Sunucu İşletim Sistemi 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları - Bilişim Konuları

Sunucu İşletim Sistemi 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Soruları

Aşağıdaki cümleleri doğru yanlış olarak işaretleyiniz.

 

1. ( Y ) Active Directory, kullanıcıların ağda yaptıkları işlemleri takip etmek için kullanılan bir ağ izleme yazılımıdır.
2. ( Y ) Active Directory NT Lan Manager ismi verilen bir kimlik doğrulama sistemi kullanır.
3. ( D ) Active Directory veritabanı dosyası, kurulum sırasında varsayılan olarak Windows klasörüne yüklenir.
4. ( Y ) Active Directory kurulumu esnasında DNS sunucu kurulmazsa daha sonra DNS kurmamız mümkün değildir.
5. ( D ) Fedaration service iki farklı web sunucu için tekbir kimlik doğrulama hizmeti sunar.
6. ( Y ) Fedaration service tek sunucuya yüklendiği zaman etki alanında Active Directory diğer sunucu için hizmet çoğaltması yapacaktır.
7. ( D ) Lightweight service kullanıcılar için uygulama çalıştırma hizmetlerini sunar.
8. ( D ) Active Directory Rights Management Service, kurum içi belge erişim düzeylerini belirlemek ve yönetmek için geliştirilmiş bir ağ hizmetidir.

9. ( Y )Yeni bir kullanıcı tanımlarken sadece User Logon Name tanımlaması yapmak yeterlidir.
10. ( Y ) Etki alanında bir kullanıcı silip aynı isimde yeni bir kullanıcı oluşturduğumuz zaman, silinen kullanıcının özellikleri ve yetkileri yeni kullanıcıya devredilir.
11. ( D ) Etki alanında bir kullanıcıyı silmek, kullanıcının disk üzerindeki verilerinin silinmesine neden olmaz.
12. ( D ) Devre dışı bırakılmış bir kullanıcı hesabının ismi değiştirilemez.
13. ( Y )Bir kullanıcı 15 gün etki alanında oturum açmazsa hesabı askıya alınır.

14. ( Y )Sunucu üzerinde kullanıcılara direkt GPO uygulamak mümkündür.
15. ( D ) Sistem yöneticileri, kullanıcıların oturumlarına ve hesaplarına müdahale etmesi için GPO ilkelerini kullanır.
16. ( Y )Active Directory olmadan GPO çalışmaz.
17. ( Y )Yerel grup ilkesi, etki alanı grup ilkelerinden önceliklidir.
18. ( Y )GPO sadece etki alanı kullanıcılar için geçerli kısıtlamalar sunar.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Federation Service çalışması için sunucu üzerinde ………IIS……… yüklü olmalıdır.
2. Active Directory ……Fiziksel………… ve ………Mantıksal……… olmak üzere iki mimari yapıdan oluşur.
3. AD RMS çalışması için sunucu üzerinde mutlaka ………Veritabanı Sunucusu……………… gereklidir.

4. Etki alanındaki bir kullanıcının ismini değiştirmek için ……Rename……… komutu kullanılır.
5. Active Directory nesnelerinin her biri için benzersiz olan ……SID…… isimli bir güvenlik kimliği vardır.
6. Etki alanında tanımlanan …………Dağıtım Grupları……………… e-posta listeleri için kullanılır.

7. Server 2008 sunucu işletim sisteminde GPO değişkenleri ……GOP Filreleme………… ile yeniden gruplanabilir.
8. GPO işlemleri ………Group Policy Management……… konsolundan düzenlenir.
9. Sunucu üzerinde varsayılan GPO ilkeleri ………… Default Group Policy…………… içerisinde tanımlanır.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Windows Server 2008’de paylaştırılmış klasörlerde istenen dosya türleri ile çalışılmasını, dosya kotaları oluşturulmasını ve çeşitli yetki seviyeleri ile paylaşımlara erişilmesini düzenleyen uygulama hangisidir?
A) Dağıtılmış Dosya Sistemi
B) Dosya Sunucusu
C) Dosya Şablonları
D) Kota Yönetimi
E) Dosya Filtreleme Yönetimi
2. Hangisi Dosya Hizmetleri rolü içinde bulunan rol hizmetlerinden biri değildir?
A) Dağıtılmış Dosya Sistemi
B) DFS Ad Alanları
C) DFS Çoğaltma
D) Windows Arama Hizmeti
E) Disk Yönetimi

 3. Ağ üzerindeki farklı bilgisayarlarda paylaşılan klasörleri tek bir çatı altına toplayan ve paylaşılan klasörlere erişmek isteyen kullanıcılara kolaylık sağlayan rol hizmetinin adı nedir?
A) Ağ Dosya Sistemi
B) Dosya Sunucusu
C) Dağıtılmış Dosya Sistemi
D) Windows Arama Hizmeti
E) Ortak Paylaşım Sistemi

4. Sunucu üzerinde birden fazla root oluşturulabilen Ad alanı türü hangisidir?
A) Etki Alanı Tabanlı Ad Alanı
B) Paylaştırılmış Ad Alanı
C) Ağ Ad Alanı
D) Tek Başına Ad Alanı
E) Tek Root Yapısı

5. Yerel disk alanlarına veya klasörler üzerinde kota limitleri verip bu alanların yönetimini yapmak için hangisi kullanılır?
A) Dosya Filtreleme Yönetimi
B) Kota Yönetimi
C) Depolama Raporları Yönetimi
D) Disk Hizmetleri Yönetimi
E) Depolama İzinleri Yönetimi

6. Hangisi depolama raporu alırken kullanılabilecek rapor biçimlerinden biri değildir?
A) DHTML
B) HTML
C) XML
D) CVS
E) XLS

7. Oluşturulan depolama ayarlarının istenen e-posta adresine otomatik olarak gönderilmesini sağlamak için hangi rapor sekmesi kullanılır?
A) Ayarlar
B) Zamanlama
C) Teslim
D) E-posta
E) İletim

8. Windows ve Unix işletim sistemlerinin olduğu ağ ortamlarında dosya paylaşımını sağlayan hizmetin adı nedir?
A) Ağ Dosya Sistemi Hizmeti
B) Dosya Sunucusu Hizmeti
C) Dağıtılmış Dosya Sistemi Hizmeti
D) Windows Arama Hizmeti
E) Ortak Paylaşım Sistemi9. Ağ ortamında bulunan bilgisayarlara, işletim sistemlerinin uzaktan yüklenebilmesini sağlayan hizmetin adı nedir?
A) Windows Dağıtım Hizmetleri
B) Kurulum Hizmeti
C) DNS
D) Windows Yükleme Hizmeti
E) Ön Yükleme Hizmeti

10. Hangisi WDS’nin kurulumu için gerekli olan özelliklerden biri değildir?
A) Ağ üzerinde düzgün çalışan DHCP hizmetinin olması
B) Ağ üzerinde düzgün çalışan DNS hizmetinin olması
C) Sunucuda NTFS bölümünün olması
D) Sunucunun Active Directory üyesi olması
E) Sunucuda Dosya Hizmetlerinin yüklenmiş olması

11. Windows Dağıtım Hizmetlerindeki hangi rol hizmeti tek başına kurulamaz?
A) Aktarım Sunucusu
B) Kurulum Sunucusu
C) Dağıtım Sunucusu
D) İletim Sunucusu
E) Yükleme Sunucusu

12. DHCP ve WDS aynı sunucu üzerinde kurulu ise hangi seçenek seçili olmalıdır?
A) 67 numaralı bağlantı noktasını dinleme
B) DHCP seçeneği 60 PXEClient olarak yapılandırma
C) 65 numaralı bağlantı noktasını dinleme
D) DHCP seçeneği 60 PXEServer olarak yapılandırma
E) 61 numaralı bağlantı noktasını dinleme

13. WDS sunucusundan, yükleme işlemi talep eden bilgisayarların onay verme işlemini
beklediği seçenek hangisidir?
A) Eski Yansımalar
B) Ön Yükleme Yansımaları
C) Bekleyen Aygıtları
D) Çok Noktaya Yayın İletimi
E) Yükleme Yansımaları

14. Aynı anda birden fazla istemciye, birbirinden farklı işletim sisteminin yüklenmesini sağlayan bölüm hangisidir?
A) Eski Yansımalar
B) Ön Yükleme Yansımaları
C) Bekleyen Aygıtları
D) Çok Noktaya Yayın İletimi
E) Yükleme Yansımaları

15. Ön Yükleme Yansıması için kullanılan dosyanın adı nedir?
A) boot.wim
B) install.wim
C) setup.wim
D) boot.ini
E) install.exe16. Komut satırından önyükleme yansıması oluşturmak için ImageType seçeneği ne
olmalıdır?
A) install
B) setup
C) reload
D) boot
E) conf

17. Güvenilirlik ve Performans İzleyicisini komut satırından çalıştırmak için hangi komut kullanılır?
A) perfmon
B) stabmon
C) performance
D) monitor
E) perftrac

18. Hangisi, Güvenilirlik ve Performans İzleyicisinin kaynaklar alanında görüntülenmez?
A) CPU
B) Disk
C) Ağ
D) Bellek
E) Sıcaklık

19. Sunucudaki değişiklikleri izleyen ve sistem kararlığındaki değişiklikler ile karşılaştıran ve sonuçları görüntüleyen araç hangisidir?
A) Performans İzleyicisi
B) Veri Toplama Kümeleri
C) Raporlar
D) Güvenilirlik İzleyicisi
E) Kaynaklar

20. Güvenilirlik İzleyicisinin sistem kararlılığı için verdiği 10 puan neyi ifade eder?
A) En az verimi
B) Sistem sıcaklığını
C) En yüksek çalışabilirliği
D) CPU verimini
E) Disk verimini

21. Sistem ve güvenlik sorunlarının izinin sürülmesi ve denetlenmesini sağlayan geçmişe ait bilgilere ne ad verilir?
A) Olay görüntüleyicisi
B) Arıza kayıtları
C) Sorun raporları
D) Olay günlükleri
E) Sistem raporları

 22. İşletim sisteminin, uygulamalarla, güvenlikle, kurulumla ve sistem bileşenleri ile genel sistem olaylarını kaydetmek için kullandığı günlük bölümü hangisidir?
A) Uygulama ve Hizmet Günlükleri
B) DFS Çoğaltma
C) DNS Hizmeti
D) Donanım Olayları
E) Windows Günlükleri

23. Olay günlüklerine filtre uygulamak için hangi bölüm kullanılır?
A) Windows Günlükleri
B) Yönetim Olayları
C) Uygulama Günlükleri
D) Özel Günlükler
E) Sistem Görünümü 24. Sunucu dosya hizmetini kullanan kullanıcıların, paylaşılan alanlar içinde hızlı bir şekilde arama yapmaları için kullanılan hizmetin adı nedir?
A) Ağ Dosya Sistemi Hizmeti
B) Dosya Sunucusu Hizmeti
C) Dağıtılmış Dosya Sistemi Hizmeti
D) Windows Arama Hizmeti
E) Ortak Paylaşım Sistemi

25. Dosya sunucusu üzerinde istenilen türde dosyaların depolanmasını veya depolanmamasını sağlamak için hangisi kullanılır?
A) Dosya Filtreleme Yönetimi
B) Kota Yönetimi
C) Depolama Raporları Yönetimi
D) Disk Hizmetleri Yönetimi
E) Depolama İzinleri Yönetimi

26. DFS’yi komut satırından yapılandırmak için kullanılan komut hangisidir?
A) dfscommand
B) dfsutil
C) dfstool
D) dfshelp
E) dfsconf

27. Sunucu üzerinde sadece bir tane root oluşturulabilen Ad Alanıtürü hangisidir?
A) Etki Alanı Tabanlı Ad Alanı
B) Paylaştırılmış Ad Alanı
C) Ağ Ad Alanı
D) Tek Başına Ad Alanı
E) Tek Root Yapısı

28. Ağ üzerindeki farklı sunucularda paylaşılmış klasörleri tek bir çatıda toplayan yapı
hangisidir?
A) DFS Root
B) DFS Link
C) DFS Target
D) DFS Replica
E) DFS Roof

 29. Windows dağıtım hizmetlerini, komut satırından yapılandırmak için hangi komut kullanılır?
A) wds
B) wdsutil
C) wdssetup
D) wdsconfig
E) wdsins

30. Yükleme yansıması için kullanılan dosyanın adı nedir?
A) boot.wim
B) install.wim
C) setup.wim
D) boot.ini
E) install.exe

31. Kurulum yapılacak işletim sistemlerinin yansıma dosyaları hangi başlık altında görüntülenir?
A) Eski Yansımalar
B) Önyükleme Yansımaları
C) Bekleyen Aygıtları
D) Çok Noktaya Yayın İletimi
E) Yükleme Yansımaları32. BOOTP protokolünün port numarası hangisidir?
A) 60
B) 61
C) 65
D) 67
E) 70

33. İstemci bilgisayarların uzaktan önyükleme yapabilmeleri için Ethernet kartlarının hangisini desteklemesi gerekir?
A) PTE
B) PXE
C) XPE
D) BXE
E) BOOT

34. Günlük dosyaları hangi konumda depolanır?
A) System32\Winevt\Logs
B) System\Winevt\Logs
C) System32\Config\Logs
D) System32\Logs\EventLogs
E) System32\Win\Logs

 35. Seçilen performans parametrelerinin istatistiklerini grafiksel olarak görüntüleyen araç hangisidir?
A) Güvenilirlik İzleyicisi
B) Performans İzleyicisi
C) Veri Toplama Kümeleri
D) Raporlar
E) Kaynaklar

36. Aşağıdakilerden hangisi Active Directory nesnelerinden biri değildir.
A) Kullanıcı
B) Ekti Alanı
C) Bilgisayar
D) Yazıcı

 37. Aşağıdakilerden hangisi Active Directory kurmak için kullanılan yöntemlerden birisidir?
A) Komut satırında AD /install komutunu çalıştırırız.
B) Komut satırında domain_controller_install komutunu çalıştırırız.
C) Denetim Masası / Program Ekle-Kaldır / Active Directory ekle komutunu çalıştırırız.
D) Komut satırında dcpromo komutunu çalıştırırız.

38. Active Directory Rights Management Service’in çalışması için aşağıdaki servislerin hangisi gerekli değildir?
A) DNS
B) IIS
C) Message Queuing
D) WWW Publishing Service

39. Aşağıdakilerden hangisi sunucu işletim sisteminde yerleşik kullanıcılardan biri değildir?
A) InetOrgPerson
B) User
C) Contact
D) Computer

40. Etki alanında Administrator kullanıcı, aşağıdaki gruplarında hangisinin üyesi değildir?
A) Administrator
B) Domain Admin.
C) Delegate Admin
D) Group Policy Creator Owners

41. GPO editör için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Default Group Policy üzerinde değişiklik yapılamaz.
B) Çoklu Yerel GPO uygulanamaz.
C) GPO tanımlamalarını sadece yönetici yetkilerini sahip gruplar yapabilir.
D) Her kullanıcı hesabı ile ilgili Grup ilkelerini değiştirebilir.

Lütfen Bu Yazıyı Değerlendirin
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Yorum Yap