20 Tane Word Test Sorusu | Bilişim Konuları

Tag - 20 tane Word test sorusu

1. Aşağıdakilerden hangisi MS Word 2010 ile hazırlanan belge uzantısıdır? A) doc B) xls C) xlsx D) docx 2. Yukarıda gösterilen alana ne ad verilir? A) Şerit B) Ekle sekmesi C) Özelleştir D) Hızlı erişim […]