access order by kullanımı – Bilişim Konuları

Tag - access order by kullanımı

SELECT KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI   1. Hangi komut Ogrenci  tablosunu listeler   SELECT *FROM ogrenci ;   2. Ogrenci tablosunda yaşı 16 den küçük olan kayıtları listeler   Select *FROM ogrenci WHERE yas<16; […]

SELECT KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI   1-) Müşteri  tablosundaki bulunan soyad,ad sütunlarını listelemek için kullanılan komut nedir?   Select soyad,ad FROM musteri             2-) İşçi tablosundaki tüm kayıtları listelemek için kullanılan komut nedir?   […]