Sunucu İşletim Sistemi 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Sunucu İşletim Sistemi 1.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

1. Windows Server 2008’de paylaştırılmış klasörlerde istenen dosya türleri ile çalışılmasını, dosya kotaları oluşturulmasını ve çeşitli yetki seviyeleri ile paylaşımlara erişilmesini düzenleyen uygulama hangisidir?

A) Dağıtılmış Dosya Sistemi
B) Dosya Sunucusu
C) Dosya Şablonları
D) Kota Yönetimi
E) Dosya Filtreleme Yönetimi

2. Hangisi Dosya Hizmetleri rolü içinde bulunan rol hizmetlerinden biri değildir?

A) Dağıtılmış Dosya Sistemi
B) DFS Ad Alanları
C) DFS Çoğaltma
D) Windows Arama Hizmeti
E) Disk Yönetimi

3. Ağ üzerindeki farklı bilgisayarlarda paylaşılan klasörleri tek bir çatı altına toplayan ve paylaşılan klasörlere erişmek isteyen kullanıcılara kolaylık sağlayan rol hizmetinin adı nedir?

A) Ağ Dosya Sistemi
B) Dosya Sunucusu
C) Dağıtılmış Dosya Sistemi
D) Windows Arama Hizmeti
E) Ortak Paylaşım Sistemi

4. Sunucu üzerinde birden fazla root oluşturulabilen Ad alanı türü hangisidir?

A) Etki Alanı Tabanlı Ad Alanı
B) Paylaştırılmış Ad Alanı
C) Ağ Ad Alanı
D) Tek Başına Ad Alanı
E) Tek Root Yapısı

5. Yerel disk alanlarına veya klasörler üzerinde kota limitleri verip bu alanların yönetimini yapmak için hangisi kullanılır?

A) Dosya Filtreleme Yönetimi
B) Kota Yönetimi
C) Depolama Raporları Yönetimi
D) Disk Hizmetleri Yönetimi
E) Depolama İzinleri Yönetimi

6. Hangisi depolama raporu alırken kullanılabilecek rapor biçimlerinden biri değildir?

A) DHTML
B) HTML
C) XML
D) CVS
E) XLS
7. Oluşturulan depolama ayarlarının istenen e-posta adresine otomatik olarak gönderilmesini sağlamak için hangi rapor sekmesi kullanılır?

A) Ayarlar
B) Zamanlama
C) Teslim
D) E-posta
E) İletim

8. Windows ve Unix işletim sistemlerinin olduğu ağ ortamlarında dosya paylaşımını sağlayan hizmetin adı nedir?

A) Ağ Dosya Sistemi Hizmeti
B) Dosya Sunucusu Hizmeti
C) Dağıtılmış Dosya Sistemi Hizmeti
D) Windows Arama Hizmeti
E) Ortak Paylaşım Sistemi

9. Ağ ortamında bulunan bilgisayarlara, işletim sistemlerinin uzaktan yüklenebilmesini sağlayan hizmetin adı nedir?

A) Windows Dağıtım Hizmetleri
B) Kurulum Hizmeti
C) DNS
D) Windows Yükleme Hizmeti
E) Ön Yükleme Hizmeti

10. Hangisi WDS’nin kurulumu için gerekli olan özelliklerden biri değildir?

A) Ağ üzerinde düzgün çalışan DHCP hizmetinin olması
B) Ağ üzerinde düzgün çalışan DNS hizmetinin olması
C) Sunucuda NTFS bölümünün olması
D) Sunucunun Active Directory üyesi olması
E) Sunucuda Dosya Hizmetlerinin yüklenmiş olması

11. Windows Dağıtım Hizmetlerindeki hangi rol hizmeti tek başına kurulamaz?

A) Aktarım Sunucusu
B) Kurulum Sunucusu
C) Dağıtım Sunucusu
D) İletim Sunucusu
E) Yükleme Sunucusu

12. DHCP ve WDS aynı sunucu üzerinde kurulu ise hangi seçenek seçili olmalıdır?

A) 67 numaralı bağlantı noktasını dinleme
B) DHCP seçeneği 60 PXEClient olarak yapılandırma
C) 65 numaralı bağlantı noktasını dinleme
D) DHCP seçeneği 60 PXEServer olarak yapılandırma
E) 61 numaralı bağlantı noktasını dinleme
13. WDS sunucusundan, yükleme işlemi talep eden bilgisayarların onay verme işlemini beklediği seçenek hangisidir?

A) Eski Yansımalar
B) Ön Yükleme Yansımaları
C) Bekleyen Aygıtları
D) Çok Noktaya Yayın İletimi
E) Yükleme Yansımaları

14. Aynı anda birden fazla istemciye, birbirinden farklı işletim sisteminin yüklenmesini sağlayan bölüm hangisidir?

A) Eski Yansımalar
B) Ön Yükleme Yansımaları
C) Bekleyen Aygıtları
D) Çok Noktaya Yayın İletimi
E) Yükleme Yansımaları

15. Ön Yükleme Yansıması için kullanılan dosyanın adı nedir?

A) boot.wim
B) install.wim
C) setup.wim
D) boot.ini
E) install.exe

16. Komut satırından önyükleme yansıması oluşturmak için ImageType seçeneği ne olmalıdır?

A) install
B) setup
C) reload
D) boot
E) conf

17. Güvenilirlik ve Performans İzleyicisini komut satırından çalıştırmak için hangi komut kullanılır?

A) perfmon
B) stabmon
C) performance
D) monitor
E) perftrac

18. Hangisi, Güvenilirlik ve Performans İzleyicisinin kaynaklar alanında görüntülenmez?

A) CPU
B) Disk
C) Ağ
D) Bellek
E) Sıcaklık
19. Sunucudaki değişiklikleri izleyen ve sistem kararlığındaki değişiklikler ile karşılaştıran ve sonuçları görüntüleyen araç hangisidir?

A) Performans İzleyicisi
B) Veri Toplama Kümeleri
C) Raporlar
D) Güvenilirlik İzleyicisi
E) Kaynaklar

20. Güvenilirlik İzleyicisinin sistem kararlılığı için verdiği 10 puan neyi ifade eder?

A) En az verimi
B) Sistem sıcaklığını
C) En yüksek çalışabilirliği
D) CPU verimini
E) Disk verimini

21. Sistem ve güvenlik sorunlarının izinin sürülmesi ve denetlenmesini sağlayan geçmişe ait bilgilere ne ad verilir?

A) Olay görüntüleyicisi
B) Arıza kayıtları
C) Sorun raporları
D) Olay günlükleri
E) Sistem raporları

22. İşletim sisteminin, uygulamalarla, güvenlikle, kurulumla ve sistem bileşenleri ile genel sistem olaylarını kaydetmek için kullandığı günlük bölümü hangisidir?

A) Uygulama ve Hizmet Günlükleri
B) DFS Çoğaltma
C) DNS Hizmeti
D) Donanım Olayları
E) Windows Günlükleri

23. Olay günlüklerine filtre uygulamak için hangi bölüm kullanılır?

A) Windows Günlükleri
B) Yönetim Olayları
C) Uygulama Günlükleri
D) Özel Günlükler
E) Sistem Görünümü

24. Sunucu dosya hizmetini kullanan kullanıcıların, paylaşılan alanlar içinde hızlı bir şekilde arama yapmaları için kullanılan hizmetin adı nedir?

A) Ağ Dosya Sistemi Hizmeti
B) Dosya Sunucusu Hizmeti
C) Dağıtılmış Dosya Sistemi Hizmeti
D) Windows Arama Hizmeti
E) Ortak Paylaşım Sistemi
25. Dosya sunucusu üzerinde istenilen türde dosyaların depolanmasını veya depolanmamasını sağlamak için hangisi kullanılır?

A) Dosya Filtreleme Yönetimi
B) Kota Yönetimi
C) Depolama Raporları Yönetimi
D) Disk Hizmetleri Yönetimi
E) Depolama İzinleri Yönetimi

26. DFS’yi komut satırından yapılandırmak için kullanılan komut hangisidir?

A) dfscommand
B) dfsutil
C) dfstool
D) dfshelp
E) dfsconf

27. Sunucu üzerinde sadece bir tane root oluşturulabilen Ad Alanıtürü hangisidir?

A) Etki Alanı Tabanlı Ad Alanı
B) Paylaştırılmış Ad Alanı
C) Ağ Ad Alanı
D) Tek Başına Ad Alanı
E) Tek Root Yapısı

28. Ağ üzerindeki farklı sunucularda paylaşılmış klasörleri tek bir çatıda toplayan yapı hangisidir?

A) DFS Root
B) DFS Link
C) DFS Target
D) DFS Replica
E) DFS Roof

29. Windows dağıtım hizmetlerini, komut satırından yapılandırmak için hangi komut kullanılır?

A) wds
B) wdsutil
C) wdssetup
D) wdsconfig
E) wdsins

30. Yükleme yansıması için kullanılan dosyanın adı nedir?

A) boot.wim
B) install.wim
C) setup.wim
D) boot.ini
E) install.exe
31. Kurulum yapılacak işletim sistemlerinin yansıma dosyaları hangi başlık altında görüntülenir?

A) Eski Yansımalar
B) Önyükleme Yansımaları
C) Bekleyen Aygıtları
D) Çok Noktaya Yayın İletimi
E) Yükleme Yansımaları

32. BOOTP protokolünün port numarası hangisidir?

A) 60
B) 61
C) 65
D) 67
E) 70

33. İstemci bilgisayarların uzaktan önyükleme yapabilmeleri için Ethernet kartlarının hangisini desteklemesi gerekir?

A) PTE
B) PXE
C) XPE
D) BXE
E) BOOT

34. Günlük dosyaları hangi konumda depolanır?

A) System32\Winevt\Logs
B) System\Winevt\Logs
C) System32\Config\Logs
D) System32\Logs\EventLogs
E) System32\Win\Logs

35. Seçilen performans parametrelerinin istatistiklerini grafiksel olarak görüntüleyen araç hangisidir?

A) Güvenilirlik İzleyicisi
B) Performans İzleyicisi
C) Veri Toplama Kümeleri
D) Raporlar
E) Kaynaklar

36. Windows Server 2008’in bir parçası olan, sunucu görevlerini ve özelliklerini kurma yapılandırma ve yönetme işlemlerinin yapıldığı panelin adı nedir?

A) Sunucu Yöneticisi
B) Rol Ekleme Sihirbazı
C) Komut İstemcisi
D) Yönetimsel Araçlar
37. Sunucuya yüklenmiş olan rollerin görüntülendiği ve yeni rollerin eklenip, kaldırılması gibi işlemlerin yapıldığı Sunucu Yöneticisi bölümü hangisidir?

A) Özellik Özeti
B) Sunucu Özeti
C) Rol Özeti
D) Servis Özeti

38. Hangisi, Sunucu Yöneticisi panelinde her rol için gösterilen özelliklerden biri değildir?

A) Olay Sayısı
B) Sunucu Özellikleri
C) Sistem Hizmetleri
D) Rol Hizmetleri

39. Sunucu Yöneticisi içerisinde bulunan sihirbazlar ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) Roller eklemek
B) Özellikler eklemek
C) Rol hizmetlerini kaldırmak
D) Sabit diski yapılandırmak

40. Sunucu Yöneticisi ile komut satırında işlem yapmak için hangi komut kullanılır?

A) ServerManagerCmd
B) ServiceManagerCmd
C) ServiceManager
D) ServerManager

41. Komut satırı ile sunucudaki rol ve özellikler görüntülendiğinde, sunucuda yüklü olan rol ve servisler varsayılan olarak hangi renk ile görüntülenir?

A) Beyaz
B) Siyah
C) Kırmızı
D) Yeşil

42. Sunucu Yöneticisi sürümü hakkında bilgi almak için hangi komut kullanılır?

A) ServiceManagerCmd –version
B) ServerManagerCmd –version
C) ServiceManager –version
D) ServerManager –version
43. Sunucuya, Active Directory Basit Dizin Hizmetleri rolünü komut satırı uygulaması ile yüklemek için hangi komut kullanılır?

A) ServiceManager –install ADLDS
B) ServerManager –install ADL
C) ServerManagerCmd –install ADLDS
D) ServiceManagerCmd –install ADL

44. Hangisi Sunucu Çekirdeği yapısının tercih sebeplerinden biri değildir?

A) Daha az sistem kaynağı tüketmesi
B) Daha az bakım gereksinimi
C) Yönetilmesi için daha az çaba gerektirmesi
D) Saldırılara açık olması

45. Administrator parolasını değiştirmek için hangi komut kullanılır?

A) net password 1234
B) net user administrator 1234
C) administrator password change 1234
D) password set 1234

46. Sunucudaki ağ adaptörlerinin özelliklerini görüntülemek için hangi komut kullanılır?

A) netsh interface ipv4 show interface
B) netsh interface ipv4 interface list
C) netsh show interface
D) netsh interface list

47. Aşağıdaki komutlardan hangisinde, ağ adaptörünün IP adresini DHCP alması için yapılandırılmıştır?

A) netsh interface ipv4 set address name=”2” source=dhcp
B) netsh address name=”2” default
C) netsh source=dhcp
D) netsh interface ipv4 source=dhcp

48. Sunucu adını görüntülemek için hangi komut kullanılır?

A) Servername
B) Hostname
C) Servicename
D) Name
49. Sunucunun, zaman ve tarih bilgilerini değiştirmek için hangi komut kullanılır?

A) Control datetime.cpl
B) Change timedate.cpl
C) Control timedate.cpl
D) Change datetime.cpl

50. Web Sunucusu rolü hangi uygulama ile yönetilir?

A) Internet Information Service
B) FTP Yönetim Konsolu
C) Sunucu Yöneticisi
D) Ağ Hizmetleri

51 .NET teknoloji ile web siteleri ve web uygulamaları oluşturmak için sunucu taraflı ve nesne yönelimli bir programlama ortamı sağlayan rol hizmeti hangisidir?

A) .NET Genişletilebilirliği
B) ASP
C) ASP.NET
D) CGI

52. Web sitesi etkinliklerinin sunucu günlüğüne kayıt edilmesini sağlayan rol hizmeti hangisidir?

A) Günlük Araçları
B) İstek İzleyici
C) Özel Günlük
D) HTTP Günlüğü

53. Statik web sayfalarının sıkıştırılarak, bant genişliğinin daha verimli kullanılmasını sağlayan rol hizmetinin adı nedir?

A) Dinamik İçerik Sıkıştırma
B) IIS Yönetim Konsolu
C) Sıkıştırma Araçları
D) Statik İçerik Sıkıştırma

54. IIS 7.0’nin yönetimi için grafiksel kullanıcı ara biriminin kurulmasını sağlayan rol hizmetinin adı nedir?

A) Yönetim Hizmeti
B) IIS Yönetim Konsolu
C) IIS 6.0 Yönetim Uyumluluğu
D) Web Hizmeti Yöneticisi
55. Web sitesinin yer aldığı klasörü değiştirmek için hangi özelliği yapılandırmak gerekir?

A) Fiziksel Yol
B) Web Adresi
C) Sunucu Yolu
D) Klasör Yeri

56. İstemci belirli bir sayfayı görüntülemeyi istemediğinde, döndürülecek sayfayı belirleme işlemi hangisi ile yapılır?

A) Açılış Sayfası
B) Açılış Özelliği
C) Varsayılan Sayfa
D) Varsayılan Belge

57. Varsayılan “http” port numarası kaçtır?

A) 21
B) 80
C) 81
D) 25

58. Hangisi Yazdırma Hizmetleri içinde yer alan rol hizmetlerinden değildir?

A) Yazdırma Sunucusu
B) LPD Hizmeti
C) İnternet Yazdırması
D) Ağ yazıcısı

59. UNIX tabanlı bilgisayarların, sunucu üzerinde paylaşılan yazıcılara erişmesi için hangi rol hizmetinin kurulması gerekir?

A) LPD Hizmeti
B) UNIX Yazıcı Sürücüleri
C) NetBIOS
D) IPX

60. Sunucu üzerindeki yazıcıları ve yazdırma işlemlerini görüntülemek ve yönetebilmek için hangi rol hizmetinin kurulması gerekir?

A) Web Tarayıcısı
B) Internet Yazdırması
C) LPD Hizmeti
D) Ağ Sunucusu Hizmeti
61. Internet yazdırması rol hizmetinin kurulabilmesi için hangi rolün rol hizmetlerine ihtiyaç vardır?

A) Terminal Sunucusu
B) Active Directory
C) Web Sunucusu (IIS)
D) Server Core

62. Yazdırma Sunucusunu yapılandırmak için kullanılan grafik arayüzlü konsolun adı nedir?

A) Yazdırma Yönetimi
B) Yazdırma Hizmeti
C) Yazıcılar ve Tarayıcılar
D) Sunucu Özellikleri

63. Sunucu üzerindeki yazıcıları, internet tarayıcısı üzerinden görüntülemek ve yönetmek için hangi adres kullanılır?

A) http://sunucu_adi/yazicilar
B) http://sunucu_adi/printers
C) http://sunucu_adi/printer
D) http://sunucu_adi/yazici

64. Sunucu üzerindeki yazıcıları, farklı bir sunucuya taşımak ve kullanılan sihirbazı başlatmak için hangisi kullanılır?

A) Yazıcı Geçişi
B) Yazıcı Taşıma
C) Yazıcıları Gönder
D) Yazıcıları Dosyaya Ver

65. Taşıma dosyalarının uzantısı nedir?

A) printExport
B) printImport
C) printer
D) printFile

66. Aşağıdakilerden hangisi terminal hizmetlerini kullanmanın faydalarından değildir?

A) Bant genişliğinin verimli kullanımı
B) Merkezî yönetim kolaylığı
C) Kurumsal maliyetin azaltılması
D) Kablolama masrafının azalması
67. Uzak kullanıcıların çalıştıracakları uygulamaları belirlemek ve yönetmek için hangi rol hizmeti kullanılır?

A) Terminal Sunucusu
B) TH Lisansı
C) TH Oturum Aracısı
D) TH Ağ Geçidi

68. Terminal Sunucunun lisanslama işlemi, sonra yapılandır olarak ayarlandıysa en fazla kaç gün kullanılabilir?

A) 80
B) 90
C) 100
D) 120

69. Yerel kullanıcı hesabı oluşturmak için hangi yönetim konsolu kullanılır?

A) Sunucu Yöneticisi
B) Bilgisayar Yönetimi
C) Yönetimsel Araçlar
D) Kullanıcı Yöneticisi

70. Terminal Sunucuya bağlanan kullanıcılara mesaj göndermek için hangi yönetim konsolu kullanılır?

A) Terminal Sunucusu Yöneticisi
B) Terminal Sunucu Yapılandırma
C) Yönetimsel Araçlar
D) Kullanıcı Yöneticisi

71. Uzak masaüstü bağlantısını çalıştırmak için Çalıştır iletişim kutusuna hangisi yazılmalıdır?

A) Rdp
B) Rdc
C) Mstsc
D) Remotedesktop

72. Kullanıcıların, internet ya da intranet üzerinden web tarayıcısını kullanarak uygulamalara ulaşmalarını sağlamak için kullanılan rol hizmeti hangisidir?

A) TH Lisansı
B) TH Web Erişimi
C) TH Ağ Geçidi
D) TH Oturum Aracısı
73. Sunucu özeti bölümünde aşağıdaki bilgilerden hangisi görüntülenmez?

A) Tam Bilgisayar Adı
B) Windows Güvenlik Duvarı
C) Çalışma Grubu
D) Sunucu Rolleri

74. Hangisi, Sunucu Yöneticisi panelinde her rol için gösterilen özelliklerden biri değildir?

A) Olay Sayısı
B) Sunucu Özellikleri
C) Sistem Hizmetleri
D) Rol Hizmetleri

75. Sunucu yöneticisi içerisinde bulunan sihirbazlar ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) Roller eklemek
B) Özellikler eklemek
C) Rol hizmetlerini kaldırmak
D) Sabit diski yapılandırmak

76. Sunucuda yüklü olan Ağ İlkesi ve Erişim Hizmetleri rolünü kaldırmak için hangi komut kullanılır?

A) ServiceManagerCmd –reinstall ADCS
B) ServerManagerCmd –reload DHCP
C) ServerManager –remove ADFS
D) ServerManagerCmd –remove NPAS

77. Yanlışlıkla kapatılan komut satırı penceresini yeniden açmak için yeni görev oluştur iletişim kutusuna ne yazılmalıdır?

A) cmd
B) commandline
C) cl
D) cls
78. Sunucu adını görüntülemek için hangi komut kullanılır?

A) Servername
B) Hostname
C) Servicename
D) Name

79. Sunucu çekirdeğinde yüklü olan veya olmayan rol ve özellikleri görüntülemek için hangi komut kullanılır?

A) serviceList
B) serverList
C) roleDisplay
D) oclist

80. Web sunucusunun, statik web sayfalarını yayınlanmasına olanak veren rol hizmeti hangisidir?

A) Dinamik İçerik
B) Statik İçerik
C) Varsayılan Belge
D) ASP.NET

81. Internet Information Services (IIS) Yöneticisi hangi seçenek altındadır?

A) Bilgisayar Özellikleri
B) Sunucu Özellikleri
C) Yönetimsel Araçlar
D) Sunucu Araçları

82. FTP Yayımlama Hizmetleri hangisi ile yönetilir?

A) IIS Yönetim Konsolu
B) IIS 6.0 Yönetim Konsolu
C) FTP Yönetim Konsolu
D) FTP Sitesi Yönetim Araçları

83. Varsayılan HTTP port numarası kaçtır?

A) 80
B) 81
C) 21
D) 53

84. LPD Hizmetinin görevi nedir?

A) UNIX tabanlı sistemlerin sunucudaki yazıcıya erişmelerini sağlamak
B) Sunucuları web tarayıcısı üzerinden yönetmek
C) Uzak masaüstü bağlantılarını açmak
D) Web Sunucusunu yönetmek

85. Yazdırma yönetimi konsolunda, sunucu üzerinde olan yazıcılara ait sürücü dosyaları ile ilgili işlemlerin yapıldığı başlık hangisidir?

A) Yazdırma Sunucuları
B) Özel Filtreler
C) Dağıtılmış Yazıcılar
D) Yazıcı Bilgileri

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap