Sunucu İşletim Sistemi 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Sunucu İşletim Sistemi 2.Dönem 1.Yazılı Çalışma Soruları

1. Windows Server 2008’de paylaştırılmış klasörlerde istenen dosya türleri ile çalışılmasını, dosya kotaları oluşturulmasını ve çeşitli yetki seviyeleri ile paylaşımlara erişilmesini düzenleyen uygulama nedir?

Dosya Sunucusu

2. Dosya Hizmetleri rolü içinde bulunan rol hizmetlerini yazınız

– Dağıtılmış Dosya Sistemi
– DFS Ad Alanları
– DFS Çoğaltma
– Windows Arama Hizmeti

3. Ağ üzerindeki farklı bilgisayarlarda paylaşılan klasörleri tek bir çatı altına toplayan ve paylaşılan klasörlere erişmek isteyen kullanıcılara kolaylık sağlayan rol hizmetinin adı nedir?

Dağıtılmış Dosya Sistemi

4. Sunucu üzerinde birden fazla root oluşturulabilen Ad alanı türü nedir?

Etki Alanı Tabanlı Ad Alanı

5. Yerel disk alanlarına veya klasörler üzerinde kota limitleri verip bu alanların yönetimini yapmak için ne kullanılır?

Kota Yönetimi

6. Depolama raporu alırken kullanılabilecek rapor biçimleri nelerdir?

– DHTML
– HTML
– XML
– CVS

7. Oluşturulan depolama ayarlarının istenen e-posta adresine otomatik olarak gönderilmesini sağlamak için hangi rapor sekmesi kullanılır?

Teslim
8. Windows ve Unix işletim sistemlerinin olduğu ağ ortamlarında dosya paylaşımını sağlayan hizmetin adı nedir?

Ağ Dosya Sistemi Hizmeti

9. Ağ ortamında bulunan bilgisayarlara, işletim sistemlerinin uzaktan yüklenebilmesini sağlayan hizmetin adı nedir?

Windows Dağıtım Hizmetleri

10. WDS’nin kurulumu için gerekli olan özellikler nelerdir?

– Ağ üzerinde düzgün çalışan DHCP hizmeti
– Ağ üzerinde düzgün çalışan DNS hizmeti
– Sunucuda NTFS bölümü
– Sunucunun Active Directory üyesi

11. Windows Dağıtım Hizmetlerindeki tek başına kurulan rol hizmetleri nelerdir?

– Aktarım Sunucusu
– Kurulum Sunucusu
– İletim Sunucusu
– Yükleme Sunucusu

12. DHCP ve WDS aynı sunucu üzerinde kurabilmek için gerekli olan seçenek nedir?

67 numaralı bağlantı noktasını dinleme

13. WDS sunucusundan, yükleme işlemi talep eden bilgisayarların onay verme işlemini beklediği seçenek nedir?

Bekleyen Aygıtları

14. Aynı anda birden fazla istemciye, birbirinden farklı işletim sisteminin yüklenmesini sağlayan bölüm nedir?

Çok Noktaya Yayın İletimi

15. Ön Yükleme Yansıması için kullanılan dosyanın adı nedir?

boot.wim
16. Komut satırından önyükleme yansıması oluşturmak için ImageType seçeneği ne olmalıdır?

boot

17. Güvenilirlik ve Performans İzleyicisini komut satırından çalıştırmak için kullanılan komut nedir?

perfmon

18. Güvenilirlik ve Performans İzleyicisinin kaynaklar alanında neler görüntülenebilir?

– CPU
– Disk
– Ağ
– Bellek

19. Sunucudaki değişiklikleri izleyen ve sistem kararlığındaki değişiklikler ile karşılaştıran ve sonuçları görüntüleyen araç nedir?

Güvenilirlik İzleyicisi

20. Güvenilirlik İzleyicisinin sistem kararlılığı için verdiği 10 puan neyi ifade eder?

CPU verimini

21. Sistem ve güvenlik sorunlarının izinin sürülmesi ve denetlenmesini sağlayan geçmişe ait bilgilere ne ad verilir?

Olay günlükleri

22. İşletim sisteminin, uygulamalarla, güvenlikle, kurulumla ve sistem bileşenleri ile genel sistem olaylarını kaydetmek için kullandığı günlük bölümü nedir?

Windows Günlükleri

23. Olay günlüklerine filtre uygulamak için ne kullanılır?

Yönetim Olayları
24. Sunucu dosya hizmetini kullanan kullanıcıların, paylaşılan alanlar içinde hızlı bir şekilde arama yapmaları için kullanılan hizmetin adı nedir?

Windows Arama Hizmeti

25. Dosya sunucusu üzerinde istenilen türde dosyaların depolanmasını veya depolanmamasını sağlamak için ne kullanılır?

Dosya Filtreleme Yönetimi

26. DFS’yi komut satırından yapılandırmak için kullanılan komut nedir?

dfsutil

27. Sunucu üzerinde sadece bir tane root oluşturulabilen Ad Alanı türü nedir?

Tek Başına Ad Alanı

28. Ağ üzerindeki farklı sunucularda paylaşılmış klasörleri tek bir çatıda toplayan yapı nedir?

DFS Root

29. Windows dağıtım hizmetlerini, komut satırından yapılandırmak için kullanılan komut nedir?

wdsutil

30. Yükleme yansıması için kullanılan dosyanın adı nedir?

install.wim
31. Kurulum yapılacak işletim sistemlerinin yansıma dosyaları hangi başlık altında görüntülenir?

Yükleme Yansımaları

32. BOOTP protokolünün port numarası nedir?

67

33. İstemci bilgisayarların uzaktan önyükleme yapabilmeleri için Ethernet kartlarının neyi desteklemesi gerekir?

PXE

34. Günlük dosyaları nerede depolanır?

System32\Winevt\Logs

35. Seçilen performans parametrelerinin istatistiklerini grafiksel olarak görüntüleyen araç nedir?

Performans İzleyicisi

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Yorum Yap

2 Yorum