Sunucu İşletim Sistemi ve Ağ Güvenliği 2.Dönem 2.Yazılı - Bilişim Konuları

Sunucu İşletim Sistemi ve Ağ Güvenliği 2.Dönem 2.Yazılı

1. Sunucu üzerine Active Directory nasıl kurulabilir?

A) Sunucu Yönetimi Penceresinden
B)Manage seçeneği altından
C)Powershell üzerinden ADDSDeployment komutları ile
D) Server Manager Penceresinden
E) Hepsi

2. Active Directory kurulum işleminde yöneticinin yapması gereken ilk adım nedir?

A) Sunucuya Statik ip vermek
B) Sunucuya dinamik ip vermek
C)Addrolesandfeatures linkine basmak
D) Role Based linkine basmak
E) Hiçbiri

3. Select server roles penceresinde Active Directory kurulumu yapmak için hangi seçenek aktifleştirilir?

A) Active Directory Certificate Services
B) Active Directory Domain Services
C) Active Directory Federation Services
D) DNS Server
E)Hyper-V

4. Aşağıdakilerden hangisi ile DHCP sunucular bir istemciye bir IP adresini ayırmanıza izin vermektedir?

A) AddressPool
B) AddressLeases
C) ExclusionsandDelay       
D) ScopeOptions
E) LAN

5. Hangisi TCP/IP protokolünün yaygın kullanılması sebeplerinden birideğildir?

A) Üreticiden bağımsız olması
B) UNIX sistemleriyle tam uyumlu olması
C) Farklı işletim sistemleri arasında veri alışverişinde kullanılabilmesi
D) Yönlendirilebilir protokol olması
E) Sadece yerel ağda kullanılabilmesi

6. IPv4 adresleme tipine göre bir IP adresi kaç bittir?

A) 4
B) 8
C) 16
D) 32
E) 64

7. 25.67.4.12 IP adresi hangi sınıfa ait bir adrestir?

A) A
B) B
C) C
D) D
E) Geçersiz adres

8. Ağ yapılandırması ile ilgili bilgileri görüntülemek için hangi komut kullanılır?

A)tracert
B)ipconfig
C)ping
D) net
E)nslookup

9. Ağ bağdaştırıcısının otomatik olarak aldığı IP adresini bırakmak için hangi komut kullanılır?

A)config /release
B)ipconfig /release
C)ping /releas
D)ipconfig /renew
E)ipconfig /break

10. Girilen IP adresinin TCP/IP için çalışan bir adres olup olmadığını kontrol eden komut aşağıdakilerden hangisidir?

A)ipconfig
B)ping
C)tracert
D) net
E)nslookup

11.
192.168.1.60 IP adresi hangi sınıfa ait bir adrestir?

A) A
B) B
C) C
D) D
E)E

12
Aşağıdaki donanımlardan hangisi bir ağ ortamındaki veri paketlerinin yönlendirilmesini sağlar.

A) Switch      B)RouterC)Repeater   D) Bridge   E)Hub

Aşağıdaki soruları Doğru / Yanlış şeklinde cevaplayınız.

13. (Yanlış ) DNS hizmetini, internet servis sağlayıcısından başka herhangi bir kurum veremez.

14. (Yanlış ) Active Directory olmadan DNS çalışmaz.

15. (Doğru ) DNS olmadan Active Directory çalışmaz.

16. (Yanlış ) DNS WINS ile birlikte çalışmaz.

17. (Doğru) Yazıcıya gönderilen işlemi, daha sonra sıradan silebiliriz.

18. (Doğru) Ağa direkt bağlı yazıcılar, ağa IP adresleri ile katılır.

19. (Doğru) DHCP sunucuda dağıtılacak bir IP aralığı belirlediğimizde ve bu aralıkta dağıtılmasını istemediğimiz IP’ler varsa, Exclusionsaddressalanında dağıtılmasını istemediğimiz IP’leri tanımlayabiliriz.

20. (Yanlış ) Yerel bilgisayara bağlı yazıcıya bağlanmak için sürücüsünü kurmamız gerekir.

Bu Yazıya Tepkin Nedir?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Yorum Yap