SQL Sorgu Örnekleri-1 - Bilişim Konuları

SQL Sorgu Örnekleri-1

SELECT KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1.Soru: İşçi tablosundaki tüm kayıtları listeleyin.

 

Cevap: select * from isci

 

2.Soru: İşçi tablosundaki işçinin adını ve soyadını listeleyin.

 

Cevap: select ad,soyad,from isci

 

3.Soru: İşci tablosundaki cinsiyeti kız (K) olan kayıtları listeleyiniz.

 

Cevap: select * from isci where cinsiyet=’K’

 

4.Soru: İşçi  tablosundaki E durumunu bir kez görülecek şekilde listeleyiniz.

 

Cevap: select distinct E durumu from isci

 

5.Soru:İşçi tablosundaki cinsiyeti Kız ve Erkek durumu Üniversite olan kayıtları listeleyiniz.

 

Cevap: select * from isci where cinsiyet=’K’ and e durumu=Üniversite”

 

6.Soru: İşçi tablosundaki doğum yerini ve  cinsiyetini listeleyiniz.

 

Cevap: Select dyeri,cinsiyeti,from isci

 

7. SORU: İşçi tablosundaki İşçinin adını, soyadını ve Eğitim Durumunu olarak listeleyiniz.

 

Cevap: select iscad,iscsoyad,iscEdurumu.’ from ogrenci

 

8.Soru: İşçi  tablosundaki İşçinin adını ve soyadını birleştirip, adsoyad olarak listeleyiniz. (as kullanım örneği)

 

Cevap: select İscad+iscsoyad as ‘Ad Soyad’ from ogrenci

 

9.Soru İşçi tablosundaki Adı ‘A’ harfi ile başlayan İşçileri  listeleyiniz.

 

Cevap: select * from İsci where iscad like ‘A%’

 

10.Soru: İşçi tablosundaki İşçilerin adı A, S ve F ile başlayan öğrencileri listeleyiniz.

 

Cevap: select * from isci where iscad like ‘[ASF]%’

 

DELETE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1.SORU:  İşçi no su 8 olan kaydı silmek için kullanılan komut nedir?

 

Cevap: Delete From isci WHERE iscino=8

 

2.Soru: İşçiler tablosundaki tüm kayıtları silmek için kullanılan komut nedir?

 

Cevap: Delete*From İsci

 

3.Soru: İşçi  Tablosundaki  Yamaç isimli kişiyi silmek için kullanılan komut nedir?

 

Cevap: delete from isci where ad=”yamaç”

 

4.Soru: İşçi tablosundaki  Şehri İstanbul  olan kaydı silmek için kullanılan komut nedit?

 

Cevap: DELETE FROM musteriler Where şehir=”istanbul”

 

5.Soru: işçi  tablosundan numarası 6.  olan kaydı ilgili tablodan silme görevini yapan komut nedir?

 

Cevap: DELETE FROM DERSLER WHERE isci-6;

 

6.Soru:  isçi  tablosundan numarası 1 olan kaydı ilgili tablodan silme görevini yapan komut nedir?

 

Cevap: DeleteFrom numara Where numarası-1

 

7.Soru: İşçi tablosundaki  Cinsiyeti kız Olan kişileri silmek için Kullanılan komut nedir?

 

Cevap: delete from isci were cinsiyet=”kız”

 

8.Soru: İşçi tablosundaki  Şehri tokat olan kaydı silmek için kullanılan komut nedir?

 

Cevap: DELETE FROM musteriler Where şehir=”Tokat”

 

9.soru: İşçi tablosundaki  cinsiyeti erkek olan kayıtları silmek için kullanılan komut nedir ?

 

Cevap: Cevap: delete from isci were cinsiyet=”erkek”

 

10.Soru: İşçi tablosundaki  ismi S  ile başlayan isimleri silmek için kullanılan komut nedir?

 

Cevap: Delete from isci where isim=”s”

 

INSERT INTO KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1.Soru: İşçi   tablosuna  Buğra TAŞTAN isimli yazarı ekleyin.

           

Cevap: insert into yazar(yazarad,yazarsoyad) values(Bugra TAŞTAN)

 

2.Soru: İşçi tablosundaki  Biyografi türünü tür tablosuna ekleyiniz.

 

Cevap: insert into tur values(‘Biyografi’)

 

3.Soru: İşçi tablosundaki rastgele bir İşciyi yazarlar tablosuna yazar olarak ekleyiniz.

 

Cevap: insert into yazar(yazarad, yazarsoyad) select top 1 iscad,iscsoyad from isci order by newid()

 

4.Soru: İşçi tablosundaki  numarası 10 ile 15 arasındaki işçileri yazar olarak ekleyiniz.

 

Cevap: insert into yazar(yazarad, yazarsoyad) select iscad,iscsoyad from isci where iscno between 10 and 15

 

5.Soru: İşçi tablosundaki  yamaç Koçovalı isimli yazarı ekleyip yazar numarasını yazdırınız.(Not: Otomatik arttırmada son arttırılan değer @@IDENTITY değişkeni içinde tutulur.)

 

Cevap: insert into yazar(yazarad, yazarsoyad) values(‘yamaç’,’koçovalı’) select @@IDENTITY

 

6.Soru: İşçi tablosundaki  numarası 5 ile 9 arasındaki işçileri yazar olarak ekleyiniz.

 

Cevap: insert into yazar(yazarad, yazarsoyad) select iscad,iscsoyad from isci where iscno between 5 and 9

 

7.Soru: ”tablo_adi ” tablosunda yeni bir satıra sıralı olarak verilerin girişini yapmasını sağlayan komut nedir?

 

Cevap: INSERT INTO tablo_aadi values (bilgi1;bilgi2;bilgi;3)

 

8.Soru: Aşağıdaki SQL deyimi "isçiler" tablosuna yeni bir kayıt ekler:

 

Cevap: INSERT INTO Customers (CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country) VALUES (‘Cardinal’, ‘Tom B. Erichsen’, ‘Skagen 21’, ‘Stavanger’, ‘4006’, ‘Norway’);

 

9.Soru: Aşağıdaki SQL deyimi yeni bir kayıt ekleyecektir, ancak yalnızca "Müşteri Adı", "Şehir" ve "Ülke" sütunlarına veri ekleyecektir (Müşteri Kimliği otomatik olarak güncellenecektir):

 

Cevap: INSERT INTO Customers (CustomerName, City, Country) VALUES (‘Cardinal’, ‘Stavanger’, ‘Norway’);

 

10.Soru: İşçi tablosundaki  Emre Çelenk isimli yazarı ekleyin.

           

Cevap: insert into yazar(yazarad,yazarsoyad) values(Emre Çelenk)

 

UPDATE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1.Soru: İşçi tablosundaki  6. sıradaki işçinin  numarası 3 olan işçiye  geçirin.

 

Cevap: update isci set sıra=’6′ where ogrno=3

 

2.Soru: İşçi tablosundaki  a sınıfındaki tüm işçileri b sınıfına aktarın

 

Cevap: update isci set isci=’A’ where isci=’B’

 

3.SORU: İşçi tablosundaki  ali isimli kişinin yaşını 20 yaş arttırınız.

 

CEVAP: Update odev set=yas+20 where ad=’riza’

 

4.soru: Tablodaki dilan isimli kişinin yaşını 15 yaş eksiltiniz ?

 

Cevap: Update isci set=yas-15 where ad=’dilan’

 

5.Soru: İşçi tablosundaki    numarası 12 olan personelin maaşını 100 artıran programı yazınız?

 

Cevap:UPDATE isci SET maas=maas=+100WHERE ID=12

 

6.Soru: İşçi tablosundaki  numarası 8 olan personelin maaşını 100 eksilten programın kodunu  yazınız?

 

Cevap:UPDATE isci SET maas=maas=-100WHERE ID=8

 

7.Soru İşçi tablosundaki  tüm İşçilerin maaşını 150 TL artıran programın kodunu yazınız?

 

Cevap:update isci set maas=maas+150

 

8.Soru: İşçi tablosundaki  işçi no su 3 olan kaydın yaşını 20 olarak değiştirebilmeyi yapan kodu yazınız?

 

Cevap: update isci setyas=20 whereisci no=3

 

9.Soru: 1A bölümümündeki  işçileri 2B bölümüne aktaran programın kodunu yazınız;?

 

Cevap: updateisci set bolum=”1A” where bolum=”2B”

 

10.Soru: İşçi tablosundaki   işçi no su 5 olan kaydın yaşını 13 olarak değiştirebilmeyi yapan kodu yazınız?

 

Cevap: update isci setyas=13 whereisci no=5

 

ORDER BY KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1.Soru:  işçi  tablosundaki tüm veriler (*) dtarihi alanına göre artan sırada seçilecek?

 

Cevap: SELECT * FROM isci ORDER BY dtarihi ASC

 

2.Soru :işçi tablosundaki tüm veriler maaş alanına göre azalan sırada seçilecek:

 

Cevap: SELECT * FROM isci ORDER BY maas DESC

 

3.Soru: İşçi  tablosundaki tüm veriler d yeri alanına göre azalan sırada seçilecek:

 

Cevap: SELECT * FROM isci ORDER BY dyeri DESC

 

4.Soru: işçi tablosundaki tüm verileri önce bölümlere göre A’dan Z’ye doğru, eğer bölümlerde eşit kayıtlar varsa da d tarihi alanına göre azalan sırada listeleme?

 

Cevap: SELECT * FROM isci ORDER BY bolum ASC, dtarihi DESC

 

5.Soru: Soru İşçi  tablosundaki tüm veriler E durumu alanına göre azalan sırada seçilecek:

 

Cevap: SELECT * FROM isçi ORDER BY e durumu DESC

 

LIKE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1.Soru: İşçi tablosundaki  soyadının ikinci karakteri ç olan bütün alanları listeler.

 

Cevap: SELECT * FROM İsçi Tablosu WHERE Soyad LIKE "?ç*"

 

2.Soru: İşçi listesindeki işçi no dört basamaklı ve üçüncü basamağı 0 (sıfır) olan bütün alanları listeler.

 

Cevap: SELECT * FROM İsçi Tablosu WHERE isciNo LIKE "??0?"

 

3.Soru: İşçi tablosundaki  Adı 5 karakterli ve ikinci karakteri e olanların Ad, Soyad  ve Doğum Tarihini ekrana listeler.

 

Cevap: SELECT Ad, Soyad, DogumTarihi FROM İ İsçi Tablosu WHERE Ad LIKE “?e???"

 

4.Soru: İşçi  tablosundaki  Adı iki karakterli ve  ikinci karakteri e olanların hepsini ekrana listeler.

 

Cevap: SELECT * FROM İsçi Tablosu WHERE Ad LIKE “?e"

 

5.Soru: İşçi tablosundaki Adı Z ile başlayan bütün alanları listeler.

 

Cevap: SELECT * FROM İsçi Tablosu WHERE Ad LIKE “Z*"

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap

1 Yorum