SQL Sorgu Örnekleri-11 - Bilişim Konuları

SQL Sorgu Örnekleri-11

SELECT KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1. Öğrenci tablosundaki tüm kayıtları listeleyin.

 

select * from ogrenci

 

2. Öğrenci tablosundaki öğrencinin adını ve soyadını ve sınıfını listeleyin.

 

select ograd,ogrsoyad,sinif from ogrenci

 

3. Öğrenci tablosundaki cinsiyeti Kız ve Sınıfı 10A olan öğrencileri listeleyiniz.

 

select * from ogrenci where cinsiyet=’K’ and sinif=’10A’

 

4. Öğrenci tablosundaki 10A veya 10B sınıfındaki öğrencilerin adını, soyadını ve sınıfını listeleyiniz.

 

Select ograd, ogrsoyad, sinif from ogrenci where sinif=’10A’ or sinif=’10B’

           

5. Öğrenci tablosundaki öğrencinin adını, soyadını ve numarasını okul numarası olarak listeleyiniz.

 

select ograd,ogrsoyad,ogrno as ‘okul numarası’ from ogrenci

 

7. kitap tablosundaki sayfa sayısı 50 ile 200 arasında olan kitapların adını ve sayfa sayısını listeleyiniz.

 

select * from kitap where sayfasayisi between 50 and 200

 

8. Öğrenci tablosunda adı Fidan, İsmail ve Leyla olan öğrencileri listeleyiniz.

 

select * from ogrenci where ograd in (‘Fidan’,’İsmail’,’Leyla’)

 

9. Öğrenci tablosundaki sınıfı 9A olan Erkekleri veya sınıfı 9B olan kızların adını, soyadını, sınıfını ve cinsiyetini listeleyiniz.

 

select ograd,ogrsoyad,sinif,cinsiyet from ogrenci where (sinif=’9A’ and cinsiyet=’E’) or (sinif=’9B’ and cinsiyet=’K’)

 

10. Öğrenci tablosunda doğum yılı 1989 olan öğrencileri listeleyiniz.

 

select * from ogrenci where dtarih between ’01/01/1989′ and ’12/31/1989′

 

DELETE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1- Örnek ismini ikici harfi a olan kayıtları siler

 

DELETE FROM ogrenci WHERE adi like ‘_a%’;

 

2- Örnek notu 50 den küçük olan kayıtları siler

 

DELETE FROM ogrenci WHERE notu <50;

 

3- Örnek bilgisayar öğrencilerinin tüm not bilgilerini notlar tablsoundan silen sql komutu

 

DELETE FROM notlar WHERE no IN(SELECT no FROM ogrenci where bölüm ’531’ )

 

4- örnek: yazar tablosunu kaldırmak için gerekli olan sql deyimini yazınız.

 

DROP TABLE yazar

 

5- örnek: isimi Aykut olan öğrenciyi siliyoruz.

 

DELETE FROM tblogrenci WHERE isim=‘Aykut’;

 

6- elma tablosunun id nosu 5’ten büyük olan verileri siler

 

DELETE FROM elma WHERE id > ‘5’

 

7- elma tablosunun id nosu 5 ile 10 arasında olan verileri siler

 

DELETE FROM elma WHERE id BETWEEN 5 AND 10

 

8- elma tablosunun cins alanı "amasya" olan kayıt(lar)ı siler.

 

DELETE FROM elma WHERE cins = ‘amasya’

 

9- elma tablosundan id nosu 1 olan veriyi siler;

 

DELETE FROM elma WHERE id = ‘1’

 

10- Doğum yeri İzmir olan 11b sınıfındaki erkek öğrencileri silin

 

DELETE FROM ogrenci WHERE dogum_yeri=’izmir’ AND sinif=’11B’ AND cinsiyet=’E’;

 

LIKE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1- ev kelimesi ile başlayan kayıtlar(eve, evde, eve giderken, evli…)

 

SELECT * FROM TabloAdi WHERE AlanAdi LIKE ‘ev%’

 

2- içerisinde Ankara kelimesi geçen kayıtlar

 

SELECT * FROM TabloAdi WHERE AlanAdi LIKE ‘%Ankara%’

 

3- karakterden oluşan, son 2 karakteri en ve ilk karakteri herhangi bir karakter olan kayıtlar(sen, ben, fen…)

 

SELECT * FROM TabloAdi WHERE AlanAdi LIKE ‘_en’

 

4- A ile K arasındaki tüm harflerle (A ve K dadil) başlayan tüm kayıtlar(Ahmet, Burak, Esra, Kemal…)

 

SELECT * FROM TabloAdi WHERE AlanAdi LIKE ‘[A-K]%’

 

5- A ile L arasındaki harfler dışındaki harfler ile başlayan tüm kayıtlar(Melih, Mustafa, Sevcan)

 

SELECT * FROM TabloAdi WHERE AlanAdi LIKE ‘[^A-L]%’

 

INSERT INTO KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1- Adı Ali Dursun olan yazarı yazarlar tablosuna ekleyelim;

 

Insert into yazar(yazarad,yazarsoyad) values (‘ali’,’dursun’)

 

2- Adı Ali Dursun olan yazarı yazarlar tablosuna ekleyelim;

 

Cevap: Insert into yazar(yazarsoyad,yazarad) values (‘dursun’,’ali’)

 

3- Adı Ali Dursun olan yazarı yazarlar tablosuna ekleyelim;

 

Insert into yazar values (‘ali’,’dursun’)

Insert into yazar values (Null,’ali’,’dursun’)

 

4- Adı Yaşar Kemal ve Mahmut Demir olan iki yazarı yazar tablosuna tek sorgu ile ekleyiniz.

 

Insert into yazar(yazarad,yazarsoyad) values (‘Yaşar’,’Kemal’),(‘Mahmut’,’Demir’)

 

5- Örn: 10C sınıfı öğrencilerinin adını soyadını yazarlar tablosuna ekleyelim

 

Insert into yazar(yazarad,yazarsoyad) Select ograd,ogrsoyad from ogrenci where sinif = ’10C’

 

6- Tablomuzdaki bütün alanları kopyalama:

 

INSERT INTO personel_yedek SELECT * FROM personel

 

7- Tablomuzdaki alanların adını değiştirerek kopyalama:

 

INSERT INTO personel_yedek (isim, sehir) SELECT  ad_soyad, sehir FROM personel

 

8- Belli kritere göre seçilen kayıtları kopyalama

 

INSERT INTO istanbul_personelleri (isim) SELECT ad_soyad FROM personel WHERE sehir=’istanbul’

 

9- Kırmızı ile yazdıklarım bir öğrenci için girilecek bilgilerdir.

 

mysql_query("INSERT INTO ogrenciler (`no`,`isim`)VALUES(´18´,´Aybars´)");

 

10- Personel tablosunda sadece Personel_no ve Bölümü alanlarına veri girişi yapmak istiyorsak SQL sorgu kodu aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

INSERT INTO PERSONEL(Personel_no, Bölümü) VALUES (18, ‘Müzik’);

 

ORDER BY KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1- Küçükten büyüğe sıralama için ASC anahtarını koymayabilirsiniz. Zaten default olarak sonuçlar bu şekilde geliyor

 

SELECT * FROM SONUCLAR ORDER BY OGRENCI_NO

 

2- Sorgularımızı DESC anahtar kelimesini kullanarak büyükten küçüğe olacak şekilde revize edelim.

 

SELECT * FROM SONUCLAR ORDER BY OGRENCI_NO DESC

 

3- Burada, çok sayıda alana göre sıralama, farklı sıralama kriterlerine göre gerçekleştirilebilir. Örneğin aşağıdaki SELECT komutu ile ad alanına göre artan, soyad alanına göre azalan, maas alanına göre artan sıralanmış tablo elde edilmektedir.

 

SELECT sicil,ad,soyad,maas FROM Personel ORDER BY ad ASC,soyad DESC,maas ASC;

 

4- Personel isimli bir tabloda sicil, ad, soyad, maas sütunları olsun. Maaşa göre artan sırada (küçükten büyüğe doğru) sıralı olarak listeleyiniz.

 

SELECT sicil,ad,soyad,maas FROM Personel ORDER BY maas ASC;

 

5- Her bölümdeki ortalama maaş nedir?

 

SELECT bol_no,AVG(maas) FROM Personel GROUP BY bol_no;

 

UPDATE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1. Elemanlar tablosundan maaşı 1500 TL den az olanların maaşlarını 1800 TL olarak güncelleyin.

 

update elemanlar set maas = 1800 where maas < 1500

 

2. Şirket çalışanlarından Leyla’nın maaşını 2000 tl olarak güncelleyiniz.

 

update elemanlar set maas=2000 where ad=’leyla’

 

3. Ali işten ayrıldığı için onun yerine gelen Hakanın bilgilerini şu şekilde güncelleyiniz Ad = Hakan Maaş = 2200 Tc = 6321456.

 

update elemanlar set ad=’Hakan’, maas=2200, tc=6321456 where ad=’Ali’

 

4. elma tablosundan id nosu 1 olan veri(ler)in cins alanını amasya yapar.

 

UPDATE elma SET cins = ‘amasya’ WHERE id = ‘1’

 

5. Örnekte ‘Global Fast Foods’ veriabanındaki bir mü şterinin telefon numarası UPDATE komutu kullanılarak de ğiştirilmektedir. ‘copy_f_customers’ tablosu bu i şlemde kullanılmaktadır.

 

UPDATE copy_f_customers Set phone number=’05489752159’ WHERE id=123;

 

6. Global Fast Foods’ veritabanı kullanılarak mü şteri numarası 123 olan satır silmek için bir örnek verilmektedir.

 

DELETE FROM copy_ f_customers WHERE ID =123;

 

7. 2500 tl’den fazla maaş ve 200 tl’den az prim alan personellerin primini 50  tl arttırın

 

UPDATE personel SET prim=prim+50 WHERE maas>2500 AND prim<200;

 

8. işe balsama tarihi 2015 öncesi veya primi 300 tl’nin altında olanların maaşına 100 tl zam yapın

 

UPDATE personel SET maas=maas+100 WHERE ise_baslama_tarihi<‘2015.01.01’ or prim<300;

 

9. Öğrenci listesi tablosun’da ki adı deniz olan bütün kayıtların bölümünü bilişim olarak değiştirir.

 

UPDATE OgrenciListesi SET Bolum =” Bilişim” WHERE Ad=”Deniz”;

 

10. Ogrenci Listesindeki bütün ad alanındaki verileri Deniz yapar. (bu kullanıma dikkat etmeli. Şart verilmediği için bütün ad alanındaki verileri Deniz yapacaktır.)

 

UPDATE OgrenciListesi SET ad="Deniz";

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Yorum Yap