SQL Sorgu Örnekleri-4 | Bilişim Konuları

SQL Sorgu Örnekleri-4

SELECT KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1) Öğrenci tablosundaki tüm kayıtları select komutuyla  listeleyin.

 

Selact * from ogrenci

 

2) personel tablosundaki cinsiyeti (E)olan kayıtları select komutuyla  listelayin.

 

Select * from personel where cinsiyet=”E”

 

3) öğrenci tablosundaki  cinsiyeti erkek ve sınıfı 11A olan öğrencileri select komutuyla  listeleyiniz.

 

Select  * from ogrenci  where cinsiyet=”E” and sınıf=”11A”

 

4) öğrenci tablosundaki berat “B” harfi ile başlayan öğrencileri select komutuyla listeleyiniz.

 

Select * from ogrenci where ogrenci like “B%”

 

5) kitap tablosundaki sayıyı 10 ile 100 arasında olan kitapların  adını ve sayfa sayısını select komutuyla    listeleyiniz.

 

Select * from kitap where sayfasayısı between 10 and 100

 

6) öğrenci tablosunda adı Ahmet, Mehmet ve ayşe olan öğrencileri select komutuyla listeleyin.

 

Select * from ogrenci where ograd in (ahmet’,mehmet’,ayşe’)

 

7) öğrenci tablosundaki öğrencilerden adı a,d ve k ile başlayan  öğrencileri select komutuyla  listeleyiniz.

 

Select * from ogrenci where ograd like ‘[ADK]%

 

8) öğrencileri adına göre sıralayınız.

 

Select * from ogrenci order by ograd

 

9) öğrenci tablosundaki ilk 20 kaydını select komutuyla  listeleyin.

 

Select *top 20* from ogrenci

 

10) öğrencileri gruplarına göre listeleyin.

 

Select * from ogrenci order by sinif

 

DELETE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1) maaşı 2000 altında olanları ve tc si 555555 olan verileri delete komutuyla  silelim.

 

Delete  from elemanlar where tc =55555 and maas < 2000

 

2) personel tablosundaki tc si 1234567 olan veriyi delete komutuyla  silin.

 

Delete from  personel  where tc=1234567

 

3) 30 numaralı öğrenciyi  delete komutuyla  siliniz.

 

Delete from ogrenci  where ogrno  = 30

 

4) 11a sınıfının erkek öğrencilerini delete komutuyla    siliniz.

 

Delete from ogrenci  where sinif =’11A’ and  cinsiyet = ‘E’

 

5) Sayfasayısı  300’den az olan kitapların yazarlarını delete komutuyla  siliniz.

 

Delete from yazarlar where yazarno in (select yazarno  from kitap where sayfasayisi <300)

 

6) uzman adı Samet olan kayıtı  delete komutuyla  silin.

 

Delete from tablosunda uzmanım where adi =’samet’ 

 

7) çalışanlar tablosundaki tüm kayıtları delete komutuyla  silin.  

 

Delete * from çalışanlar

 

8) öğrencino su 8 olan kaydı delete komutuyla  silin.

 

Delete * from öğrenciler Where öğrencino=8

 

9) personeller  tablosundaki tüm kayıtları delete komutuyla    silin.

 

Delete*  from personeller

 

10) Tablodaki kemal isimli kişiyi  delete komutuyla  silin.

 

Delete * from odev where ad=’kemal’

 

INSERT INTO KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1) Yazar tablosunu YAHYA KEMAL BEYATLI isimli yazarı ınset into komutuyla  ekleyin.

 

İnsert into  yazar (yazarad , yazarsoyad ) values (‘yahya’,’ kemal’,’ beyatlı’)

 

2) Otobiyografi türünü tür tablosuna ınset into komutuyla  ekleyiniz.

 

İnsert into tur values (‘otobiyografi’)

 

3) 11A sınıfı olan berat Ahmet isimli erkek sınıfı 10B olan berra çakmak isimli kız ve sınıfı 12C elif sezer  isimli kız öğrencileri tek sorguda  ınset into komutuyla  ekleyin.

 

İnsert into ogrenci (ograd ,ogrsoyad , sinif ,cinsiyet ) Values (‘berat’,’ahmet’,’11A’,’E’),(‘berra ‘,çakmak’,’10B’,’k’),(‘elif’,’sezer’,’12C’,’k’)

 

4) Personel numarası 20 ile 60 arasındaki personelleri çalışan olarak ekle.

 

insert into çalışan(çalışanad ,çalışansoyad) select personelad ,personelsoyad from  personel  where personelno between 20  and 60

 

5) Arabalardan ford türünü tabloya ınset into komutuyla    ekleyiniz.

 

İnsert into tur  values(‘ford’)

 

6) Öğrenci tablosundaki  rastgale bir öğrenciyi yazarlar tablosuna yazar olarak ınset into komutuyla  ekleyiniz.

 

İnsert into yazar (yazarad , yazarsoyad) Select top 1 ograd , ogrsoyad from ogrenci Order by newid()

 

7) Yazar tablosunu ORHAN KEMAL  isimli yazarı ınset into komutuyla  ekleyin.

 

İnsert into  yazar (yazarad , yazarsoyad ) values (‘orhan’,’ kemal’)

 

8) Öğrenci numarası 40 ile 100 arasındaki öğrencileri yazar olarak ekleyin.

 

İnsert into yazar (yazarad,yazarsoyad) Select ograd ,ogrsoyad from ogrenci where ogrno between 40 and 100

 

9) Personel tablosunu Yusuf şimşek isimli  çalışanı ınset into komutuyla    ekleyin

 

İnsert into personel (personelad, personelsoyad) values (‘yusuf’,’şimşek’)

 

10) Hayvanlar türünü tür tablosuna ekleyiniz.

 

İnsert into tur values (‘hayvanlari’)

 

UPDATE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1) 11B sınıfındaki öğrenci numarası  3 olan öğrenciyi  11A sınıfına update komutuyla  geçirin.

 

Update ogrenci  set sinif =’11A’ where ogrno =3

 

2) 10A sınıfındaki tüm öğrencileri 11C sınıfına update komutuyla    aktarın.

 

Select *  from  ogrenci  where sinif=’11A’

 

3) Tüm öğrencilerin puanını 10 puan arttırır.

 

Update ogrenci  set puan=+10

 

4) Elemanlar tablosunda maaşı 1000 den az olanları maaşlarını 2000 tl olarak update komutuyla  güncelleyin.

 

Update elemanlar set maas = 2000 where maas < 1000

 

5) Şirket çalışanlarından ayşe nin maasını 2100 tl olarak update komutuyla    güncelleyin.

 

Update elemenlar  set maas =2100 where ad=’ayşe’

 

6) Mehmet işten ayrıldığı için onun yerine gelen hakanın  bilgilerini şu şekilde güncelleyiniz.Ad =hakan maas 3000 tc= 6452184

 

Update elemanlar  set ad= ‘hakan’ , maas=3000 , tc=6452184 where  ad=’mehmet’

 

7) Ahmet in maasını 200 tl arttırın fakat set değerine direk maas=3700 yazmadan.

 

Update elemanlar  set maas=maas+200 where ad=’ahmet’

 

8) Müşterino su 4 olan kaydın puanı 100 olarak update komutuyla    değiştirelim.

 

Update musteriler  set  puan =100 where musterino=4

 

9) Personeller tablosunda maaşı 2000 den az olanları maaşlarını 2500 tl olarak update komutuyla    güncelleyin.

 

Update personeller set maas = 2500 where maas < 2000

 

10) Tüm öğrencilerin puanını 20 puan arttırır.

 

Update ogrenci  set puan=+20

 

ORDER BY KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1) Müşteri tablosundaki kayıtları ad sütununa göre artan  ve azalan olarak order by komutuyla  sıralayalım.

 

Select * from  musteri  order by ad

Select * from  musteri  order by  ad desk

 

2) Personel tablosunda cinsiyeti  alanı ‘K’ olan kayıtların adı ve soyadı alanlarını diploma notu alanına göre azalan şekilde sıralayarak order by komutuyla  listeleyiniz.

 

Select adi soyadi  from personel where cinsiyeti =’K’ order by diploma notu desk

 

3) Öğrenci  tablosundaki  tüm kayıtların adı ve soyadı  alanlarını diplomanotu alanına göre artan şekilde sıralayarak order by komutuyla    listeleyiniz.

 

Select adi soyadi  from öğrenci order by diplomanotu 

 

4) Öğrenci l tablosundaki  tüm kayıt ve alanları karnenotu  alanına göre azalan şekilde sıralayarak order by komutuyla    listeleyiniz.

 

Select * from  öğrenci  order by karnenotu  desc

 

5) Personel tablosundaki kayıtları soyad sütununa göre azalan ve artan olarak orde by komutuna göre sıralayın.

 

Select * from personel order by soyad

Select * from personel order by soyad desk

 

LIKE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

          

1) Öğrenci  listesindeki adı ‘A’ ile başlayan  bütün alanları lıke komutuyla  listeleyiniz.

 

Select * from ogrencilistesi  where  ad lıke “?a’’

 

2) öğrenci  listesindeki öğrenci no sunun  ikinci rakamı 0 (sıfır)  olan ad soyad  alanlarını  ekrana lıke komutuyla    listeleyiniz.

 

Select  ad, soyad  from  öğrencilistesi where öğrencino  lıke “#0?”

 

3) Öğrenci  listesindeki adı iki karekterli  ve ikinci karekteri  k olanların hepsini ekrana           order by komutuyla listeleyiniz.

 

Select * from öğrencilistesi  where  ad lıke “?k”

 

4) Öğrenci listesindeki adı ‘m’ile biten bütün alanları lıke komutuyla    listeleyiniz.

 

Select * from öğrenci listesi where  ad lıke “?m’’

 

5) Personel listesindeki  soyadının ikinci karakteri  b  olan  bütün alanları lıke komutuyla    listeleyiniz.

 

Select * from  personellistesi  where soyad lıke “?b*”


<< Önceki Yazı

Sonraki Yazı >>

Leave a Comment