SQL Sorgu Örnekleri-3 - Bilişim Konuları

SQL Sorgu Örnekleri-3

SELECT KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1-)Müşteri  tablosundaki bulunan ad,şehir sütunlarını listelemek için kullanılan komut nedir?

 

Select ad,sehir FROM musteri

           

2-) Müşteri tablosundaki tüm kayıtları listelemek için kullanılan komut nedir?

 

Select *From musteri

 

3-) İstanbul olan kayıtları listelemek için kullanılan komut nedir?

 

SELECT * FROM musteri WHERE sehir=’istanbul’

 

4-) cinsiyet “K” olan kayıtları listelemek için kullanılan komut nedir?

 

SELECT * FROM musteri WHERE cinsiyet=’K’

 

5-)  cinsiyeti ‘K’ olan ve Şehri “Samsun” yada “Sivas” olanları listelemek kullanılan komut nedir?

 

SELECT * FROM musteri WHERE cinsiyet=’K’ AND (City=’Samsun’ OR City=’Sivas’)

 

6-) kayıtları ad sütünuna göre artan olarak sıralayan komut nedir?

 

SELECT * FROM musteri ORDER BY ad

 

7-) kayıtları ad sütünuna göre azalan olarak sıralayan komut nedir?

 

SELECT * FROM musteri ORDER BY ad DESC

 

8-)Z den A’ya doğru sıralama için kullanılan komut nedir?

 

SELECT  alanlar FROM tablo_adi ORDER BY alan_adi ASC

 

9-)A den Z’ye doğru sıralama için kullanılan komut nedir ?

 

SELECT alanlar FROM tablo_adi ORDER BY alan_adi DESC

 

10-) cinsiyeti ‘E’ olan ve Şehri “İstanbul” yada “Ankara” olanları listelemek kullanılan komut nedir?

 

SELECT * FROM musteri WHERE cinsiyet=’E’ AND (City=’İstanbul’ OR City=’Ankara’)

   

DELETE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1-)  musterino su 9 olan kaydı silmek için kullanılan komut nedir?

 

DELETE FROM musteriler WHERE musterino=9

 

2-) musteriler tablosundaki tüm kayıtları silmek için kullanılan komut nedir?

 

DELETE * FROM musteriler

 

3-) Tablodaki Ziya İsimli Kişiyi silmek için kullanılan komut nedir?

 

delete from odev where ad=’ziya’

 

4-) “tablo_adi” tablosundaki “Koşul 1” i sağlayan satırı silme komutu nedir?

 

DELETE FROM tablo_adi WHERE kosul1

 

5-)  (DERSLER tablosundan) Sınıfı 1 olan kaydı ilgili tablodan silme görevini yapan komut nedir?

 

DELETE  FROM DERSLER WHERE Sınıfı = 1

 

6-)(DERSLER tablosundan Numarası 298 olan kaydı ilgili tablodan silme görevini yapan komut nedir?

 

DELETE FROM NUMARA WHERE Numarası = 298

 

7-) Tablodaki Cinsiyeti kız olan Kişileri silmek için kullanılan komut nedir?

 

delete from odev where cinsiyet=’kız’

 

😎  şehiri Tokat olan kaydı silmek için kullanılan komut nedir?

 

DELETE FROM musteriler WHERE şehir=’tokat’

 

9-) Tablodaki Cinsiyeti erkek olan Kişileri silmek için kullanılan komut nedir?

 

delete from odev where cinsiyet=’erkek’

 

10-) Tablodaki ismi fatih olan Kişileri silmek için kullanılan komut nedir?

 

delete from odev where isim=’fatih’

 

INSERT INTO KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1-)  “tablo_adi” tablosunda yeni bir satıra sıralı olarak verilerin girişini yapmasını sağlayan komut nedir?

 

INSERT INTO tablo_adi VALUES(‘bilgi1′,’bilgi2′,’bilgi3’)

 

2-) tablo_adi” tablosunda yeni bir satıra “Alan 1”, “Alan 3” ve “Alan 6” sırasıyla “Bilgi 1”, “Bilgi2” ve “Bilgi 3” verilerini yerleştirmesini sağlayan komut nedir?

 

INSERT INTO tablo_adi(alan1,alan3,alan6) VALUES(‘bilgi1′,’bilgi2′,’bilgi3’)

 

3-)işçi tablosunda fatih isimli yazarı ekleyin

 

insert into yazar(yazarad,yazarsoyad)values(fatih)

 

4-)fizik türünü tür tablosuna ekleyiniz

 

insert into tur values(‘fizik’)

 

5-)işçi tablosunda rastgele bir işçiyi yazarlar tablosuna yazar olarak ekleyiniz

 

insert into yazar(yazarad,yazarsoyad) Select top 1 isciad,iscisoyad from isci order by newid()

 

6-)işci numarası 15 ile 25 arasındaki işçileri yazar olarak ekleyen kod nedir?

 

insert into yazar(yazarad,yazarsoyad) select isciad,iscisoyad from isci where iscino between 15 and 25

 

7-)hakan salman isimli yazarı ekleyip yazar numarasını yazdırınız

 

insert into yazar(yazarad,yazarsoyad) values(‘hakan’.’salman’) select  @@IDENTITY

 

8-)”sınıf” tablosunda yeni bir satıra sıralı olarak verilerin girişini yapmasını sağlayan komut nedir?

 

insert into sinif values(bilgi1;bilgi2;bilgi3;)

 

9-)hangi SQL deyimi “sınıf” tablosuna yeni bir kayıt ekler

 

İnsert into class(classname, contactname, address, city,postalcode, country)

 

10-) sınıf tablosunu fahri koç isimli yazarı ekleyin

 

insert into yazar(yazarad,yazarsoyad)values(fahri koç)

 

UPDATE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1-) Tablodaki Ahmet isimli kişinin yaşını 15 yaş arttırınız.

 

Update odev set=yas+15 where ad=’ahmet’

 

2-) musterino su 3 olan kaydın puanını 90 olarak değiştirebilmeyi yapan komut nedir?

 

UPDATE musteriler SET puan=90 WHERE musterino=3

 

3-) “tablo_adi” tablosundaki “Koşul 1” i sağlayan satırlardaki “Alan 1” e “Bilgi 1” i, “Alan 2” ye “Bilgi 2” yi yerleştirme komutu nedir?

 

UPDATE tablo_adi SET alan1=’bilgi1′,alan2=’bilgi2′ WHERE kosul1

 

4-) “tablo_adi” tablosundaki “Koşul 1” ve “Koşul 2” yi aynı anda sağlayan satırlardaki “Alan 3” e “Bilgi 1” i yerleştirme komutu nedir?

 

UPDATE tablo_adi SET alan3=’bilgi1′ WHERE kosul1 AND kosul2

 

5-)Personel tablsunda bulunan kayıtların bölümünü idari olarak değiştiren komut nedir?

 

UPDATE personel SET bolum=’İdari’

 

6-)şartı sağlayan iki kayıt güncellemesini sağlayan komut nedir?

 

UPDATE personel SET bolum=’Veri Güvenliği’ WHERE bolum=’Bilgi İşlem’

 

7-) Elemanlar tablosundan maaşı 1500 TL den az olanların maaşlarını 1800 TL olarak güncelleyen komut nedir ?

 

update elemanlar set maas = 1800 where maas < 1500

 

😎 Şirket çalışanlarından Leyla’nın maaşını 2000 tl olarak güncelleyen komut nedir ?

 

update elemanlar set maas=2000 where ad=’leyla’

 

9-) .Ali işten ayrıldığı için onun yerine gelen Hakanın bilgilerini şu şekilde güncelleyen komut nedir ? Ad = Hakan Maaş = 2200 Tc = 6321456.

 

Update elemanlar set ad=’Hakan’,maas=2200,tc=6321456 where ad=’Ali’

 

10-) Poyrazın maaşını 100 tl artırın fakat set değerine direk maas=2700 yazmadan gösteren komut nedir?

 

update elemanlar set maas=maas+100 where ad=’poyraz’

 

ORDER BY KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1-)  isim kolonuna küçükten büyüğe göre sıralayan komut nedir?

 

SELECT isim, soyisim FROM uyeler ORDER BY soyisim DESC

 

2-)Erkeklerden Türkiye’de olanları aldıkları maaşa göre artan şekilde sıralayan komut nedir?

 

SELECT * FROM personel WHERE cinsiyet=’E’ AND ulke=’Türkiye’ ORDER BY maas

 

3-) musteri tablosundaki kayıtları ad sütünuna göre artan ve azalan olarak sıralayan komut nedir?

 

SELECT * FROM musteri ORDER BY ad

 

4-) musteri tablosundaki kayıtları ad sütünuna göre azalan olarak sıralayan komut nedir?

 

SELECT * FROM musteri ORDER BY ad DESC

 

5-)işçi tablosunda tüm veriler(*) dtarihi alanına göre artan sırada seçtiren kod nedir?

 

SELECT * FROM isci ORDER BY dtarihi ASC

 

LIKE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1-)  Adı h ile başlayan isimleri gösteren kod nedir?

 

Select*from odev where ad like ‘h%’

 

2-) Adında a geçenleri gösteren kod nedir?

 

Select*from odev where ad like ‘%a%’

 

3-)  Başı 53 ile başlayan telefon numaralarını gösteren kod nedir?

 

Select*from odev where tel like ‘53%’

 

4-) Şehri s ile biten kayıtları listelemek için;

 

SELECT * FROM musteriler WHERE sehir LIKE ‘%s’

 

5-) Şehrin içerisinde “tan” bulunan kayıtları listelemek için;

 

SELECT * FROM musteriler WHERE sehir LIKE ‘%tan%’

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap