SQL Sorgu Örnekleri-6 - Bilişim Konuları

SQL Sorgu Örnekleri-6

SELECT KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1. Kitap tablosundaki tüm kayıtları listeleyin.

 

Cevap: select * from kitap

 

2. Kitap tablosundaki ismi (A) harfi ile başlayan kayıtları listeleyiniz.

 

Cevap: select * from kitap where cinsiyet=’A’

 

3. Öğrenci tablosundaki 10A veya 10B sınıfındaki öğrencilerin adını, soyadını ve sınıfını listeleyiniz.

 

Cevap: select ograd, ogrsoyad, sinif from ogrenci where sinif=’10A’ or sinif=’10B’

 

4. Moto tablosundaki motor hacmi 125 ile 1000 cc arasında olan motorların markasını ve motor hacmini listeleyiniz.

 

Cevap: select * from moto where motohacmi between 125 and  1000

 

5. Motor tablosunda markası Kawasaki, Bmw, Suzuki ve Yamaha olan öğrencileri listeleyiniz.

 

Cevap: select * from motor where motmark in (‘Kawasaki’,’Bmw’, ‘Suzuki’, ‘Yamaha,’)

 

6. İşci tablosundaki işcilerin adı V, P ve N ile başlayan işcileri listeleyiniz.

 

Cevap: select * from isci where isciad like ‘[VPN]%’

 

7. Sınıfı 10A veya 10B olan erkekleri listeleyiniz.

 

Cevap: select ograd,ogrsoyad,sinif,cinsiyet from ogrenci where (sinif=’10A’ or sinif=’10B’) and cinsiyet=’E’

 

8. Bilgisayarları modeline göre sıralayınız.

 

Cevap: select * from bilgisayar order by bimod

 

9. İkinci harfi C olan bebekleri listeleyiniz.

 

Cevap: select * from bebek where bebekadi like ‘_C%’

 

10. Tüm çalışanların maaşını 25 lira arttırın.

 

Cevap: update calisan set maas=maas+25

 

DELETE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1. 18 numaralı yazarı silin.

 

Cevap: delete from yazar where yazarno=18

 

2. Projeler tablosundaki tüm projeleri siliniz.       

                                                                        

Cevap: Delete from proje

 

3. 2B sınıfının kız öğrencilerinin siliniz.

 

Cevap: Delete from ogrenci where sinif=’2B’ and Cinsiyet =’K’

 

4. Voltajı 3000’voltdan az olan batarya markalarını silin             

                                          

Cevap : Delete from voltaj where voltno in (Select voltno from voltaj where voltaj <3000)

 

5. Arabalar tablosundaki tüm arabaları siliniz

 

Cevap: Truncate table arabalar

 

6. İşciler tablosundaki 18 numaralı işçiyi silin.

 

Cevap: delete from isçi where iscino=’18’;

 

7. Öğcenci tablosundaki adı Fatma olanları silin

 

Cevap: delete from öğrenci where adi=’fatma’;

 

8. Personeller tablosundaki maaşı 2000 olanları silin

 

Cevap: delete from personel where maas=’2000’;

 

9. Yurt tablosundaki yaşı 17 olanları sil

 

Cevap: delete from yurt where yurtyas=’17’;

 

10. Personel tablosundaki cinsiyeti erkek (E) olan kayıtları silin

 

Cevap: delete*from personel where cinsiyet=’K’;

 

INSERT INTO KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1. Yazar tablosuna Necip Kısakürek isimli yazarı ekleyin

 

Cevap: INSERT INTO yazar(yazarad,yazarsoyad) values(‘Necip’, ’Kısakürek’)

 

2. Motor tablosuna motor markası ’BMW’ olan akaydı ekleyin

 

Cevap: INSERT INTO motor_markasi values(‘BMW’)

 

3. Öğrenci tablosundaki 11A sınıfı olan DURSUN KORKAR isimli erkek, sınıfı 10A olan Çiğdem Ülgen isimli kız , öğrencileri tek sorguda ekleyin

 

Cevap: INSERT INTO öğrenci(ograd,ogrsoyad,sinif,cinsiyet) values(‘Dursun’,’Korkar’,’11A’,’E’),(‘Çiğdem’,’Ülgen’,’10A’,’K’)

 

4. Personel tablosuna Ali Kuzucuoğlu isimli fabrikayı eklenin

 

Cevap: INSERT INTO personel(personelad,personelsoyad) values(‘Ali’,’Kuzucuoğlu’)

 

5. ”moto_model” tablosunda yeni bir satıra sıralı olarak verilerin girişini yapmasını sağlayan komut nedir

 

Cevap: INSERT INTO moto_model values (‘bilgi1’,’bilgi2’,’bilgi3’)

 

6. Mühendis tablosuna Fatih Arslan isimli mühendisi ekleyin

 

Cevap: INSERT INTO mühendis(mühendisad,mühendisoyad) values(‘Fatih’,’Arslan’)

 

7. Rap tablosuna “Tankurt Manas” olan kaydı ekleyiniz

 

Cevap: INSERT INTO rap(rapad,rapsoyad) values(‘Tankurt’ ,‘Manas’)

 

8. Doktor tablosunda yeni bir satıra Alan2 Alan5  SIRASIYLA Bilgi3 Bilgi2 verilerini yerleştirmesini sağlayan komut nedir

 

Cevap: INSERT INTO doktor(alan2,alan5) values(’bilgi3’,’bilgi2’)

 

9. Personel tablosundaki cinsiyeti erkek olan kaydı ekleyiniz

 

Cevap: INSERT INTO cinsiyet values(‘E’)

 

10. Öğrenci tablsuna yeni bir kayıt ekleyiniz

 

Cevap: INSERT INTO personel values(‘6’,’Ali’,’Kuzucuoğlu’,’E’,’Tokat’,5000)

 

UPDATE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1. Öğreni tablosundaki 10D sınıfındaki numarası 666 olan öğrenciyi 10A sınıfına geçirin.

 

Cevap: update ogrenci set sinif=’10A’ where ogrno=666

 

2. Öğrenci tablosundaki 7B sınıfındaki tüm öğrencileri 7D sınıfına aktarın

 

Cevap: update ogrenci set sinif ’7B’ where sinif=’7D’

 

3.  Tüm öğrencilerin puanını 15 puan arttırın.

 

Cevap: update ogrenci set puan=puan+15

 

4. Öğrenci tablosundaki tüm öğrencilerin puanını 10 puan azaltın

 

Cevap: update öğrenci set puan=puan-5

 

5. Şoför tablosundaki ID numarası 38 olan şoförün maaşını 250 arttırın

 

Cevap: update söför SET maas=maas+250 where ID=38

 

6. Asker tablosundaki 16F bölüğündeki tüm askerleti 61A bölüğüne aktarın

 

Cevap: update asker set boluk ‘16F’ where boluk’61A’

 

7. Personeller tablosundaki tüm personellerin maaşını 330tl arttırın

 

Cevap: update personel set maas=maas+330

 

8. Personeller tablosundaki Faruk isimli kişinin yaşını 8 yaş artırınız.

 

Cevap: update personel set=yas+8 where ad ‘faruk’

 

9. Mühendis tablosundaki ID numarası33 olan mühendisin maaşını 100 azaltın

 

Cevap: update personel SET maas=maas-50 where ID=33

 

10. Motorsiklet tablosundaki Kawasaki markalı motoru 3 adet artırınız

 

Cevap: update motorsiklet set=marka+3 where ad ’kawasaki’

 

LIKE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1. Bilgisayar tablosundaki ismi S ile başlayan kayıtları listeliyelim

 

Cevap: SELECT* FROM bilgisayar where isim like’s%’

 

2. Müşteriler tablosunda ismi m ile biten kayıtları listeleyin

 

Cevap: SELECT* FRON müşteriler where isim lıke’%m’

 

3. Müşteriler tablosunda isminin içinde ku bulunan kayırlatı listeleme

 

Cevap: SELECT* FROM müşteriler where isim like’%ku%’

 

4. Müşteriler tablosunda soyadının içinde c harfi olanları bulun

 

Cevap: SELECT* FROM müşteriler where soyadi like”c”

 

5. Şehrin içerisinde tan bulunan kayıtları listeleyin

 

Cevap: SELECT* FROM  müşteriler where sehir like ‘%tan%’

 

ORDER BY KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 

1. Personel isim kolonuna küçükten büyüğe göre sıralayan komutu yazınız

 

Cevap: SELECT personelisim, personelsoyisim FROM üyeler ORDER BY soyisim DESC

 

2. Kızlardan Almanya,da olanları aldıkları maaşa göre artan şekilde sıralayan komutu yazınız

 

Cevap: Select*From calısan WHERE cinsiyet=’K’ AND ulke=’Almanya’ ORDER BY maas

 

3. Araba tablosundaki kayıtları ad sütununa göre artan ve azalan olarak sıralayan komutu yazınız

 

Cevap: SELECT*FROM müsteri ORDER BY ad

 

4. Motor tablosundaki kayıtları ad sütununa göre azalan olarak sıralayan komutu yazınız

 

Cevap: SELECT*FROM  motor ORDER BY ad DESC

 

5. Öğrenci tablosunda tüm veriler doğum tarihi alanına göre artan sırada seçtiren kodu yazınız

 

Cevap: SELECT*FROM ogrenci ORDER BY dtarihi ASC

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

<< Önceki Yazı

Sonraki Yazı >>

Yorum Yap