Access Order By Kullanımı | Bilişim Konuları

Tag Archives: access order by kullanımı

SQL Sorgu Örnekleri-7

sql-ikon

SELECT KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI   1-) Müşteri  tablosundaki bulunan soyad,ad sütunlarını listelemek için kullanılan komut nedir?   Select soyad,ad FROM musteri             2-) İşçi tablosundaki tüm kayıtları listelemek için kullanılan komut nedir?   Select *From işçi   3-) ADANA olan kayıtları listelemek için kullanılan komut nedir?   SELECT …

Read More »