SQL Sorgu Örnekleri-2 - Bilişim Konuları

SQL Sorgu Örnekleri-2

SELECT KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

Soru1.Personeller tablosundaki tüm kayıtları listeleyin.

 

Cevap: select * from personel

           

Soru2. Personeller tablosundaki Personelin adını ve soyadını  listeleyin.

 

Cevap: select perad,persoyad, from personel

 

Soru3. Öğrenci tablosundaki cinsiyeti kız (K) olan kayıtları listeleyiniz.

 

Cevap: select * from ogrenci where cinsiyet=’K’

 

Soru4.Öğrenciler tablosundaki sınıfların adını her sınıf bir kez görülecek şekilde listeleyiniz.

 

Cevap: select distinct sinif from ogrenci

 

Soru5.Öğrenci tablosundaki cinsiyeti Kız ve Sınıfı 8A olan öğrencileri listeleyiniz.

 

Cevap: select * from ogrenci where cinsiyet=’K’ and sinif=’8A’

 

Soru6.Öğrenci tablosundaki 1A veya 1B sınıfındaki öğrencilerin adını, soyadını ve sınıfını listeleyiniz.

 

Cevap: select ograd, ogrsoyad, sinif from ogrenci where sinif=’1A’ or sinif=’1B’

 

Soru7: Öğrenci tablosundaki öğrencilerden adı C, İ ve Z ile başlayan öğrencileri listeleyiniz.

 

Cevap: select * from ogrenci where ograd like ‘[CİZ]%’

 

Soru8: Öğrenci tablosunda adı Kerem, Can ve Canan olan öğrencileri listeleyiniz.

 

Cevap: select * from ogrenci where ograd in (‘Kerem’,’Canl’,’Canan’)

 

Soru9. Öğrenci tablosundaki Adı ‘D’ harfi ile başlayan öğrencileri listeleyiniz.

 

Cevap: select * from ogrenci where ograd like ‘D%’

 

Soru10.kitap tablosundaki sayfa sayısı 20 ile 130 arasında olan kitapların adını ve sayfa sayısını listeleyiniz.

 

Cevap: select * from kitap where sayfasayisi between 20 and 130

 

DELETE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

Soru1:Yazar tablosundaki 25 numaralı yazarı silin.

 

Cevap: delete from yazar where yazarno=’25’;

 

Soru2:Öğrenci tablosundaki 10 numaralı öğrenciyi silin.

 

Cevap: delete from ogrenci where ograncino=’10’;

 

Soru3: Personeller tablosundaki adı Ahmet olanları silin.

 

Cevap: delete from personeller where adi=’ahmet’;

 

Soru4:Personeller tablosundaki Yaşı 20 olanları  silin.

 

Cevap: delete from personel where yasi=’ 20’

 

Soru5. Öğrenci tablosundaki cinsiyeti kız (K) olan kayıtları silin.

 

Cevap: delete * from ogrenci where cinsiyet=’K’;

 

Soru6: Hemşire tablosundaki 5 numaralı hemşireyi silin.

 

Cevap: delete from hemsire where hemsireno=’5’;

 

Soru7: Personel tablosundaki boyu 1.80 olanları silin.

 

Cevap: delete from personeller where boy=’1.80’;

 

Soru8: Yabancı dili İngilizce olanları silin.

 

Cevap: delete from personeller where y-dil=’ingilizce’;

 

Soru9: Personel tablosundaki maaşı 3000 TL’den fazla olan kayıtları silin.

 

Cevap: DELETE FROM personel WHERE maas>3000

 

Soru10: Personel tablosundaki Kilosu 60 olanları silin.

 

Cevap: delete from personeller where kılo=’60’;

 

INSERT INTO KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

Soru1. Yazar tablosunu MURAT TAN isimli yazarı ekleyin.

 

Cevap: INSERT INTO yazar(yazarad,yazarsoyad) values(‘Murat’,’Tan’)

 

Soru2. Spor tablosuna spor dalı ‘halter’ olan kaydı ekleyiniz.

 

Cevap: INSERT INTO spor_dali values(‘halter’)

 

Soru3. Öğrenci tablosundaki 10A sınıfı olan KAAN BOZOK isimli erkek, sınıfı 9B olan ÇİĞDEM ÜLGEN isimli kız ve sınıfı 11C olan YETER CAN isimli kız öğrencileri tek sorguda ekleyin.

 

Cevap: INSERT INTO ogrenci(ograd,ogrsoyad,sinif,cinsiyet)  Values(‘Kaan’,’Bozok’,’10A’,’E’),(‘Çiğdem’,’Ülgen’,’9B’,’K’),(‘Yeter’,’Can’,’11C’,’K’)

 

Soru4. Futbolcu tablosuna EMRE AKBABA  isimli futbolcuyu ekleyin.

 

Cevap: INSERT INTO futbolcu(fubolcuad,fubolcusoyad) values(‘EMRE’,’AKBABA’)

 

Soru5. “futbolcu_adi” tablosunda yeni bir satıra sıralı olarak verilerin girişini yapmasını sağlayan komut nedir.

 

Cevap: INSERT INTO tablo_adiVALUES(‘bilgi1’,’bilgi2’,’bilgi3’)

  

Soru6. Doktor tablosuna Salih Ozan Korkmaz  isimli doktoru ekleyin.

 

Cevap: INSERT INTO Doktor(doktorad,doktorsoyad) values(‘SALİH OZAN’,’KORKMAZ’)

 

Soru7. Ders tablosuna yabancı dili “İngilizce” olan kaydı ekleyiniz.

 

Cevap: INSERT INTO yabanci_dil values (‘İngilizce’)

 

Soru8. “futbolcu_adi” tablosunda yeni bir satıra “Alan1”,”Alan3”ve”Alan6”sırasıyla”Bilgi1”,”Bilgi2”ve “Bilgi3” verilerin yerleştirmesini sağlayan komut nedir.

 

Cevap: INSERT INTO tablo_adi(alan1,alan3,alan6) VALUES(‘bilgi1’,’bilgi2’,’bilgi3’)

 

Soru9. Personel tablosuna cinsiyeti ‘kız’ olan kaydı ekleyiniz.

 

Cevap: INSERT INTO cınsıyet values(‘kız’)

 

Soru10:Personeler  tablosuna  yeni bir kayıt ekleyin

 

Cevap: INSERT INTO personel VALUES("4", "Emin", "Yiğit", "E", "İstanbul", 2500)

 

UPDATE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

Soru1. Öğrenci tablosundaki 10B sınıfındaki öğrenci numarası 3 olan öğrenciyi 10C sınıfına geçirin.

 

Cevap: update ogrenci set sinif=’10C’ where ogrno=3

 

Soru2. Öğrenci tablosundaki 7A sınıfındaki tüm öğrencileri 7B sınıfına aktarın

 

Cevap: update ogrenci set sinif=’7A’ where sinif=’7B’

 

Soru3. Öğrenci tablosundaki Tüm öğrencilerin puanını 5 puan arttırın.

 

Cevap: update ogrenci set puan=puan+5

 

Soru4. Öğrenci tablosundaki Tüm öğrencilerin puanını 5 puan azaltın.

 

Cevap: update ogrenci set puan=puan-5

           

Soru5: Personel tablosundaki ID numarası 61 olan personelin maaşını 100 arttırın.

 

Cevap: UPDATE personel SET maas=maas+100 WHERE ID=61

 

Soru6. Asker tablosundaki 20A bölüğünüdeki tüm askerleri 20B bölüğüne aktarın

 

Cevap: update asker set boluk=’20A’ where boluk=’20B’

 

Soru7. Öğretmen tablosundaki Tüm öğretmenlerin maaşını 500 tl arttırın.

 

Cevap: update ogretmen set maas=maas+500

 

Soru8. Müşteri Tablosundaki Müşteri nosu 1 olan kaydın puanını 25 olarak değiştirebilmeyi yapan komutu nedir

 

Cevap: update musteriler setpuan=25 where musterino=3

                       

Soru9. Personel tablosundaki ID numarası 11 olan personelin maaşını 50 azaltın.

 

Cevap: UPDATE personel SET maas=maas-50 WHERE ID=11

 

Soru10. Personeller Tablosundaki  Ali isimli kişinin yaşını 4 yaş artırınız

 

Cevap: Update personel set=yas+4 where ad=’ali’

 

ORDER BY KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

Soru1: Yukarıdaki Okul tablosunda öğrencileri not ortalamasına göre küçükten büyüğe dizmek istersek yapmamız gereken kod;

 

Cevap: SELECT * FROM Okul_Tablosu ORDER BY Ortalama;

 

Soru 2: Aynı sıralamayı büyükten küçüğe yapmak istersek, yani öğrencileri en başarılıdan itibaren sıralamak istersek uygulanması gereken kod aşağıdaki gibi olmalıdır.

 

Cevap: SELECT * FROM Okul_Tablosu ORDER BY Ortalama DESC;

 

Soru3: Yukarıdaki sınavlar tablosunda küçükten büyüğe ders ismine göre sıralama yapılacak ise;

 

Cevap: SELECT * FROM Sinav_Tablosu ORDER BY Ders;

 

Soru4: Yukarıdaki Okul tablosunda öğrencileri not toplamına göre küçükten büyüğe dizmek istersek yapmamız gereken kod;

 

Cevap: SELECT * FROM Okul_Tablosu ORDER BY Toplam;.

 

Soru5: Yukarıdaki okul tablosunda adına göre sıralama yapılacak ise;

 

Cevap: SELECT *FROM ogrenci_bilgileriORDER BY adi;

 

LIKE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

Soru1: Musteriler tablosunda şehri S ile başlayan kayıtları listeleyelim.

 

Cevap: SELECT * FROM musteriler WHERE sehir LIKE ‘s%’

 

Soru2: Musteriler tablosunda şehri s ile biten kayıtları listelemek için;

 

Cevap: SELECT * FROM musteriler WHERE sehir LIKE ‘%s’

 

Soru3: Musteriler tablosunda şehrin içerisinde “an” bulunan kayıtları listelemek için;

 

Cevap: SELECT * FROM musteriler WHERE sehir LIKE ‘%an%’

 

Soru4: Musteriler tablosunda soyadının içinde s harfi olanları bulın;

 

Cevap: SELECT *FROM musteriler WHERE soyadi Like "s*";

 

Soru5: Musteriler tablosunda adı o ile başlayan kayıtları listeleyelim.

 

Cevap: SELECT * FROM musteriler WHERE adi LIKE ‘o%’

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap