ENDÜVİ)

3. DC ve AC ile çalışan kolektörlü makinelerin kolektöre yapışarak elektrik akımının iletilmesini sağlayan parçalarına …………………. denir. (FIRÇA-KÖMÜR)

4. Dc Motorların hareketli kısımları olan rotor bölümündeki manyetik alanın doğal yoldan karşılandığı motor türlerine ………………………………….. denir. (FIRÇASIZ DC MOTOR)

5. DC ya da AC ile çalışan makinelerde N-S kutuplarının oluşturulması için yapılmış olan sargıların yerleştirildiği kısma ……………… denir. (İNDÜKTÖR)

6. ………………………. sağrılarına uygulanan elektrik palsine göre istenen miktarda (7,5 ile 90 derece arası) dönme yapabilen motorlardır. (Step motorlar)

7. ………………….., bir devirdeki adım sayısı veya dönen motorlar için adım açısı (derece), lineer motorlar için ise adım uzunluğu (mm) olarak tanımlanır. (Çözünürlük )

8. Step motorların uç tespiti bobinlerin ………………………………. esasına dayanır. (İç dirençlerinin ölçülmesi)

9. Fiziksel ortam değişikliklerini (ısı, ışık, basınç, ses, vb.) bizim yerimize algılayan cihazlara ……………….. denir. Sensör

10. Optik Transduser gurubuna giren foto dirençlere daha yaygın olarak …………. denir. LDR

11. Üzerine düşen ışık şiddeti arttığında ters yön sızıntı akım değeri artan elemana ……………………… denir. Foto diyot

12. Üzerine ışık düştüğünde kolektör-emiter uçları arasındaki direnç değeri azalan elemana ……………………….. denir. Foto Transistör

13. Uygulama da entegre kılıf içinde olan sensörler …………………………….. ‘ler dir. Opto izolatör

14. Fiziksel ortam değişikliklerini (ısı, ışık, basınç, ses, vb.) bizim yerimize algılayan cihazlara ……………….. denir. Sensör

15. Optik Transduser gurubuna giren foto dirençlere daha yaygın olarak …………. denir. LDR

16. Üzerine düşen ışık şiddeti arttığında ters yön sızıntı akım değeri artan elemana ……………………… denir. Foto diyot

17. Üzerine ışık düştüğünde kolektör-emiter uçları arasındaki direnç değeri azalan elemana ……………………….. denir. Foto Transistör

18. Uygulama da entegre kılıf içinde olan sensörler …………………………….. ‘ler dir. Opto izolatör

19.Fiziksel ortam değişikliklerini insanlar yerine algılayan cihazlara nedir?

A) Diyot
B) Sensör
C) Servo motor
D) Direnç

20. Aşağıdakilerden hangisi farklı sistemler arasında bilgi nakli yapan elemandır?

A) Transduser
B) Sensör
C) Foto diyot
D) Foto direnç

21. Aşağıdakilerden hangisi foto direncin sağlamlık kontrolü yapılırken avometrenin ayarlanması gereken kademedir?

A) DC Volt
B) Ohm (Ω)
C) AC Volt
D) mA

22. Aşağıdakilerden hangisi iki ayrı özellikli devre arasında elektriksel bağlantı olmadan, ışık yoluyla irtibat kurulmasını sağlayan devre elemanıdır?

A) Foto diyot
B) Foto direnç
C) Opto izolatör
D) Foto transistör

23. Aşağıdakilerden hangisi termistör çeşitlerindendir?

A) Opto izolatör
B) Foto direnç
C) Foto diyot
D) NTC

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

24. ( ) Step motorlar hareket miktarının kontrol edilebilmesi yüzünden robot devrelerinde kullanılır. (D)

25. ( ) Step motorların düzgün bir dönme hareketi yapması için uçlarına belirlenen sırada pals uygulanır. (Y)

26. ( ) Step motorlar sadece mikrodenetleyiciler ile sürülmelidir. (Y)

27. ( ) Step motorlarında % ± 1 ile % ± 5 arasında doğruluk payı vardır. (D)

28. ( ) Sıcaklığa karşı hassas olan maddeler kullanılarak sıcaklık kontrolü ve sıcaklık ölçümü yapılamaz. Y

29. ( ) Eğer bir sensör ün ısı etkisi ile iç direnci değişiyorsa bu sensöre termistör denir. D

30. ( ) PTC bir termistör çeşididir. D

31. ( ) NTC bir foto direnç çeşididir. Y

32. ( ) LM35 yarı iletken bir ısı sensörüdür. D

33. Motorlar elektrik enerjisinden üretilen elektromanyetik alanı kullanarak mekanik hareket elde eden cihazlardır.(D)

34. (…) Fırça ve kolektör kullanılan motorlara fırçalı DC motor denir. (D)

35. (…) Endüvi (Rotor); DC dinamo, DC motor ve AC seri motorun, sabit (hareketsiz) kısmıdır. (Y)

36. (…) DC ve AC ile çalışan kolektörlü makinelerin kolektöre yapışarak elektrik akımının iletilmesini sağlayan parçalarına fırça (kömür) denir. (D)

37. (…) Fırçalı motorların stator bölümü hareketli mıknatıstan yapılmış olanlarına sabit mıknatıslı motor denir. (Y)

38. (…) Fırçalı motorların stator bölümü elektro mıknatıstan yapılmış olanlarına elektro mıknatıslı motor denir. (D)

39. (…) DC motorların hareketli kısımları olan rotor bölümündeki manyetik alanın doğal yoldan karşılandığı motor türü fırçasız DC motordur. (D)

40. (…) Step motorlar sargılarına uygulanan elektrik palsine göre istenen miktarda (7,5 ile 90 derece arası) dönme yapabilen motorlardır. (D)

41. (…) Step motorların mikrobilgisayar sistemleri ile kontrolü zordur. (Y)

42. (…) Step motorların durdurulması ve çalıştırılması sırasında zaman gecikmesi vardır. (Y)

43. (…) Servo motorlar sürekli hareket gösteren motorlardır; pozisyon ve hız kontrolü için kapalı çevrimde geri besleme işaretleri kullanırlar. (D)

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Yorum Yap